Prai tapte i tingretten: Anker saken og krever erstatning av Oslo kommune

Drosjeappen Prai tapte det første slaget mot Oslo kommune i Oslo tingrett. Nå anker selskapet saken til lagmannsretten og krever erstatning for tapt omsetning og omdømme.

Usman Saleem, daglig leder i taxiappen Prai
  • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

Samtidig som Samferdselsdepartementet jobber med forslaget til nye regler som skal regulere drosjenæringen, vil selskapet Prai fortsette kampen mot Oslo kommune i rettsvesenet.

Den 1. februar ble det kjent at Oslo kommune vant frem i Oslo tingrett, men selskapet gir altså ikke opp.

I en fersk anke skrevet av advokatfirmaet Haavind ber Prai om at lagmannsretten:

  • Fastslår at Prai-appen ikke er i strid med yrkestransportlovens forskrifter
  • Tilkjenner Prai erstatning etter rettens skjønn
  • Tilkjenner Prai saksomkostninger for både tingrett og lagmannsrett

Hovedargumentet til Oslo kommune er at Prai driver organisert formidling av drosjer og at de derfor må ha godkjenning som en drosjesentral, med de pliktene og kravene som følger av det.

Prai mener på sin side at de tilbyr en digital taxipraiing, altså en digital versjon av at en passasjer finner en ledig drosje på gaten, og at de derfor ikke må godkjennes som en egen drosjesentral.

Selskapet driver allerede i dag en lovlig tjeneste, men den mener Prai er sterkt begrenset sammenlignet med hva de mener de kunne fått til. Det er i Oslo at selskapet virkelig har fått stor motstand fra myndighetene.

Selskapet har til nå inngått avtaler direkte med drosjesentraler som ønsker å benytte tjenesten, men selskapet ønsker at alle drosjesjåfører som vil skal kunne laste ned og bruke appen.

På den måten ønsker selskapet å gjøre ledig drosjekapasitet lettere tilgjengelig.

Les også

Kommunen vant igjen mot taxiapp: Nå vil Prai anke til Lagmannsretten

Vil ha dekket tapt omsetning

Prai ber ikke bare lagmannsretten fastslå at tjenesten deres er lovlig, men krever også erstatning av Oslo kommune.

Det kommer av at Bymiljøetaten den 10. april 2018, akkurat da Prai var i lanseringsfasen, sendte ut en e-post til drosjesentralene i Oslo. E-posten kom etter at flere sentraler stilte spørsmål ved om de kunne bruke Prai eller ikke.

I e-posten hevder kommunen at turer ikke kan bestilles direkte til drosjesjåførenes mobiltelefoner, men at «alle turer skal formidler av sentralen». Med dette forbød Oslo kommune i realiteten bruken av Prai, med unntak av de sentralene selskapet har direkte avtale med.

Dette mener Prai førte til at mange drosjesjåfører droppet appen og at selskapet dermed har gått glipp av mye omsetning og vekst:

– På tidspunktet for denne stevningen, viker en vesentlig del av drosjesjåførene i Oslo fortsatt tilbake for å bruke Prai, i frykt for sanksjoner fra løyvemyndigheten, skriver Prais advokat, med referanse til Oslo kommune.

Hør E24s podcast: Nå skal taxi-markedet slippes løs

– Konkurrerer med bestillingsoppdrag

Oslo kommune anførte i tingretten at Prai-appen får et konkurransefortrinn ved at man kan bestille drosjer som befinner seg langt unna der man er og at de «kan prise sine tjenester (...) uten de utgiftene som drosjesentralene har» gjennom de lovkravene som gjelder for dem.

Kommunen mener også at de «konkurrerer med andre drosjesentralers formidling av bestillingsoppdrag».

Her fikk kommunen i stor grad medhold av tingretten. Dommeren skrev at «Prai-applikasjonen digitaliserer til en viss grad den fysiske praiingen av drosjer, men det
vesentligste av applikasjonens virkeområde er etter rettens syn rettet mot
bestillingsmarkedet».

Ettersom du gjennom Prai kan få tak i drosjer opptil 10 kilometer unna der du er, konkluderte tingretten med at «Prai vil med sin forretningsmodell i effekt forsyne seg av bestillingsmarkedet».

Les også

Duket for sparkesykkelkrig i vår: Hundrevis av elektriske sparkesykler inntar Norge

Les også

Sp og Taxiforbundet allierer seg i kampen mot «Uber-loven»

Les også

Drosjedebattens uendelige letthet

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Digitalisering

Flere artikler

  1. Oslo kommune – Prai: 1–0

  2. Uber håper på comeback etter ny drosjelov

  3. Taxi-gründere ønsker lovendring velkommen: – Har ligget bakbundet og kneblet

  4. Oslo kommune tapte kostbar kaffekamp

  5. Seier for omsorgsarbeiderne i Stendi-saken