Norges Bank, Finans Norge og Eiendomsmeglerforbundet slår alarm om hasteforslag fra regjeringen: «Kan få negative økonomiske konsekvenser for samfunnet»

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) foreslår å la Kartverket stenge for tinglysing i to uker ved sykdom. – Et eksempel på arbeidsuhell, sier Carl O. Geving.

Jørgen Braastad
 • David Bach
Publisert: Publisert:

Kartverket frykter at de kan bli slått ut av coronaviruset, og dermed kan havne i en situasjon hvor de ikke oppfyller sitt lovpålagte oppdrag – nemlig å behandle papirdokumenter samme dag som de kommer inn.

Derfor sendte KMD fredag 27. mars ut et hasteforslag til høring, hvor de foreslår å gi unntak fra tinglysingsloven med hjemmel i coronaloven.

I praksis innebærer det at Kartverket, hvis de rammes av utbredt sykdom, gis anledning til å stenge ned tinglysingen i inntil to uker uten at beslutningen er innom departementet.

Det kan imidlertid få enorme konsekvenser, advarer blant annet Finans Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund.

Boligprisene kan falle

Også Norges Bank er kritiske.

I sitt høringssvar skriver de at rask og forutsigbar tinglysing er viktig for et fungerende boligmarked, og at det motsatte kan føre til fallende boligpriser.

«Ved usikkerhet om tinglysing eller vesentlige forsinkelser kan personer velge å avstå fra transaksjoner i boligmarkedet. Det kan bidra til at prisene i boligmarkedet faller. Dersom usikkerheten i boligmarkedet er høy, kan en slik negativ priseffekt bidra til selvoppfyllende forventninger om enda lavere priser,» skriver Norges Bank i sitt svar.

De legger til at stenging av tinglysing «kan få negative økonomiske konsekvenser for både enkeltpersoner, foretak og samfunnet.»

Les også

Boligprisene falt 1,4 prosent i mars

«Samfunnskritisk»

Finans Norge skriver på sin side at «de økonomiske konsekvenser av en fullstendig nedstengning er ikke kartlagt, og kan etter vår oppfatning bli svært store».

«Dersom tinglysingssystemet stopper opp stanser også i stor grad kredittgivingen. Kredittgivingen er en samfunnskritisk virksomhet og helt avgjørende for likviditetstilførselen til næringslivet.»

Samtidig kan en nedstengning også ramme lånegarantiordningen regjeringen har lagt frem for å redde bedrifter i nød.

Juridisk direktør Nils Henrik Heen i Finans Norge sier til E24 at forslaget kan få enorme konsekvenser for økonomien i Norge.

– Vi mener at det å gi adgang til å stenge ned helt for tinglysing er et ekstremt tiltak, sier han.

Skulle Kartverket stenge ned for tinglysing, er det enkelt og greit ikke lenger mulig å stille med sikkerhet for lånet.

– Da er man i den situasjonen at dersom bedrifter søker lån under garantiordningen, som må tinglyses, så vil eventuelt manglende tinglysing medføre at nødvendig rettsvern ikke kan etableres og lånet vil følgelig ikke bli utbetalt.

– Så dersom man stenger ned tinglysingen, så kan hele garantiordningen bli lammet?

– Ikke hele, men lån med sikkerhet som må tinglyses under garantiordningen, blir ikke effektivisert.

Unntakstilstand

Riktig nok er forslaget at dette bare kan skje dersom Kartverket blir helt slått ut av sykdom, noe man må kunne kalle en unntakstilstand.

– Men hvis Kartverket er nede så vil det få veldig store konsekvenser. Så derfor mener vi at i stedet for å gi den generelle adgangen til å stenge ned helt, så bør man se på andre alternativer først, sier Heen.

Det er så langt umulig å anslå hvor store konsekvensene kan bli, i kroner og øre, dersom tinglysingen stenges ned. Men Heen er klar på én ting:

– De aller fleste alternativer vil være økonomisk gunstige for Norge. Det vi sier er at dette er et for kraftig tiltak.

Les også

Nå tilbyr flere strømselskaper å betale deg for å bruke strøm

NEF: Dette er en feil

Heen får støtte av administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Også for boligmarkedet vil konsekvensene bli store dersom Kartverket gis adgang til å stenge ned tinglysingen i 14 dager, understreker han.

– Regjeringen har selv sagt at de kommer til å gjøre feil når de fremmer hastesaker etter coronaloven. Dette er en sak med en sånn dimensjon, sier Geving.

– Jeg tror ikke man har sett helheten av en så dramatisk beslutning som å stenge ned tinglysingen.

CF-Wesenberg

Et eventuelt vedtak vil bli dramatisk, ikke bare for boligmarkedet, men også kredittmarkedet, advarer Geving.

– Det er fordi kreditt gis med sikkerhet i eiendommen eller annen pant. Så for å få et rettsvern må du opprettholde en tinglysingsfunksjon, ellers får man ikke kreditt.

I boligkjøp vil pengene bli stående igjen på meglers konto, fordi han eller hun ikke får gjennomført oppgjøret. Dessuten skal selger ofte mellomfinansiere for kjøp av ny bolig, og i kredittmarkedet vil det samme dermed skje, forklarer Geving.

Også han ser konsekvensene for lånegarantiordningen til regjeringen.

– Intensjonen er å kjøpe seg tid i en vanskelig situasjon, men vi mener en så dramatisk beslutning, som slår ut i bolig- og kredittmarkedet, og vil få ringvirkninger til næringslivet og husholdninger, i en fra før vanskelig situasjon, ikke kan legges på virksomhetsnivå.

– Dette mener jeg rett og slett er en forskrift som må stoppes. Hvis ikke må vi snakke med opposisjonen på Stortinget, som har en slags vetorett.

– Dette er et eksempel på at når ting går fort kan det skje arbeidsuhell som får utilsiktede konsekvenser, og store sådanne.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet besvarte ikke E24s henvendelse fredag ettermiddag.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Finans Norge
 3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 4. Coronaviruset
 5. Norges Eiendomsmeglerforbund
 6. Carl O. Geving
 7. Lån

Flere artikler

 1. Sendte hasteforslag på høring 27. mars – skrinlegges etter advarsler om konsekvensene for norsk økonomi

 2. Norrøna-eier mener gårdeierne må bidra: – Alle må være med å blø

 3. Vinmonopolet har omsatt for like mye som en påskeuke hver uke siden krisen traff Norge

 4. Annonsørinnhold

 5. Fiskeriministeren stanser nye lakseunntak: – Ingen må utnytte situasjonen

 6. Gikk fra å produsere reklamemateriell til verneutstyr: – Avtalen holder folk i jobb