Coop sluker Ica i Norge

Coop kan bli Norges nest største dagligvarekjede om de får kjøpe Ica.

SELGER: Ica har inngått avtale om å selge sin norske virksomhet.
Publisert:

Mandag morgen ble det kjent at Ica Gruppen har inngått en avtale om å selge sin norske virksomhet til Coop Norge for 2,8 milliarder svenske kroner.

Gjennomføringen av transaksjonen avhenger av godkjennelse fra det norske Konkurransetilsynet.

Blir avtalen godkjent, blir Coop landets nest største kjedeorganisasjon i dagligvaremarkedet, etter Norgesgruppen.

Ifølge «Dagligvarefasiten 2014», som er basert på data fra Nielsen Dagligvareregister, hadde Coop en markedsandel på 22,7 prosent i fjor, mens Ica hadde 11,1 prosent.

Samlet vil de således ha 33,8 prosent markedsandel om de får slått seg sammen.

Dermed vil de være betydelig større en Rema 1000 som i fjor hadde en markedsandel på 23,1 prosent, men fortsatt være mindre enn giganten Norgesgruppen som hadde en markedsandel på 39,3 prosent i fjor.

Les også:

Dagligvareekspert: - Et voldsomt nederlag for ReitanReitan: - Vi skal ta igjen CoopICA: - Det stod mellom salg eller nedleggelser

1.350 butikker

Ica har 553 butikker i Norge organisert i kjeden Ica, Rimi og Matkroken. Alle disse kjøpes nå av Coop.

Coop har på sin side omlag 800 butikker, under merkene Obs!, Mega, Extra, Marked og Prix.

Dersom alle butikkene består blir den nye Coop en gigant med omlag 1.350 butikker.

- Beste mulige løsning

- Salget av Ica Norge til Coop Norge er den beste mulige løsningen for vår virksomhet i Norge. Den innebærer at flere butikker og arbeidsplasser blir bevart enn om vi skulle drevet videre i en langt mindre skala enn i dag. Butikkene kan i tillegg oppnå lavere innkjøpspriser og bedre konkurransekraft gjennom storskalafordeler i et mer slagkraftig Coop, sier Per Strömberg, konsernsjef i Ica Gruppen om planene.

- Ledelsen i Ica Norge har jobbet hardt med en alternativ plan for å drive Ica Norge videre. Planen ville ikke ledet til en tilstrekkelig lønnsomhet satt opp mot det budet vi nå har mottatt, sier Strömberg.

Les også:

Norgesgruppen: - Bra for CoopCoop-sjefen: Slik blir din butikkhverdag hos «nye» IcaForbrukerrådet om Ica-slukingen: - Uheldig

130 dagers frist

Ifølge pressemeldingen fra Ica må Konkurransetilsynet ta en beslutning om saken 130 arbeidsdager etter at det har mottatt søknaden.

Salgsprisen, som i norske kroner er på 2,5 milliarder på gjeldfri basis, gir Ica Gruppen en regnskapsmessig gevinst på omlag en milliard svenske kroner.

Icas norske eiendommer inngår ikke i salgsavtalen.

Fikk ikke samarbeide

En viktig grunn til at Ica nå ønsker å selge sin norske virksomhet er at Konkurransetilsynet så langt ikke har villet tillate Ica å inngå et innkjøpssamarbeid med Norgesgruppen.

Kort tid etter at Ica og Norgesgruppen i januar 2013 annonserte at de ville inngå et slikt samarbeid, satte Konkurransetilsynet foten ned. En endelig avgjørelse var ventet i løpet høsten.

Konkurransetilsynet har foreløpig sagt nei fordi de mener det vil svekke konkurransen i dagligvaremarked.

Et marked Konkurransetilsynet i utgangspunktet mener er preget av svak konkurranse.

Konkurransedirektør Christine Meyer har overfor E24 tidligere sagt at en grunn til at tilsynet mener konkurransen i dagligvaremarkedet er svak er at det er få aktører i det norske dagligvaremarkedet. Om Coop sluker Ica vil antallet store kjedeorganisasjoner bli redusert fra fire til tre.

MÅ GODKJENNE: Konkurransedirektør Christine B. Meyer må si ja eller nei til Icas planer om salg av den norske virksomheten til Coop.

Konkurransetilsynet skriver i en pressemelding mandag morgen at de foreløpig stanser behandlingen av Ica samarbeidsavtale med Norgesgruppen.

Har startet behandlingen

Tilsynet skriver videre at de allerede har startet behandlingen av Coops annonserte oppkjøp av Icas virksomhet i Norge.

