Regnskapsfører ikke tomteinntektene – får pengene rett på privat konto

Ivar Tollefsen eier festetomter i Oslo gjennom en rekke ulike selskaper, ifølge offentlige registre. Men i virkeligheten har han flyttet eierskapet, og får leieinntektene inn på privat konto.

Ivar Tollefsen er Norges 8. rikeste mann, ifølge Kapital. Han tjener også betydelige summer fra utleie av tomter i Oslo-området.
Publisert: Publisert:

Lørdag fortalte E24 om hvordan milliardær Ivar Tollefsen og hans barn har tjent over 24 millioner kroner på fem festetomter i Oslo de siste tolv årene. Tollefsen overtok tomtene fra to eiendomsinvestorer på midten av 2000-tallet.

Borettslagene i Konows gate 8, Gjøvikgata 7 og Langes gate 4 og 6 har betalt jevnt og trutt inn på Ivar Tollefsens konto siden 2009. Det samme har beboerne i sameiet i Thereses gate 33. Oslo kommune betaler nesten 200.000 kroner årlig, da kommunen eier en bygård i Akersbakken 25E, der Tollefsen eier tomten.

Les også

Tollefsens tomter

Tollefsen står som eier av de fem tomtene gjennom hvert sitt selskap, sammen med sønnen Nick (34) og datteren Ninja Tollefsen (35).

Men selskapene Fredensborg 09, Igloo Eiendom, Essens Eiendom, Dacapo Eiendom og Cascade Eiendom, oppgir ingen inntekter fra tomteleie. Det viser årsregnskapene som Tollefsen hvert år sender inn til Brønnøysundregistrene. 

I det offentlige eiendomsregisteret står det at tomtene er eid av hvert sitt tomteselskap. I regnskapene står det at tomteselskapene «er hjemmelshaver til grunn», noe som betyr at de er tinglyst som eier av tomtene.

Likevel er det ikke ført opp noen verdier i selskapenes balanseregnskap.

Solgte tomtene

– Tomtene skal ikke stå i selskapenes balanse hverken med verdi eller inntekt, fordi tomtene er solgt fra selskapene til Ivar Tollefsen og hans to barn, skriver advokat Christian Wefling i en e-post til E24.

Han forvalter tomtene for Tollefsen-familien fra advokatkontoret sitt i Tomtegata 4 på Lillehammer.

Ivar Tollefsens heleide eiendomsselskap Fredensborg kjøpte tomtene, og la de i hvert sitt tomteselskap i 2006. I 2008 kjøpte Ivar Tollefsen de fem tomteselskapene fra Fredensborg.

– Fredensborg investerer i boligeiendom, ikke tomter, og valgte derfor å selge disse til Ivar Tollefsen, skriver kommunikasjonssjef Christian Dreyer i Fredensborg i en e-post.

Senere tok Tollefsen tomtene ut av selskapene, uten å tinglyse dette.

Ivar Tollefsen har vist til kommunikasjonssjef Christian Dreyer i Fredensborg for å kommentere spørsmål om tomtene. E24 har stilt Dreyer flere spørsmål, blant annet om prisen og tidspunktet for tomteoverføringen. Spørsmålene er ikke blitt besvart.

Vi i E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt E24s journalister på e-post ingvild.sagmoen@e24.no og pal.solheimsnes@e24.no, eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4799240017.

– Ufullstendig, uoversiktlig og egnet til å misvise

Denne strukturen får flere revisjonseksperter E24 har vært i kontakt med til å stusse:

– Det hele er blitt mye mindre transparent når det er gjort på denne måten, sier Geir Haaland.

Han er statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Han er i dag universitetslektor ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, og har jobbet som revisor i over to tiår. Haaland har gjennomgått regnskapene for flere av tomteselskapene.

Han sier at Tollefsen kan ha flyttet eierrettighetene ut av selskapene for å slippe næringsbeskatning, og at Tollefsen kan ha beholdt selskapene for å unngå å betale dokumentavgift ved tinglysing av eierskiftet.

– Dette kan være en skatte- og avgiftsmessig legitim tilpasning, men regnskapsrapporteringen fremstår både ufullstendig, uoversiktlig og egnet til å misvise.

Christian Dreyer sier på vegne av Ivar Tollefsen at de stiller seg uforstående til kritikken, og at de «i full åpenhet [har] bokført, innberettet og betalt skatt i henhold til god regnskapsskikk og gjeldende regelverk». Les hele svaret fra Dreyer nederst i denne artikkelen.

Penger rett på privatkonto

Advokat Wefling fakturerer borettslagene og kommunen for festeavgiften fire ganger i året, på vegne av Ivar, Nick og Ninja Tollefsen.

E24 har fått tilgang til to fakturaer som er sendt til to av adressene. Der er det oppgitt et kontonummer betalingen skal gå til. Det står ingenting i fakturaen om hvem kontonummeret tilhører. Det står heller ikke noe om selskapet som står som eier av tomten.

Kontoen tilhører Ivar Tollefsen.

Det er en rekke formkrav til fakturaer, blant annet at det tydelig skal fremgå hvem partene er, og organisasjonsnummer.

– At det ikke står organisasjonsnummer på fakturaene for festeleie, er naturlig all den tid de er privatpersoner uten organisasjonsnummer. Av dette følger det også at festeleien naturlig innbetales til konto i Ivar Tollefsens navn, hans barn har samtykket i dette, skriver Wefling.

– Ivar Tollefsen og hans barn har siden de kjøpte tomtene, oppgitt tomtene og festeinntektene i sine selvangivelser. Hjemmel til tomtegrunnen ligger fortsatt i selskapene, fordi Tollefsen ikke har sett behov for å overføre hjemmelen.

E24s spørsmål om selskapene er beholdt for å unngå dokumentavgift er ikke blitt besvart.

– Tenker veldig fort at man er ute etter å skjule ting

Regnskapene blir også kritisert av Tine Degerstrøm Stenvold og Terje Dallari Jacobsen ved Handelshøgskolen ved UiT. De har lang erfaring med revisjon, og har gått igjennom flere av regnskapene til Tollefsens tomteselskaper.

– Her er man ikke ute etter å opplyse mest mulig på en best mulig måte i alle fall. Da tenker man veldig fort at her er man ute etter å skjule ting. Og skape kaos. Slik at de som ønsker å finne ut av ting gir opp, sier Stenvold og Jacobsen.

De sier at et regnskap skal gi selskapets interessenter relevant og pålitelig informasjon om den økonomiske stillingen til selskapene.

– Regnskapsbrukerne bruker denne informasjon som beslutningsgrunnlag. Regnskapsbrukerne kan være bank, skatte- og avgiftsmyndigheter, investorer, leverandører, kunder eller ansatte. Her får ikke jeg som regnskapsbruker den informasjonen jeg kunne trengt for et eventuelt beslutningsgrunnlag.

E24 har oversendt kritikken fra de tre revisjonsekspertene til Nick, Ninja og Ivar Tollefsen. Kommunikasjonssjef Christian Dreyer i Fredensborg svarer dette på vegne av Ivar Tollefsen:

– Selskaper og personer har i full åpenhet bokført, innberettet og betalt skatt i henhold til god regnskapsskikk og gjeldende regelverk. Selskapsregnskapene er revidert der det er revisjonsplikt og sendt årlig til regnskapsregisteret. Nick, Ninja og Ivar Tollefsen har gitt detaljert informasjon til Skatteetaten om hva de eier og hvilke inntekter som opparbeides. Vi stiller oss uforstående til de kommentarer E24 har innhentet fra regnskap- og revisorkilder.

Følg E24 på sosiale medier:

Publisert: