Konkurransetilsynet til Gjelsten og Sunde: Inngrep kan bli aktuelt

Konkurransetilsynet kunne ikke godkjenne sammenslåingen av Sport 1 og Intersport innen den opprinnelige fristen. En avgjørelse kan la vente på seg til over sommeren.

FUSJONSPLANER: Bjørn Rune Gjelsten og Olav Nils Sunde ønsker å samle kjedene Sport 1 og Intersport under samme konsern.
Publisert: Publisert:

Konkurransetilsynet har sendt varsel til Gjelsten Holding, O.N Sunde AS og Gresvigs konkursbo om at inngrep etter konkurranseloven kan bli aktuelt.

Lovteksten som tilsynet viser til sier at «Konkurransetilsynet skal forby foretakssammenslutninger som i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, særlig som et resultat av at en dominerende stilling skapes eller styrkes.»

– At vi har sendt ut dette varselet betyr at tilsynet mener det er rimelig grunn til å tro at denne virkningen kan oppstå. Men dette er basert på foreløpige vurderinger, og saken er fremdeles til behandling, sier seniorrådgiver Jan Kristoffer Høiland i Konkurransetilsynet. 

Utvidet frist

Høiland presiserer at det er et helt standard varsel de har sendt til partene.

– Tilsynet har sett at det ikke er mulig å avslutte saken i løpet av de første 25 virkedagene som har gått siden vi fikk meldingen, og ved varselet utvides saksbehandlingsperioden til maksimalt 85 virkedager. Fase 1 er over, nå går vi inn i fase 2.

– Hva er forskjellen?

– Det er egentlig bare en forlengelse fordi vi trenger noe lengre tid for å kunne gjøre de vurderingene som er nødvendige for å komme til et riktig resultat i saken. Det utelukker ikke at saken kan bli lagt vekk, sier Høiland.

Blir saken lagt vekk, vil det i så fall bety at Sport 1-eier Bjørn Rune Gjelsten og tidligere Gresvig-eier Olav Nils Sunde får lov til å danne fellesforetaket Sport Holding, der Sport 1 og 48 Intersport-butikker (her kan du se hvilke) vil drives gjennom hvert sitt selskap, under samme konsern.

Tilsynets opprinnelige frist var 19. juni. Med forlengelsen har myndigheten frem til 21. august med å komme med eventuelle innvendinger mot selskapets planer. 

Les på E24+

Det tre uker lange dramaet etter Gresvig-konkursen: Derfor måtte Sunde reddes av Gjelsten

Konkurrenter protesterer

Til behandlingen av saken har tilsynet pålagt samtlige bedrifter som står i konkurranse til Sport1/Intersport å svare på spørsmål om egen virksomhet.

Å komme med argumenter for at fusjonen ikke skal tillates, er valgfritt.

Den muligheten har flere konkurrenter benyttet seg av.

XXL har skrevet at de antar at det blir mindre konkurranse på pris i sportsbransjen dersom sammenslåingen godkjennes, Sport Outlet-sjef Tor-André Skeie sier han frykter det vil oppstå monopolsituasjoner flere steder, mens daglig leder Gisle J. Daviknes i Stadion er den som er klarest i sin tale.

Les også

Nye Intersport tilbyr butikkeiere tapt Gresvig-bonus

«Vi mener at den mest sannsynlige effekten av foretakssammenslutningen blir at melderne blir så store og dominerende at man vil få betydelig mindre priskonkurranse, et dårligere produkttilbud og generelt færre valgmuligheter for forbruker», har han skrevet til tilsynet.

Publisert: