Kutter ledigheten bare litt

Mandagens krisepakke vil trolig redusere ledigheten med mindre enn 10000 personer. Skattelettelser virker dårligst.

Thorbjørn Eika i SSB mener det er nødvendig at enkelte bedrifter bukker under i krisetider og syns ikke det er lurt å jevne ut alle svingningene i økonomien.

Larsen, Håkon Mosvold
Publisert:

Les også:

Pakke eller utforbakke?

Det er ingen grunn til å ha store forventninger til at mandagens krisepakke skaper veldig mange nye jobber.

Beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at økte offentlige investeringer på knapt 20 milliarder kroner øker sysselsettingen med rundt 10000 personer. Veibygging og nye jernbanespor er eksempler på offentlige investeringer.

Signalene fra Regjeringen peker i retning av at mandagens pakke vil være mellom 20 og 30 milliarder kroner. Økt ledighet i 2009 og 2010 blir det helt sikkert likevel.

–Det er neppe lurt å prøve å jevne ut alle svingningene i økonomien. Dårlige tider der noen bedrifter bukker under, gir omstillinger som er nødvendige for å få god vekst i økonomien over tid, sier forsker Torbjørn Eika i SSB.

Lekker ut.

Mer kjøp av varer og tjenester, det vil si økt offentlig forbruk, gir omtrent samme virkning som økte investeringer.

–En stor del av den økte offentlige pengebruken vil lekke ut i økt import. I dårlige tider kan dessuten bedriftene produsere mer ved å utnytte den samme arbeidskraften bedre. Det begrenser effekten på sysselsettingen, sier Eika.

En økt sysselsetting på 10000 må ses i forhold til at de fleste prognosemakerne spår at ledigheten øker fra rundt 70000 personer nå til mellom 120000 og 130000 personer i 2010.

Det som virker aller dårligst er skattelettelser. Lavere skatt for personer eller momskutt øker sysselsettingen med bare rundt 2500 personer. Kutt i arbeidsgiveravgiften virker bedre med en økning på rundt 5000.

Tipsene går ut på at mandagens pakke vil være en blanding av økt offentlig pengebruk og skattelettelser.

Virker best.

Det eneste som virkelig monner, er å ansette folk direkte i staten eller kommunene. For knapt 20 milliarder kroner kan sysselsettingen økes med rundt 40000 personer på denne måten. Det betyr at en fjerner to tredjedeler av den ventede økte ledigheten etter at finanskrisen spredte seg til arbeidsplassene.

Men økt offentlig sysselsetting strider mot kravet om at tiltakene skal være midlertidige og lette å avvikle når økonomien snur.

Les mer på E24 her.