Næringsministeren legger frem tiltak mot prisdiskriminering

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) mener det haster å bedre konkurransen i dagligvaremarkedet.

Publisert:

– Vi ser at det er behov for å få på plass et nytt regelverk som gir Konkurransetilsynet mulighet til å håndheve konkurranseskadelig prisdiskriminering mer effektivt, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Regjeringen sender i dag to forslag på høring om hvordan prisdiskriminering kan forbys.

Det første alternativet forbyr leverandører med vesentlig markedsmakt å prisdiskriminere uten at det kan begrunnes saklig.

Det andre alternativet forbyr usaklig prisdiskriminering dersom det begrenser eller er egnet til å begrense konkurransen. I dette forslaget åpnes det for at Konkurransetilsynet kan vurdere flere leverandørers avtaler under ett. Det kan bidra til en mer effektiv håndheving enn dagens regler.

I høringsbrevet står det at begge forslagene har til formål å legge til rette for mer effektiv konkurranse i verdikjeden for dagligvarer og mat.

Les på E24+

Kjøpesentre og eiendomsfirma kan få 40 prosent av strømstøtten. – Ordningen treffer dårlig, sier SSB-forsker.

Usaklig prisdiskriminering

Før sommeren kom et flertall på Stortinget til enighet om en rekke dagligvaretiltak.

Konkurransetilsynet har tidligere funnet ut at Norgesgruppen får gjennomgående bedre innkjøpsbetingelser fra leverandører enn konkurrentene. De frykter samtidig at en sterk regulering av forhandlingene mellom leverandør og kjede vil føre til høyere priser for forbrukerne.

Stortingets instruks overfor regjeringen presiserer at dersom leverandører med vesentlig markedsmakt skal tilby dagligvarekjeder og grossister ulike innkjøpsbetingelser, skal leverandøren kunne begrunne ulikheten saklig.

Mens konkurrentene er positive til et slikt forslag, mener Norgesgruppen at det kan føre til høyere matpriser.

Publisert: