Interessegruppe reagerer på visesentralbanksjefens avgang

Flere hundre får avslag på sikkerhetsklareringer hvert år. – Kan virke som man er skyldig til det motsatte er bevist, sier talsmann for interessegruppe.

BRÅ AVGANG: Jon Nicolaisens kone er kinesisk statsborger og er bosatt i Kina, der han støtter henne økonomisk. De har vært gift siden 2010, men likevel måtte han gå først nå.
Publisert: Publisert:

Jon Nicolaisen måtte gå på dagen fra sin stilling som visesentralbanksjef ettersom han ikke fikk fornyet sikkerhetsklarering. En som reagerer på avgangen er Frode Nilsen, talsmann for interessegruppen «Militært ansatte med klareringsutfordringer».

Frode Nilsen, talsmann for interessegruppen «Militært ansatte med klareringsutfordringer».

– Sikkerhetsmyndighetene har flere ganger fått sterk kritikk fra EOS-utvalget for hvordan sikkerhetsklarering praktiseres. Staten er dømt to ganger for mangelfullt opplyst saksbehandling og ugyldig fratak av klarering, sier Nilsen til E24.

Årsaken til at Nicolaisen måtte gå av er at kona er kinesisk og bosatt i Kina, der han støtter henne økonomisk.

Nilsen sier at det sikkerhetsmessige forholdet til Kina «er som det er», og at folkeopinionen blir at «vi selvfølgelig ikke kan ha en toppleder i Norges Bank som har slike bånd til Kina».

– Det kan i slike saker virke som om man er skyldig til det motsatte er bevist, stikk i strid med rettsprinsippet. Og de fleste som rammes, kjenner ikke godt nok til sine rettigheter når det gjelder å klage på avgjørelsen.

Vi i E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt E24s journalist Eivind Bøe på e-post eb@e24.no eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til + 4748159242.

Les også

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen går på dagen – fikk ikke fornyet sikkerhetsklarering

397 avslag i år

Nicolaisen er ikke alene. 397 personer har så langt i år fått en såkalt negativ klareringsavgjørelse, noe som er en økning på 22 prosent fra det tilsvarende tallet for hele fjoråret.

Antallet avslag nådde en topp tilbake i 2017, før det var en brå nedgang året etter. Samme år ble Sivil klareringsmyndighet (SKM) opprettet, og antallet klareringsmyndigheter ble redusert fra 42 til i hovedsak én i sivil sektor og én i forsvarssektoren.

Negative klareringsavgjørelser inkluderer, i tillegg til rene avslag, tilfeller der man får et lavere klareringsnivå, for eksempel «konfidensielt» eller «hemmelig» ved forespørsel om «strengt hemmelig». Tallene inkluderer også tilfeller der det er satt vilkår til klareringen. NSM opplyser at registreringen frem til i år var en manuell prosess. E24 har ikke fått data fra tidligere år enn 2015.

Geopolitikk

Nilsen mener det kan dokumenteres at staten har strammet inn mot i hvert fall ett land Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, og viser til en dom fra Oslo tingrett i juni.

Da ble staten dømt for ugyldig å ha fratatt klarering til en statsansatt ingeniør med russisk kone.

«Endringer i den geopolitiske situasjonen gjorde at tilknytningen ble ansett å være til hinder for klarering i 2018 selv om den ikke var det ved forrige reklarering i 2012», står det i dommen.

– Det skjedde en kraftig innstramming rundt 2014 og 2015 etter at Russland annekterte Krim. Om den innstrammingen bare gjelder Russland, det kan jeg ikke uttale meg om, men at det har vært en innstramming, det er åpenbart, sier Nilsen.

Les på E24+

Offer for storspillet

Nicolaisen hadde stillingen som visesentralbanksjef fra 2014, og har vært gift med kona siden 2010. Finansdepartementet har sagt at de ikke kan svare på hvorfor Nicolaisen fikk klarering da han begynte i jobben, før han mistet den i år, ettersom dette er gradert informasjon.

Sivil klareringsmyndighet avviser at det har vært en innstramming rundt sikkerhetsklareringer i perioden etter at de ble opprettet.

E24 spør Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), som har fagansvar på området, om klareringsmyndighetene har blitt strengere med forbindelser til Kina de siste årene.

– Vi gir på generelt grunnlag ikke ut våre sikkerhetsmessige vurderinger av enkeltland, men viser til trusselvurderinger fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Etterretningstjenesten samt Utenriksdepartement om hvordan Norge opplever trusselen fra ulike land, sier avdelingsdirektør Frode Skaarnes i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Les også

PST: Spionasje mot norsk petroleumssektor

PST-rapport om spionasje

Dagen før visesentralbanksjefen gikk av, kom PST med en rapport der de hevder at russisk og kinesisk etterretning spionerer på norsk oljesektor.

Da Nicolaisen ble gjenoppnevnt som visesentralbanksjef i våres, fikk han et særskilt ansvar for å følge opp bankens oppgave med å forvalte Oljefondet.

– Sivil klareringsmyndighet oppgir til meg at årsaken til at jeg ikke får fornyet sikkerhetsklarering er at min kone er kinesisk statsborger og er bosatt i Kina der jeg støtter henne økonomisk. De slår samtidig fast at det ikke er forhold ved meg personlig som skaper tvil om min sikkerhetsmessige skikkethet, men at dette ikke veier tungt nok. Det har jeg nå måttet ta konsekvensen av, sa Jon Nicolaisen i en pressemelding om avgangen.

E24 har ikke fått kommentarer fra Jon Nicolaisen til denne saken.

Publisert:
Gå til e24.no