Milliardsøksmålet mot tidligere Danske Bank-sjef: Har ikke tatt advokatregningen selv

LYNGBY, E24: Thomas Borgen kreves for milliarder etter hvitvaskingsskandalen. Han peker på sin tidligere arbeidsgiver på spørsmål om hvem som betaler for advokatene.

HVEM BETALER?: Thomas Borgen, tidligere toppsjef i Danske Bank, på vei inn i rettssalen mandag.
Publisert:

Saksøkerne, inkludert Oljefondet, krever 2,5 milliarder danske kroner av nordmannen Thomas Borgen, tidligere toppsjef i Danske Bank.

Et sentralt spørsmål er i hvilken grad han er forsikret eller på hvilken annen måte han eventuelt skal betale for seg.

Rettssaken går nå i den danske byen Lyngby, utenfor København, der E24 var til stede mandag.

Saksøkernes advokat Kasper Westberg viser i retten til Borgens advokatregning på 16 millioner kroner i saken.

Westberg spør om Borgen kan betale advokatregningen.

Borgen svarer ikke direkte på spørsmålet, men sier at han ikke har betalt advokatkostnadene.

På spørsmål om hvem som betaler advokatregningen, svarer Borgen i retten at han vil tro det er Danske Bank.

Danske Bank opplyser til E24 at banken ikke har kommentarer til dette ettersom rettssaken er pågående.

Vil neppe kunne betale personlig

I rettsdokumenter som E24 har fått tilgang til går det frem at partene ikke har kommet frem til i hvilken grad Borgen er forsikret.

I prosesskriftet fra saksøkerne skriver de at de naturligvis er oppmerksomme på at det neppe vil være mulig for Borgen personlig å betale milliardbeløpet han kreves for.

Men, skriver de, «det er saksøkernes oppfattelse dels at Thomas Borgen har forsikringsdekning og dels at det eksisterer en avtale om at Danske Bank frifinner Thomas Borgen for et eventuelt erstatningskrav som overstiger forsikringsdekningen».

Saksøkerne peker på at Borgen ikke har belyst disse forholdene, til tross for oppfordringer om å gjøre det.

I prosesskrivet påpeker saksøkerne at de i den forbindelse noterer at Borgen i saken representeres av Danske Banks faste advokatforbindelse, et advokatselskap ved navn Plesner.

De legger til grunn at det i den forbindelse ikke foreligger en interessekonflikt mellom Borgen og Danske Bank i saken.

Les også

Tidligere Danske Bank-sjef om hvitvaskings­skandalen: – Helt forferdelig

Avviser avtale med Danske Bank

Borgens advokater skriver i sitt prosesskriv at et eventuelt erstatningsansvar under alle omstendigheter bør bortfalle eller nedsettes betydelig til et beløp Borgen rent faktisk kan betale eller i det omfang et ansvar måtte være dekket av forsikring.

I prosesskrivet fra Borgens advokater viser de til erstatningskravet på 2,5 milliarder danske kroner.

«Det er åpenlyst at Thomas Borgen ikke engang omtrentlig er i stand til å betale et beløp i den størrelsesordenen», skriver Borgens advokater.

Borgen og Danske Bank har, i motsetning til hva saksøkerne tror, ikke inngått noen avtale om at banken frifinner Borgen for eventuelle erstatningsbeløp i anledning Estland-saken, ifølge Borgens advokater.

Borgens økonomiske forhold og «karakteren på den utviste adferd taler således for en betydelig lempelse av et eventuelt erstatningsansvar, idet noe annet av innlysende årsaker vil være urimelig byrdefullt for Thomas Borgen», skriver Borgens advokater.

Les på E24+

Har gitt ekskonen enda en luksusbolig

– Helt forferdelig

Borgen forklarte seg mandag for første gang om hvitvaskingsskandalen.

– Det er helt forferdelig det som har skjedd. Det er ingen tvil om at banken ikke har levd opp til sine forpliktelser, sa Borgen fra vitneboksen tidligere mandag.

Kjernen i saken er om hvorvidt den tidligere toppsjefen for en av Nordens største banker har erstatningsansvar overfor aksjonærer som mener de har tapt penger på hvitvaskingsskandalen.

Et spørsmål er derfor hva Borgen som toppsjef visste om saken, og på hvilke tidspunkter han visste hva. Mye tid i Borgens forklaring gikk med til å belyse dette. En gjennomgangsmelodi fra Borgen var at han fikk høre om kritikk av den estiske filialen, men at han før saken ble offentlig kjent fikk høre at det var ingen grunn til panikk.

Mener de ble villedet

Det er rådgivningsselskapet Deminor som har saksøkt Borgen, på vegne av 155 investorer. De mener at investorene ble villedet i flere år frem til saken ble kjent i 2018.

I 2018 ble det kjent at den estiske filialen av Danske Bank har tillatt transaksjoner for flere hundre milliarder dollar fra det som kan være kriminell aktivitet i Russland.

Saksøkernes prosedyre skal etter planen være i neste uke.

Det er i alt satt av ni dager til rettssaken, som begynte i forrige uke.

Les på E24+

Nytt rentehopp, men er det snart nok?

Publisert:
Gå til e24.no