Har kuren klar for medisinmarkedet

Reglene for medisingrossister må endres, slik at flere aktører slipper til. Det vil skape konkurranse i legemiddelmarkedet, mener Konkurransetilsynet.

Publisert:,

Tre store, internasjonalt eide grossister eier hver sin norske apotekkjede, og kontrollerer over 90 prosent av markedet, slik Aftenposten har beskrevet i en artikkelserie tidligere i år. Mange er kritiske til at grossistene har fått lov å eie apotek, og dermed fått så sterk kontroll over omsetning og priser gjennom flere ledd. Kritikerne mener grossisteide apotekkjeder er årsaken til like priser og nesten total mangel på konkurranse i apotekmarkedet. Konkurransetilsynet ser det på en annen måte: Grossisteide apotek er OK, hvis bare flere grossister kunne slippe til. Ifølge grossistforskriften må alle norske grossister tilby et komplett vareutvalg av medisiner, såkalt fullsortiment. Men Konkurransetilsynet vil åpne for nisjegrossister, aktører som konsentrerer seg om mindre deler av markedet. Da må reglene endres. - Vi mener det burde være en friere etablering i grossistmarkedet. Kravet om komplett vareutvalg er et betydelig hinder for nyetablering i dag. Apotekkjeder har tidligere uttalt at de må ha bortimot 30 prosent av markedet i Norge for å drive lønnsomt som grossist med fullsortiment. Da er det ikke plass til flere grossister, sier seniorrådgiver Knut Matre i Konkurransetilsynet. - Fjerner man kravet om fullsortiment, tror jeg det vil føre til at flere grossister etablerer seg. Det vil sikre mot eventuell superprofitt i grossistleddet, fortsetter han. Konkurransetilsynet er også kritisk til den prisreguleringen for kopilegemidler som gjelder i dag, den såkalte trinnprismodellen. Tilsynet gikk i 2004 hardt ut mot trinnprismodellen fordi de mente den ville føre til vedvarende høyere priser på kopilegemidler i Norge enn i land det er naturlig å sammenligne seg med. Trinnprismodellen innebærer myndighetsbestemte trinnvise kutt i prisen på et medikament etter at det har inntrådt konkurranse fra kopier i markedet. Svakheten ved systemet er at prissettingen er frikoblet fra reelle kostnader ved å produsere legemidlet, og fra konkurransen i markedet, mener Konkurransetilsynet. - Vi har foreslått et alternativ til trinnprissystemet. En regulering der prisene på kopilegemidler bestemmes ut fra internasjonale priser ville etter vår mening gitt et mye bedre system, understreker Matre. I disse dager skriver Konkurransetilsynet sitt høringssvar til et forslag fra Helsedepartementet om å kutte ytterligere i trinnprisene, og Matre mener forslaget i noen grad kan bøte på situasjonen. Matre konstaterer at det ikke er nevneverdig konkurranse i et marked der alle kjedeapotekene har like priser. Noen få frittstående apotek selger medisiner betydelig billigere, men har ikke lov til å markedsføre lavere priser. - Et annet viktig hindrer for konkurransen er at begrensningene for å reklamere for legemidler er så strenge. Det er nesten ikke mulig å opplyse kundene om priser før de har satt foten i apoteket. Da blir det nesten umulig for kundene å sammenligne priser, understreker Matre.