- Konkurransetilsynet vil gjøre en grundig vurdering av dette oppkjøpet. Strukturendringer i dagligvaremarkedet kan få stor betydning for konkurransen og dermed for forbrukerne. Vi vil se på hvordan dette oppkjøpet påvirker konkurransen både nasjonalt og lokalt, sier konkurransedirektør Christine Meyer i pressemeldingen.

Konkurransetilsynet kan i utgangspunktet bruke 130 virkedager på å vurdere oppkjøpet, men må i utgangspunktet legge frem et begrunnet forslag til vedtak innen 70 virkedager.

Fristen kan imidlertid forlenges dersom partene legger frem forslag til såkalt «avhjelpende tiltak».

«Avhjelpende tiltak» er korrigeringer i oppkjøpsavtalen som potensielt kan begrense de eventuelt negative konkurransemessige virkningene av et oppkjøp. Dette kan for eksempel være at ikke alle butikkene blir med i salgsavtalen.

Coop tok kontakt

Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet opplyser at de ble kontaktet av Coop i forrige uke.

- Vi er i en dialog med partene for å sikre at meldingen inneholder mest mulig av den informasjonen vi trenger for å behandle saken grundig og effektivt, sier Gabrielsen til E24.

- Nå skal vi vurdere virkningene av Coops oppkjøp med utgangspunkt i de bestemmelser som gjelder ved kontroll med foretakssammenslutninger. Det er imidlertid for tidlig å komme med en vurdering av om oppkjøpet kan føre til eller forsterke en vesentlig konkurransebegrensning.

- Hvor lang tid venter dere å bruke på dette?

- Strukturendringer i dagligvaremarkedet kan få stor betydning for konkurransen og forbrukerne, så saken krever en grundig vurdering. Vi vil vurdere hvordan oppkjøpet påvirker konkurransen, både nasjonalt og i lokale markeder. I slike saker er det lovbestemte frister som vi forholder oss til.

- Betyr det noe for saksbehandlingstiden at dere kjenner markedet godt?

- Vi har arbeidet mye med dagligvaremarkedet, så vi kjenner markedet godt. Men enhver sak må behandles helt konkret. Det er for tidlig å komme med noen vurderinger av dette oppkjøpet nå, sier Gabrielsen.

- Utfyller hverandre

Allerede i pressemeldingen om oppkjøpsplanene har Coop begynt den konkurransemessige argumentasjonen for at de skal få lov til å kjøpe Ica i Norge.

De viser til at Ica Norge har mange butikker i regioner hvor Coop ønsker å øke sitt nærvær. De nevner spesielt det sentrale Østlandet og i Bergensregionen.

Tilsvarende, skriver Coop, har Ica Norge færre butikker i regioner hvor Coop i utgangspunktet har er godt representert.

- Derfor mener vi dette er en god løsning som også sikrer butikker i distrikts-Norge. Mange steder er dette krevende, men vi har vist at vi får det til eksempelvis med vår nærbutikkjede Coop Marked. I tiden fremover skal vi vurdere om ICAs nåværende konsepter skal innlemmes i Coops kjeder eller om de skal bestå som i dag, sier administrerende direktør Svein Fanebust i Coop Norge i pressemeldingen.

- Skulle helst vært fire

Han sier oppkjøpet totalt sett vil gi synergier som han lover skal føre til lavere priser for kundene.

Men også Coop bemerker at mange nok helst skulle sett at de fortsatt var fire store aktører i det norske dagligvaremarkedet.

- ICA Norge har imidlertid besluttet å selge sin norske virksomhet. Av de realistiske alternativene, er den beste løsningen både for forbrukerne og leverandørene i dagligvaremarkedet at Coop overtar Ica Norge. Dette vil sikre kundene tilgang til kvalitetsvarer til lave priser, og et fortsatt mangfold av butikker over hele landet, sier Fanebust.

Store tap

Ica Gruppen har de siste årene tapt store penger i Norge. Det har selskapet forklart med at de oppnår for dårlige betingelser når de skal kjøpe inn varer fra produsentene.

I første halvår i år hadde Ica et driftsunderskudd på 325 millioner svenske kroner i Norge.

Ica Gruppen har tidligere varslet at de har arbeidet med alternative løsninger for den norske virksomheten. De har også klart signalisert at det vil komme flere nedleggelser uten en godkjennelse av innkjøpssamarbeidet med Norgesgruppen.

Les også:

Supermarkeds-kjempe vakler etter regnskapsrotRimi får matbransjerefs for Kinderegg-reklameIca og Norgesgruppen venter fortsatt: Saksbehandlingstid: 602 dager, and counting...Ica Norge stengte butikk på dagen etter razziaSvensk bank mener Ica må legge ned i Norge hvis aksjekursen skal oppIca stenger butikker mens de venter på KonkurransetilsynetCoop-sjefen: Slik blir din butikkhverdag hos «nye» Ica

Publisert: