Privatmegleren om testamentsignering: – Ser ingen grunn til å endre rutiner

Administrerende direktør i Privatmegleren sier at selskapet vil bistå politiet og Finanstilsynet, dersom de ønsker det, etter E24-avsløringer.

Administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Meier.
Publisert:

Torsdag dokumenterte E24 hvordan sjefen og en partner i Privatmegleren Aveny på Frogner i Oslo underskrev som vitner på testamentet til en kvinne i 90-årene. Daværende ansatt i Privatmegleren Aveny, Odd Kalsnes, hadde et privat oppdrag for kvinnen. I testamentet ble han i tillegg tilgodesett med 12,5 prosent av formuen hennes.

Politiet varslet umiddelbart at testamentet skulle etterforskes.

Kalsnes er fra før siktet for medvirkning til grov økonomisk utroskap mot kvinnen. Politiet viser til at hun ble diagnostisert med alzheimer og langtkommen kognitiv svikt i 2016. Også advokat John Hammervoll er siktet i saken, for grov økonomisk utroskap. Både Kalsnes og Hammervoll nekter straffskyld.

Kalsnes har tidligere sagt til E24 at han ikke var kjent med alzheimer-diagnosen.

– Før jeg påtok meg oppdraget ba jeg om en legeattest rent rutinemessig på grunn av oppdragsgivers høye alder. Det var i 2016, hevder Kalsnes.

Han sier videre at han har blitt kjent med at legen har utstedt fem andre attester, den siste i desember 2019.

Les også

Siktet eks-megler tilgodesett i testamentet til rik kvinne i 90-årene – med sjefen som vitne

Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren har fått flere spørsmål fra E24 om politiet har vært i kontakt med henne eller andre ansatte om saken.

– Jeg er ikke kjent med at Privatmegleren har vært under etterforskning av politiet, verken i denne saken eller tidligere. Vi ser videre ingen grunn til å endre rutiner knyttet til å bevitne testamenter eller andre dokumenter. For øvrig har jeg ingen ytterligere kommentarer til denne saken, skriver Meier.

Les også

Politiet etter E24-avsløring: Etterforsker ukjent testament

– Kjente ikke innholdet

I en annen e-post til E24 skriver Meier at daglig leder Øyvind Meaas og partner Francis Johansson-Merrick ikke kjente til forholdene rundt kvinnen i 90-årene da de skrev under som vitner på testamentet 10. oktober i fjor.

– Det er ikke nødvendig å kjenne innholdet i et testamentet, herunder hvem som er begunstiget, for å være testamentsvitne, jf. arveloven § 49. Det er tilstrekkelig at vitnene vet at dokumentet er et testament. Begge testamentsvitnene bekrefter at de ikke kjente innholdet i testamentet, ei heller hvem som var tilgodesett. Det er etter dette vanskelig å se hvorfor de eksponeres i denne saken, skriver Grethe Meier.

Grethe Meier, administrerende direktør i Privatmegleren.

Den administrerende direktøren har ikke svart på om saken skal gjennomgås internt i Privatmegleren Aveny.

– Vi vil selvsagt bistå politiet og Finanstilsynet med dokumentasjon, dersom de skulle ønske dette, skriver Meier.

Politiadvokat Ragnvald Brekke ved Oslo politidistrikt leder etterforskningen. Han sier til E24 at politiet samler informasjon rundt testamentet og bekrefter at etterforskerne har snakket med daglig leder Øyvind Meaas og partner Francis Johansson-Merrick.

– De er avhørt som vitner, sier Brekke.

Politiadvokat ved Oslo politidistrikt, Ragnvald Brekke.

– Uheldig

Søndag kunne E24 fortelle at en partner hos Privatmegleren Aveny hadde vært involvert i salget av næringseiendommene til en kvinne i 70-årene sammen med den siktede advokaten John Hammervoll.

Begge var varslet om at kvinnen kunne være dement før eiendommene ble solgt utenfor det åpne markedet til 1,7 millioner kroner under takst. Kjøperen var nær slektning av meglerens ekskjæreste.

Partner Beate Ellingsen har sagt at påstanden om demens ble avkreftet og at Privatmegleren Aveny sitter på dokumentasjon. E24 har ikke fått se denne dokumentasjonen.

– Oppdraget ble gjennomført i overensstemmelse med selgers ønsker. Det er vår vurdering at transaksjonen er gjennomført i overensstemmelse med kravet til god meglerskikk, regelverket for øvrig og basert på selgers beslutning.

Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren skriver at hun ikke kan kommentere dette salget som følge av taushetsplikt.

– Når det gjelder den tredje av våre meglere som fortsatt er ansatt i Privatmegleren Aveny, er E24 allerede gjort kjent med at meglerforetaket besitter dokumentasjon som begrunner hvorfor og hvordan megleroppdragene ble gjennomført.

Ifølge administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund forventes «en høy yrkesetisk standard» fra norske meglere.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Geving skriver i en e-post til E24 at han ikke kan kommentere en konkret sak. På generelt grunnlag viser han til at alle saker hvor megleres integritet kan trekkes i tvil, er uheldig:

– Eiendomsmeglere forvalter et stort ansvar overfor boligkjøpere og boligselgere. Vi erfarer at tilliten til bransjen er gjennomgående høy. Imidlertid er enhver sak hvor det reises spørsmål ved en eiendomsmeglers integritet negativt for bransjen.

Publisert: