Nok et Terra-søksmål i retten

Terra-saken fortsetter sin lange vandring i rettssystemet. Mandag starter sivilsaken der de åtte kommunene krever 100 millioner kroner fra Terras forsikringsselskap.

SØKSMÅL: Bremanger, Hattfjelldal, Haugesund, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik mener forsikringsselskapet ACE European Group Limited har et forsikringsansvar for tapene i Terra-skandalen.

E24
  • NTB
Publisert: Publisert:

Det er satt av tre måneder til saken i Oslo tingrett.

Bremanger, Hattfjelldal, Haugesund, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik mener forsikringsselskapet ACE European Group Limited har et forsikringsansvar for tapene i Terra-skandalen.

Kommunene bygger dette på at de mener Terra Securities bedrev uaktsom finansiell rådgivning.

Informasjon og profesjonalitet

Forsikringsselskapet bestrider dette og skriver i sitt sluttinnlegg til retten at det heller ikke er påvist noen årsakssammenheng mellom Terra-meglernes opptreden og kommunenes tap. Selskapets advokater går derfor for full frifinnelse.

I sluttinnlegget fra Hattfjelldal og Haugesund står det at de to kommunenes advokater vil legge ned påstand om at ACE må betale 100 millioner kroner i erstatning. Beløpet er det maksimale som dekkes av de to polisene baserer kravet på.

Et hovedspørsmål under rettssaken blir om kommunene er å regne som profesjonelle investorer og derfor måtte forstå hva de gjorde. Kommunene har hele tiden hevdet de ikke kan regnes som dette. Retten må i tillegg avgjøre om kommunene fikk tilstrekkelig informasjon om risikoen knyttet til investeringene.

Tapte på råtne boliglån

De åtte kraftkommunene brukte sine fremtidige kraftinntekter som sikkerhet og tok opp lån for å kjøpe obligasjoner.

Verdipapirene de kjøpte var blant annet såkalte CDO-er, hvor amerikansk boliggjeld lå i bunnen. Ved å dele opp såkalte subprime boliglån – lån gitt til personer som vanligvis ville hatt problemer med å få lån – og pakke dem på nytt og selge dem som CDO-er til investorer skulle risikoen reduseres.

Da det amerikanske boliglånsmarkedet kollapset, forduftet også enorme verdier som var investert i obligasjonene. De åtte kommunene fremmet krav mot Terra-boet på til sammen nesten halvannen milliard kroner.

Haugesund tapte nesten 131 millioner kroner i investeringsskandalen. For Hattfjelldal endte tapet på litt over 88 millioner kroner.

Terra-skandalen har utløst flere rettssaker, blant annet mot Citigroup og irske Depfa Bank.

Les også:

Terra-saken for retten i slutten av januarTerra-kommuner vil anke rettsavgjørelse i USATerra-kommunene har brukt 90 millioner på advokaterVraker Terra-navnet

Publisert:

Flere artikler