Regjeringen forlenger strømstøtten ut 2024

Regjeringen gjør samtidig endringer for fastprisavtaler til industribedrifter. Det settes også ned et ekspertutvalg som skal vurdere prisfastsettelsen på strøm.

Publisert:

Onsdag kveld legger regjeringen på en pressekonferanse frem endringer i strømstøtten.

Regjeringen foreslår flere endringer i strømstøtteordningene for husholdningene.

Det foreslås at utbetalingen av strømstøtte skal basere seg på strømprisen time for time, at støttegraden økes til 90 prosent over 70 øre hele året og at ordningen forlenges ut hele 2024.

– Tiltakene vi presenterer i dag skal gi folk trygghet om at fellesskapet kommer til å fortsette å stille opp i en tid med energikrise og høye strømpriser. Dette er forbedringer som gjør at fellesskapet tar en større del av folks strømregninger. Å beregne strømstøtten for hver time, gjør at du får strømstøtte for det strømmen faktisk koster den timen du bruker den, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Økningen til 90 prosent og forlengelsen ut 2024 vil også gjelde for strømstøtteordningene for landbruk, kultur og frivilligheten. Regjeringen tar samtidig grep for å inkludere flere i strømstøtteordningen for husholdninger.

Regjeringen melder samtidig at industribedrifter som tidligere kun har kunnet inngå industrikraftavtaler på 7 år eller lenger, får med dette forslaget muligheten til å inngå fastprisavtaler med varighet ned til tre år. Det skal også legges til rette for fastprisavtaler med variabelt forbruk, slik at det ikke må avtales på forhånd hvor mye strøm kundene skal kjøpe til fastpris og når.

Oppretter ekspertutvalg

Regjeringen oppretter også et ekspertutvalg som skal vurdere prisfastsettelsen på strøm.

Utvalget skal vurdere hvilke tiltak på kort og lang sikt som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser, innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen. Utvalget skal også se på det pågående reformarbeidet knyttet til prisfastsettelse i det europeiske kraftmarkedet.

– Det som skal vurderes er blant annet et eget prisområde for utenlandskablene, differensiering av spotmarkeder i henholdsvis innenlands forbruk og kraftutveksling, virkemidler for å begrense eksporten når fyllingsgraden i flerårsmagasinene avviker fra median fyllingsgrad og ulike typer avgift for krafttransport, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Utvalget skal levere sin sluttrapport til Olje- og energidepartementet innen 15. oktober 2023.

– Modellene som vurderes av utvalget skal kunne sikre den norske forsyningssikkerheten på kort og lang sikt. Det er også viktig å gi nødvendige incentiver til kraftproduksjon, riktig magasindisponering, kraftutveksling og forbruksatferd som er i tråd med dette, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

– Mer relevant

Administrerende direktør Inge Gran i Sintef Energi skal lede utvalget. De øvrige medlemmene vil kunngjøres i løpet av kort tid. Utvalget opprettes basert på en enighet mellom regjeringspartiene og SV i Stortinget.

Det blir nå også mulig for strømsalgselskapene å tilrettelegge for at kundene til enhver tid skal kunne se hva strømprisen er og hvor mye strømstøtten utgjør.

Omleggingen skal sendes på høring. Omleggingen vil derfor trolig først kunne gjelde fra 1. september.

– Siden strømstøtteordningen ble innført i desember 2021, har den blitt justert og forbedret en rekke ganger. Med grepene vi tar i dag blir ordningen mer relevant, og det blir enklere for den enkelte husholdning å vite hva den til enhver tid gjeldende strømprisen er. Folk skal vite at staten stiller opp så lenge strømprisene er ekstraordinært høye, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Publisert: