Bedrifter får ikke søke lønnsstøtte før i mai

En ny lønnsstøtteordning trer nå i kraft og skal gjelde ut juni. Men bedriftene får ikke søke penger fra ordningen før i mai.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) vil gi lønnsstøtte til bedrifter som tar permitterte tilbake i arbeid. Men søknadene må vente til mai.

Berit Roald / NTB
  • Benedicte Storm Bamvik
  • NTB
Publisert:

Søknadsportalen åpner 3. mai, opplyser Finansdepartementet i en pressemelding.

Det er Skatteetaten som skal forvalte ordningen. Søknadsprosessen og utbetalingene vil i stor grad være automatiserte. Det blir også full åpenhet om hvilke bedrifter som får støtte.

– Skatteetaten skal gjøre sitt beste for at det skal være enkelt for bedrifter å søke. Vi vil samtidig sørge for god kontroll for å hindre misbruk av ordningen, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Ordningen innebærer at kriserammede bedrifter kan få inntil 25.000 kroner per måned i støtte per ansatt som de setter i arbeid igjen etter permittering.

– Vi må unngå at ledigheten biter seg fast på et høyt nivå. Målet med denne ordningen er at de som er permittert, skal komme raskere tilbake i jobb, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Lønnsstøtteordningen trer i kraft 15. mars og gjelder ut juni.

Selve søknadsprosessen er derimot delt i to, der man kan søke penger for månedene mars og april etter periodens første virkedag, som er 3. mai.

– Grunnen til at man ikke kan søke før i mai er fordi man må registrere omsetningen til bedriftene i månedene mars og april, sier kommunikasjonssjefen i Finansdepartementet, Therese Riiser Wålen.

– Disse tallene må man ha for å kunne sammenlikne tallene med omsetningen for samme periode i 2019.

Bedrifter som søker penger innen utgangen av mai, vil kunne få første utbetaling før sommeren. Det vil deretter bli en ny søkemulighet i september.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Skatteetaten
  2. Jan Tore Sanner
  3. Lønnsoppgjør
  4. Coronaviruset

Flere artikler