Yara krever 200 millioner etter gjødselbrann

Yara møter rederiet J. Lauritzen i tingretten denne uken etter at kunstgjødsel «tok fyr» og ødela et lasteskip i 2017. Rederiet mener på sin side de ikke ble opplyst om at gjødselet måtte holdes unna varmekilder.

MV Cheshire fraktet 40.000 tonn gjødsel fra Yara da lasten begynte å dekomponere utenfor Gran Canaria i 2017.
Publisert: Publisert:

Partene er enige om at en lampe ved en stige i lasterommet antagelig er årsaken, men rederiet mener Yara ikke var tydelige nok med å informere om at kunstgjødsel kunne brytes ned hvis det ble for varmt.

Det kommer frem av sluttinnleggene før tingrettssaken denne uken mellom Yara Asia og J. Lauritzen Singapore, som skal vare frem til 12. desember.

40.000 tonn kunstgjødsel fra Porsgrunn tok fyr sør for Gran Canaria i 2017, om bord på lasteskipet MV Cheshire.

Ingen ble skadet i hendelsen, men skipet gikk tapt etter 16 dager med vedvarende dekomponering av gjødselen, som medførte kraftig røk- og gassutvikling i høye temperaturer.

Nå krever Yara opptil 22 millioner dollar, tilsvarende 201 millioner kroner, i erstatning fra rederiet for tapet av frakten.

Brannen startet i lasterommet førte til full evakuering.

Lot seg ikke reparere

Riktig nok defineres hendelsen som en brann kun av rederiet, men den kjemiske prosessen trengte ikke oksygen for å inntreffe, og omtales egentlig som en dekomponering av gjødselen – ammoniumnitrat – etter at det kom i kontakt med en varmekilde.

Resultatet var likevel et totalhavarert skip som ble så brannskadet at det ikke var verdt å reparere, ifølge havarirapporten fra Isle of Man Ship Registry.

I sluttinnlegget anfører Yara Asia, ved advokat Frithjof Herlofsen i Simonsen Vogt Wiig, at varmekilden sannsynligvis var en lampe i en inspeksjonsstige i lasterom 4.

Kan dekomponere

Yara viser til internasjonalt regelverk om frakt av faste stoffer i bulk, hvor det blant annet står at den aktuelle frakten, klassifisert som «Ammonium Nitrate Based Fertilizer (non-hazardous)», har en lav risiko for brann, men at at noen egenskaper ved ammoniumnitratet kan dekomponere dersom det utsettes for høy varme.

Brannen pågikk i 16 dager, ifølge Canariajournalen.

«En klassifisering av gjødslen basert på trautesten som ’non hazardous’ vil således ikke utelukke muligheten for dekomposisjon i tilfeller hvor gjødselen kommer i kontakt med varmekilder», påpeker Yara.

I tillegg inneholder fraktavtalen spesifikk informasjon om last og sikkerhetsrutiner, fremholdes det.

Dette advarselsskjemaet mottok kapteinen på MV Cheshire før avgang, ifølge Yara. (Bildet er hentet fra Yaras sluttinnlegg, og kapteinenes signatur er gjort uleselig av E24.)

«Ytterligere informasjon om frakt av gjødselen ble forelagt kapteinen da
skipet ankom Herøya. Kapteinen ble uttrykkelig instruert om at alle lys- og
varmekilder måtte slås av før lasting og forbli avslått under hele reisen, jf.
blant annet dette skjemaet som kapteinen signerte som "mottatt og
forstått", jf. vedlagte utklipp».

– Unnlot å gi opplysninger

Det danske rederiet J. Lauritzen har på sin side kommet med et motkrav, hvor de mener det ikke anses bevist at de har opptrådt uaktsomt i forbindelse med lasteskaden.

De påberoper «misligholdt opplysningsplikt», da gjødselen var i stand til å gjennomgå såkalt «selvunderholdende dekomponering», altså at den fortsatte å brytes ned også uavhengig av varmekilden.

Advokatene Christian Hauge i Wiersholm og Henrik Hagberg i Thommessen skriver i sitt sluttinnlegg at Yara, som var kjent med lastens egenskaper, unnlot å gi opplysninger om disse og aktuelle skadeforebyggende tiltak.

Gjødselproduktene hadde ikke blitt lastet om bord «Cheshire» dersom Yara hadde overholdt opplysningsplikten, skriver de, og Yara har dermed ikke krav på erstatning.

Dessuten viser J. Lauritzen til sjølovens paragraf 276, som sier at transportøren ikke er ansvarlig dersom taper er en følge av brann eller nautisk feil som ikke skyldes feil eller forsømmelse av transportøren selv.

Giftig gass steg fra skipet i tjukke søyler.

I motkravet anfører J. Lauritzen at det tvert imot er Yara som er ansvarlig for Lauritzens tap.

I tillegg til Yara og Lauritzen består partene av If P&C Insurance Holding, Bibby Transport Ltd., forsikringsselskapet MS Amlin Corporate Member Limited og Assuranceforeningen Gard.

Rettssaken startet i Oslo tingrett mandag, og vil etter planen fortsette til 12. desember.

Les også

Ordfører bekymret for Yara-jobber etter CO₂-avgift: – Ser veldig mørkt ut

Les også

Yara stenger ammoniakkfabrikk i Trinidad

Publisert:
Gå til e24.no