BRUKER MINDRE: Helseminister Jonas Gahr Støre åpner opp nyopppussede Betania sykhus i Skien.

Støtvig, Alf Øystein / Faksimile

Kommentar: Norges reelle
helseutgifter er lave

Selv om OECDs tall viser at Norge bruker nest mest penger på helse i verden, så bruker vi til å være et av verdens rikeste land usedvanlig lite penger på helse.

  • Anders Taraldset
    Journalist
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

E24 skriver 30. juli, med grunnlag i en artikkel fra Marketwatch, at Norge bruker nest mest penger i verden på helse.

Tallene er fra OECD og har vært hyppig brukt i helsedebatten de siste 10-15 årene. Men det E24 ikke ser ut til å ha fått med seg, er at denne måten å fremstille helseutgiftene på siden mars 2012 har vært grundig tilbakevist gjennom en rekke fagartikler og omfattende medieoppslag. Blant de største oppslagene er Dagens Næringsliv 22. september 2012 «Bruker mindre på helse», inkludert undertegnedes kronikk «På jumboplass i helseutgifter», og Aftenpostens førstesideoppslag 15. april 2013, etterfulgt av omfattende debatt i NRK samme dag. Også Statistisk Sentralbyrå (SSB), ved administrerende direktør Hans Henrik Scheel, har erkjent at det er misvisende å hevde at Norge ligger i verdenstoppen i helseutgifter. Han skriver i Dagens Næringsliv 29. januar 2013:

«Sammenligner vi ressursbruken i helsesektoren per innbygger, viser OECDs beregninger for 2009 at den norske gjennomsnittsbruken var tilnærmet lik gjennomsnittet for de vestlige EU-landene. På dette nivået lå også Sverige, Danmark og Østerrike. Nederland og Sveits brukte mest og lå cirka 20 prosent høyere enn Norge». Forklaringen er at slik OECDs tall vanligvis har vært presentert, har det ikke vært korrigert for forskjellene i lønns- og kostnadsnivå mellom landene. Når det sies at Norge ligger i verdenstoppen i helseutgifter, forteller dette oss derfor lite annet enn at Norge ligger i verdenstoppen i lønns- og kostnadsnivå. Dette gjelder både i helsevesenet og på alle andre områder.

Merk at dette utsagnet gjelder ressursbruken per innbygger. Dersom vi ser på andel av BNP brukt på helse, viser OECDs og SSBs tall at Norge ligger under OECD-gjennomsnittet. Det er også slående i tabellen E24 presenterer over de 10 landene som angivelig bruker mest penger per innbygger på helse. Det fremgår av nevnte tabell at Norge med 9,3 % av BNP brukt på helse ligger klart lavere enn alle de øvrige landene i tabellen, unntatt Luxembourg. OECDs tall viser at intet annet OECD-land har hatt en så lav vekst i helseutgiftene siden 1999 som Norge, regnet i faste kroner per innbygger.

Men i virkeligheten kommer Norge enda dårligere ut enn dette, fordi 28,5 prosent av helseutgiftene som er innrapportert for Norge, gjelder utgifter til langtidspleie. Dette er nesten fire ganger høyere andel enn for Sverige. I virkeligheten er det ingen grunn til å tro at de reelle forskjellene mellom Norge og Sverige er særlig store på dette området. Vi får dermed den riktigste sammenligningen mellom landene ved å holde utgiftene til langtidspleie helt utenfor for alle OECD-landene som har rapportert såpass detaljerte tall at dette er mulig.

Da viser OECDs tall at Norge ligger helt i bunnsjiktet med hensyn til helseutgifter, faktisk aller lavest av de vesteuropeiske landene med hensyn til helseutgiftenes andel av BNP. Faktum er at når vi tar i betraktning at Norge er et av verdens rikeste land, bruker vi usedvanlig lite penger på helsetjenester.

Publisert:

Flere artikler

  1. Norge bruker usedvanlig lite penger på helsetjenester

  2. Disse ti landene bruker mest på helse- sjekk hvor Norge ligger

  3. Fersk kåring: Norge er verdens sjette rikeste land

  4. Annonsørinnhold

  5. Sanner avviser kritikken: Statsbudsjettet fører ikke til økt ulikhet

  6. Finans Norge tror Norge i praksis er kontantfritt innen fem år