Varsler nye bevis i ankesaken mot eks-direktører og TGS

Tirsdag begynner ankesaken mot eks-direktørene Christian Selmer og Arne Helland, som står tiltalt for grovt skattesvik etter det Økokrim mener er misbruk av leterefusjonsordningen.

Økokrim mener de to tiltalte har misbrukt den statlige leterefusjonsordningen, og ble hørt av flertallet i Oslo tingrett. Nå begynner omkampen.
Publisert: Publisert:

– Vi er optimistiske til at ankeforhandlingen skal gi det frifinnende utfallet vi forventer. Det er særlig basert på at vi gjennom nye beslag fra Økokrim har kommet over bevis som klart styrker grunnlaget for frifinnelse, sier advokat Morten Bjotveit Tidemann i LIGL advokater, som forsvarer Christian Selmer.

Tidemann sier forsvarerne har bedt Økokrim foreta etterforskningsskritt som har ført til ny informasjon.

– Selmer er forventningsfull, og vi er kampklare og ved godt mot, sier Tidemann før omkampen i lagmannsretten.

At det er snakk om nye beslag, mener imidlertid førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim er noe upresist.

– Dette er dokumenter som ble beslaglagt tilbake på ransakingstidspunktet i 2014. De har bedt om enkelte nye dokumenter derfra, det er ikke snakk om en ny ransaking.

– Det er ingen av de nye dokumentene som endrer saken, slik påtalemyndigheten ser det, sier Bender.

Les også

TGS idømt millionbot – eks-direktører får fengsel

291 millioner

I Oslo tingrett ble Christian Selmer og Arne Helland dømt til fengselsstraff på henholdsvis fem år og tre år og ti måneder for grovt skattesvik.

De to skal ifølge den omfattende tingrettsdommen ha inngått avtale om kjøp av seismikk for oljeleting, når det eneste formålet med kjøpet, ifølge tingrettens flertall, var finansiering via den statlige leterefusjonsordningen.

Totalt omfatter skattesviket vel 291 millioner kroner.

Selmer, som er tidligere daglig leder i Skeie Energy, ble av tingretten omtalt som «hovedmann», mens Helland er tidligere finansdirektør i TGS Nopec Geophysical Company AS.

Hellands forsvarer, advokat Thomas Skjelbred i advokatfirmaet Elden, ønsker ikke å kommentere opplysninger om eventuelt nye bevis.

– Arne Helland ser frem til å forklare seg for retten på nytt. Han stiller seg uforstående til at han skal ha medvirket til noe straffbart, sier Skjelbred.

De to selskapene ble også ilagt forelegg på 85 millioner kroner hver for henholdsvis grovt skattesvik og medvirkning til grovt skattesvik. E&P Holding har vedtatt forelegget, mens TGS Nopec nektet, og ble dømt i tingretten.

Også selskapet står nå tiltalt i ankerunden, og forsvares av advokat Christian Hjort i Advokatfirmaet Hjort.

– TGS bestrider grunnlaget for forelegget og Økokrims anklager, og ser frem til å gjøre rede for sitt syn i lagmannsretten, sier Hjort.

Seismikk-avtale

Bakgrunnen for saken er en avtale som E&P Holding inngikk i 2009 om å kjøpe seismikk for rundt 900 millioner kroner over tre år fra TGS. Skeie-selskapet betalte delvis kontant og dels i form av selgerkreditt som inneholdt en rett for TGS til å omgjøre lånet til aksjer i E&P Holding.

Oljeselskaper som har utgifter knyttet til leting etter olje har i Norge rett til å få utbetalt 78 prosent av utgiftene fra staten om de ikke har løpende skattbare inntekter de kan motregne utgiftene mot i selvangivelsen.

Satsen på 78 prosent er summen av den ordinære selskapsskatten og særskatten på olje- og gassvirksomhet.

I 2017 tok Økokrim ut tiltaler og utstedte forelegg for grovt skattesvik og medvirkning til grovt skattesvik.

Økokrim mente ifølge tiltalen at avtalens mål kun var å oppnå refusjon fra staten.

TGS har hele tiden bestridt grunnlaget for forelegget og Økokrims anklager.

Varer til februar

Førstestatsadvokat Marianne Bender førte saken i tingretten, og sier hun nå er klar for omkampen i Borgarting lagmannsrett.

– Alle de tiltalte ble domfelt i tingretten, noe vi var fornøyd med. Nå må vi møte i ankesaken for en full ny prøving. Vi er klare for å starte, sier Bender, og omtaler saken som en alvorlig og omfattende skattesak som dreier seg om skattesvik på 300 millioner kroner.

Hun opplyser at det i hovedsak ikke vil føres nye bevis eller andre argumenter fra påtalemyndighetens side i ankesaken.

Rettssaken begynner i Borgarting lagmannsrett tirsdag morgen, og er planlagt å vare helt til 12. februar neste år.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om