En sykepleier kan kjøpe 1 av 100 boliger i Oslo

Folk med vanlige inntekter har kun hatt mulighet til å kjøpe 1 av 100 omsatte boliger i Oslo, viser sykepleierindeksen for 1. halvår 2022.

I 2013 hadde en sykepleier mulighet til å finansiere kjøp av 13 av 100 omsatte Oslo-boliger. I 2022 har den samme gruppen kun hatt mulighet til å kjøpe én av 100 boliger i Oslo, Asker og Bærum, ifølge sykepleierindeksen.
Publisert:

En enslig sykepleier vil kun ha mulighet til å kjøpe 1,2 prosent av boligene i Oslo. Det viser den ferske sykepleierindeksen fra Eiendom Norge, som tirsdag ble presentert under et arrangement på Arendalsuka.

Eiendom Norge publiserer hvert halvår sykepleierindeksen, som måler hvor stor del av de omsatte boligene en sykepleier med en gjennomsnittlig årsinntekt kan få finansiering for. Indeksen tar utgangspunkt i fjorårets gjennomsnittslønn for sykepleiere på 617.640 kroner.

Sykepleieryrket er egnet fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt, og er i liten grad konjunkturavhengig. I analysen blir det sett bort fra egenkapital, det vil si at boligkjøpet lånefinansieres 100 prosent.

Oslo, samt Asker og Bærum, er de geografiske områdene i landet hvor terskelen for å kjøpe bolig er høyest, ifølge indeksen.

Les også

Sykepleier Cecilie (31) har råd til kun én av Tromsøs boliger: – Helt sykt

Les også

Ellevill prisvekst på de minste leilighetene – snittprisen har doblet seg på åtte år

– Varig negativt skift

– Indeksens utvikling viser at det har blitt enda vanskeligere for vanlig lønnsmottagere i Norge å bli boligeiere,, sier analyse- og modelldirektør Anders Francke Lund i Eiendomsverdi AS i en pressemelding.

Sykepleierindeksen viser ifølge Lund at norske boligpriser på landsbasis er relativt lave i 2022 gitt dagens rente, inntektsnivå, gjeldende boliglånsregulering og bankenes kredittpolitikk

– Dette gjelder imidlertid ikke Oslo og omegn hvor prisene steget så mye at inntektsveksten og rentenedgangen ikke har klart å utligne dem. Videre har boliglånsforskriften ført til et varig negativt skift i indeksen for Oslo, sier han videre.

Innføringen av maksimal gjeldsgrad – at samlet gjeld ikke kan være høyere enn 5 ganger årsinntekt – har sterkt begrenset valgfriheten til enslige sykepleiere og personer med tilsvarende inntekter, særlig i Oslo. I 2013 hadde en enslig sykepleier mulighet til å kjøpe 13 av 100 boliger i Oslo.

I de øvrige storbyene er boligmarkedet langt mer tilgjengelig. I Bergen er andelen på 23,1 prosent, i Trondheim 20,8 prosent, i Stavanger og omegn 28,5 prosent og Tromsø 14 prosent.

Les også

Eksperter om boligprisene: – Fortsatt stramt boligmarked

– Bortimot umulig å kjøpe i Oslo

Boligprisene i Oslo har steget med 8,1 prosent siden nyttår.

– Kombinert med dobbel renteøkning sist rentemøte, og mest sannsynlig flere i vente, er det bortimot umulig for den enslige sykepleieren å komme inn på boligmarkedet der, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

– Hovedstadsregionen har nå sterk befolkningsvekst og fortsatt vedvarende lav boligbygging. Dette gir ytterligere prispress i Oslo, sier Lauridsen.

Publisert: