- FÅR HJELP FOR LENGE: Det er viktig å understreke at økonomisk sosialhjelp er en økonomisk ordning, ikke en såkalt helsebasert ytelse. De som er for syke til å jobbe skal selvfølgelig ikke ha aktivitetsplikt, skriver Høyres Torbjørn Røe Isaksen.

Robert S. Eik

En koalisjon for arbeidslinjen

Hvis Arbeiderpartiet ønsker å styrke arbeidslinjen, er Høyre mer enn gjerne med.

  • Torbjørn Røe Isaksen
    Journalist
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

«Kraftfull verktøykasse mot uføretrygd», skriver Anette Trettebergstuen, men det hjelper lite om selve verktøykassen er stor eller «kraftfull» hvis man ikke tar i bruk verktøyene oppi kassen. Problemet til Arbeiderpartiet er ikke at de ikke ønsker folk tilbake i arbeid – fortsatt er det mange tilhengere av arbeidslinjen i partiet – men at dels går i gal retning, dels lar SV og venstresiden styre politikken og dels stemmer ned gode tiltak.

Jeg skal ikke bruke for mye tid på å tilbakevise Trettebergstuens påstander, men tre små oppklaringer er nødvendig:

- Når AP sier at flere er sysselsatte nå enn tidligere, er det riktig fordi befolkningen øker. Samtidig har det ikke blitt skapt nok arbeidsplasser til å øke sysselsettingsgraden, altså andelen av befolkningen i mellom 16 og 74 som er i arbeid. Den er nøyaktig den samme som i 2005, 69,1 prosent. Det er høyt i internasjonal målestokk, men samtidig bør vi være bekymret over at en mindre andel av funksjonshemmede er i jobb og at mange unge faller ut av skole og arbeidsmarked. Hele ¼ av sosialhjelpsmottakerne i Norge er under 25 år.

- De rødgrønne kom i 2005 til dekket bord etter en snuoperasjon for norsk økonomi. Det stemmer at det ble flere arbeidsplasser i privat sektor i årene før og etter 2005, men fra 2008 har sysselsettingsveksten kommet utelukkende i offentlig sektor.

- Sykefraværet er gått ned og det er bra, men det er verdt å minne om at sykefraværet nå er gått ned til nivået det var på sist Høyre satt i regjering. Allikevel er det aller viktigste å understreke at det er partene i arbeidslivet som har hoveddelen av æren, ikke minst norsk industri.

Hovedpoenget mitt er allikevel å gjenta Høyres tilbud. Vi er nemlig klare til å stemme for ethvert forslag som kommer fra den rødgrønne regjeringen og som vil styrke arbeidslinjen. Vi har også fremmet en rekke forslag selv. Vårt siste forslag dreier seg om aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk sosialhjelp.

Det er viktig å understreke at økonomisk sosialhjelp er en økonomisk ordning, ikke en såkalt helsebasert ytelse. De som er for syke til å jobbe skal selvfølgelig ikke ha aktivitetsplikt. Men vi vet at mange blir gående alt for lenge på sosialhjelp, og vi vet at i noen tilfeller kan langvarig sosialhjelp og passivitet faktisk føre til sykdom. Å sitte passiv over lengre tid gjør det svært mye vanskeligere å komme tilbake i arbeid. Derfor er det avgjørende at aktiviteten kommer så raskt som mulig.

Det holder ikke å vente 3-4-5 måneder. Da kan det være for sent. Det gjelder særlig for unge mennesker som har en tendens til å «snu døgnet» hvis det ikke finnes klare rammer rundt dem.

Det sier seg selv at en aktivitetsplikt for å være reell er nødt til å hvile på noen mulige sanksjoner. Derfor har Høyre også sagt at de som sier nei til tilbud om arbeid eller aktivitet uten annen begrunnelse enn at de ikke har lyst, skal få ytelsen sin redusert. Det er etter min mening en rimelig reaksjon.

Spørsmålet om unge uføre er et litt annet. Det riktige er kanskje ikke å si at det er for lett å bli ufør, men snarere at vi for lett gir folk opp og dermed gjør dem uføre. Jeg synes Trettebergstuen burde ta en titt til Danmark. Der har danskens nye sosialminister, Karen Angelo Hækkerup, fra Sosialdemokratene, nylig tatt til orde for å tenke gjennom sikkerhetsnettet en gang til. Hun viser til at møte hun nylig hadde med en kvinne som hadde gått på offentlige ytelser i femten år. Så viste seg at det store problemet hennes var at hun ikke kunne lese og skrive.

Slike skjebner finnes det trolig tusenvis av også i Norge. Høyre har flere ganger fremmet forslag om å styrke lese- og skriveopplæringen for NAV-brukerne. Vi inviterer mer enn gjerne Arbeiderpartiet til å følge oss.

Publisert:

Flere artikler