Rederne ser mørkt på framtiden – 6 av 10 venter svakere resultat

Oljekrisen rammer sjøfartsnæringen hardt. Rederne venter nå svakere resultater, enda flere skip og rigger i opplag og store kutt i bemanningen.

OPPLAG: Supplybåter brukt i oljeindustrien ligger i opplag. World Pearl (t.v.) og World Diamond fra World Wide Supply ligger i opplag i Ålesund.
Publisert: Publisert:

De dystre utsiktene for 2016 framkommer i Norges Rederiforbunds konjunkturrapport. Den ble overlevert statsminister Erna Solberg (H) tirsdag, med beskjed om at oljekrisen har slått inn i maritim næring med full styrke.

– Det er få lyspunkter i det korte perspektivet. Det er allerede en svært vanskelig situasjon i dag, og det kommer til å bli enda tøffere den nærmeste tiden, sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund til NTB.

– Stadig flere fartøyer går i opplag, og stadig flere ansatte sies opp eller permitteres. Dette slår inn i hele det maritime miljøet vårt, konstaterer han.

Les også

DNBs Brasil-sjef: – Nå ramler alt ut av skapet

Nesten 12.000 uten jobb

Mange av tallene i rapporten er dyster lesning: Til sammen ble 7.300 ansatte i næringen permittert eller sagt opp i fjor. I år venter rederne ytterligere bemanningskutt på rundt 4.300 ansatte.

Bare 23 prosent av rederiene venter styrket resultat i år. Rundt 60 prosent venter svakere driftsresultater.

101 offshorefartøy var i opplag ved inngangen til mars. Innen juli er det ventet en økning på ytterligere 10 skip.

Antallet rigger i opplag er ventet å øke fra 16 til 23 innen juli.

– Fram mot sommeren vil halve riggflåten og om lag hvert sjette norskkontrollerte offshorefartøy ligge i opplag. I løpet av 2015 og inneværende år har hver femte ansatte blitt oppsagt eller permittert, oppsummerer Henriksen.

Les også

Ny milliardskrivning i norsk shippingselskap

Får ikke lån

I tillegg sliter rederiene med å skaffe seg finansiering. Bare 15 prosent av Rederiforbundets medlemmer vurderer kapitaltilgangen som god, mens hvert tredje rederi melder om stramt kapitalmarked.

Den krisepregede situasjonen i petroleumsnæringen og relaterte virksomheter rammer ikke uventet offshore servicerederiene spesielt hardt. Inntektene falt med nesten 10 prosent i fjor. Et ventet inntektsfall i år på ytterligere 8 prosent, vil medføre at rederienes inntekter har falt med 17 milliarder på to år ved utgangen av 2016.

Henriksen viser til at oljeprisfallet ikke er noe rederne kan påvirke, og at de heller må fokusere på det de kan gjøre noe med.

– Rederiene kutter kostnader der de kan, og har intensivert samarbeidet i hele det maritime miljøet og offshoremiljøet.

Han ber regjeringen om å følge opp sin maritime strategi og sørge for å gi næringen rammevilkår som er konkurransedyktige og forutsigbare for alle parter.

Les også

Offshore-skip for over 20 milliarder i opplag

Vekst i skipsfarten

Rederiene som driver innen tradisjonell sjøfart på verdenshavene, venter imidlertid en svak økning i sine inntekter på samlet 2 milliarder kroner – fra 93 til 95 milliarder kroner – i år. Veksten her og fallet hos servicerederiene medfører at den tradisjonelle sjøfarten igjen blir den største gruppen i norsk utenriks sjøfart.

Trass den svake utviklingen i 2016, vil den norske flåten fortsatt være verdens sjette største. Maritim næring har rundt 110.000 ansatte og en verdiskapning på 190 milliarder kroner, ifølge forbundet.

– Vi er en av verdens aller største maritime nasjoner og har vært det gjennom flere generasjoner. Vi skal komme oss gjennom denne perioden også, sier Henriksen.

Les også

Se bildene fra «oljekirkegårdene»: Her parkeres oljeeventyret

Les også

Offshore-skip for over 20 milliarder i opplag

Les også

Disse Oslo Børs-selskapene betaler fetest utbytte

Publisert:
Gå til e24.no