MATKJEDEUTVALGETS RAPPORT: - Kan virke mot sin hensikt

Konkurransetilsynet misliker Matkjedeutvalgets anbefalinger.

BEKYMRET: Konkurransetilsynet, her ved direktør Christine B. Meyer, mener Matkjedeutvalgets anbefalinger kan føre til svekket konkurranse.
Publisert:

- Enkelte av tiltakene i rapporten kan virke hemmende for konkurransen, fremfor å fremme den, sier direktør i Konkurransetilsynet Christine B. Meyer til E24.

I Matkjedeutvalgets rapport, som ble lagt frem onsdag morgen, presenterer utvalget syv anbefalinger som skal bidra til en bedre maktfordeling i matbransjen.

En ny lov for god handelsskikk, ombudsmann for dagligvarehandelen og en felles prisportal for matkjedene er blant anbefalingene.

Les mer: Slik vil de frata kjedene makt

Utvalgets leder, Einar Steensnæs, karakteriserte onsdag konkurransen mellom norske dagligvarekjeder som «kritisk liten».

Konkurransetilsynet er på sin side mer bekymret for leverandørleddet, hvor de mener det er dominans av et fåtall aktører innenfor flere områder.

- Det er også bekymringsfullt at flere av utvalgets tiltak kan føre til mindre konkurranse i dagligvaremarkedet, sier Meyer.

Les mer: - Forslaget vil svekke konkurransen

- Kan gi grunnlag for prissamarbeid

Meyer trekker frem tiltaket som omfatter opprettelsen av en felles prisportal for kjedene:

- Konkurransetilsynet har jobbet hardt for å hindre priskoordinering mellom matkjedene. En felles prisportal, hvor kjedene oppgir detaljer i «real time», kan nettopp kan gi grunnlag for et slikt prissamarbeid.

Ifølge Meyer kan også mindretallsforslaget om regulering av salg med tap virke enda sterkere i samme retning.

I forslaget heter det at «det må være krav til transparens i prissettingen og det må være tydelig for forbrukerne hvordan salg med tap er finansiert».

Ombudsmann kan virke «forstyrrende»

Når det gjelder forslaget om en ny ombudsmann, ønsker Konkurransetilsynet klarhet i mandatet og hva ombudsmannen skal regulere.

- På generelt grunnlag kan en slik ordning virke forstyrrende på konkurransen, sier Meyer, som uttrykker «noe bekymring» for mandatet til en slik ombudsmann og at det blir flere instanser og regelverk å forholde seg til.

- Har forsøkt å stoppe flere fusjoner

Likevel er bekymringen størst hos Konkurransetilsynet når det gjelder leverandørleddet i norsk dagligvarehandel:

- Vi er mer bekymret for sterke konstellasjoner i leverandørleddet. Tilsynet har forsøkt å stoppe flere fusjoner tidligere, som for eksempel sammenslåingen av Prior og Gilde.

Konkurransetilsynet har blitt overprøvd av regjeringen syv ganger i fusjonssaker de siste årene.

Les mer: Konkurransetilsynet overkjørt syv ganger

Meyer sier at overprøving i denne typen saken har flere årsaker, og at departementet har sine hensyn å ta.

- Konkurransetilsynet vil alltid ta konkurransemessige hensyn, sier Meyer.

- Har Konkurransetilsynet blitt rådspurt underveis i utvalgets arbeid?

- Vi har lånt ut en medarbeider til utvalgets sekretariat, men har ikke vært involvert i selve arbeidet, sier Meyer.

- Burde dere vært involvert i prosessen?

- Det har blitt tatt opp en del konkurransespørsmål i utvalgets arbeid, men vi overlater til de ansvarlige statsrådene å se på sammensetningen av utvalget. Vi håper også våre høringsuttalelser vil bli tatt hensyn til.

- Utvalgets leder Einar Steensnæs sa under pressekonferansen onsdag morgen at det er fare for et stilltiende prissamarbeid mellom kjedene. Har Konkurransetilsynet da gjort jobben sin?

- Konkurransetilsynet har gjort jobben sin og gjør den fortsatt. Vi følger de store aktørene og matvarekjedene tett når det gjelder inngåelse av avtaler og er alltid på vakt overfor aktører som utøver markedsmakt, sier Meyer.

Les flere økonominyheter på E24.

Publisert: