Regjeringen vil se nærmere på innkjøpsprisene i dagligvarebransjen

Regjeringen skal ta stilling til om det skal innføres restriksjoner på hvor store forskjeller det kan være i dagligvarebransjens innkjøpspriser.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen skal vurdere om det skal innføres restriksjoner på hvor store forskjeller det kan være i dagligvarekjedenes innkjøpspriser. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

  • NTB
Publisert:

– Å vurdere virkningene av restriksjoner på mulige forskjeller i innkjøpspriser er krevende. Vi må være sikre på behovet før vi bestemmer oss. Både feil tiltak og mangel på tiltak, kan gi store konsekvenser, både i form av høyere priser til forbrukerne og mindre innovasjon, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Det er derfor satt ned en arbeidsgruppe for å se nærmere på hvilke konsekvenser slike restriksjoner kan ha, både for forbrukere, konkurranse og nyetablering.

Mulige restriksjoner kan være et generelt forbud mot prisdiskriminering, forbud mot prisdiskriminering for dominerende leverandører, samt andre former for restriksjoner arbeidsgruppen mener kan være aktuelle.

– Vi er opptatt av å vurdere alle sider av saken. Det er derfor lagt stor vekt på at arbeidsgruppen skal ta utgangspunkt i de ulike innspillene som har kommet fra bransjen, sier Røe Isaksen.

Gjennom sitt arbeid vil gruppen også utrede mulige årsaker til forskjeller i innkjøpspriser. Utredningen skal blant annet bygge videre på Konkurransetilsynets nylige kartlegging på dette området.

Arbeidsgruppens utredning vil være en del av grunnlaget for regjeringens arbeid med å styrke konkurransen i dagligvarebransjen, skriver departementet.