Flygerforbundet mener det er uklokt å avvise kritikk: – Må prioritere tilsyn der risikoen er størst

Fagforeninger er bekymret for flysikkerheten og konsekvensene av Luftfartstilsynets lønnsnivå. Men samferdselsministeren har tillit til at tilsynet gjør jobben sin.

Leder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen, mener det er uklokt av Luftfartstilsynet å avvise kritikken fra tillitsvalgt i tilsynet.
Publisert: Publisert:

Luftfartstilsynet har fått kritikk fra Riksrevisjonen. I tillegg har tillitsvalgt for de flyoperative inspektørene i tilsynet, Sigrid Hammer, advart mot at fagkompetansen i tilsynet er i ferd med å svekkes, noe hun frykter kan gå ut over sikkerheten i norsk luftfart. Ledelsen i tilsynet har avvist dette.

– Men det er uklokt dersom Luftfartstilsynets ledelse avviser kritikken. Jeg ville ha forsøkt å gå inn i den, sier Yngve Carlsen, leder for 1410 medlemmer i Norsk Flygerforbund.

Han tror sannheten ligger et sted midt mellom de to virkelighetene ledelsen og tillitsvalgt presenterer. Men på generelt grunnlag er flygerforbund-lederen bekymret for at de ulike nasjonale tilsyn etter hans mening ikke alltid evner å utføre gode nok tilsyn.

– Det kan være et ressursspørsmål, men det kan også skyldes det tillitsvalgte fremmer som svekket fagkompetanse i tilsynet.

– Hva etterlyser du?

– At tilsynsmyndighetene prioriterer gode tilsyn der risikoen er størst. Det betyr at man faktisk løfter dynen for å avdekke forhold som ikke nødvendigvis ligger helt oppe i dagen.

«Har over lengre tid vært bekymret»

Flysikkerhetskomiteen i LO Luftfart, som består av rundt 60 fageksperter fra flybransjen, deler bekymringen til Flygerforbundets leder. Komiteens leder er spesielt bekymret for konsekvensene en presset økonomi hos både Avinor og flyselskapene kan få for sikkerheten.

«Vi har over lengre tid vært bekymret for utviklingen av hvordan flysikkerheten tas vare på i norsk luftfart.», skriver komiteens leder Jo Bjørn Skatval i en e-post til Aftenposten.

Ifølge Flysikkerhetskomiteen i LO Luftfart har ikke de nasjonale luftfartsmyndighetene sørget for god nok innsikt i blant annet forholdene rundt Boeings MAX-fly, som har stått på bakken siden i fjor etter to ulykker.

Han mener blant annet at de nasjonale luftfartsmyndighetene rundt omkring i verden ikke har sørget for god nok innsikt i blant annet hendelsene rundt MAX-flyene og sertifikatskandalen i Pakistan International Airlines.

«I en kultur for sunn sikkerhetstenkning skal rapportering fra "gølvet" og opp foregå ubesværet, og være lett tilgjengelig for tilsynsmyndigheten. Dette krever dog et aktivt, fremoverlent og ressurssterkt luftfartstilsyn.», mener Skatval.

Men Flysikkerhetskomiteen frykter at sikkerheten må vike for innsparingstiltak. På LO sin luftfartskonferanse i november i fjor ble bekymringen om et underbemannet, underprioritert og overvurdert luftfartstilsyn diskutert, ifølge Skatval.

«Vi ønsker ikke at Luftfartstilsynet skal gli over til å bli en byråkratisk høyborg uten bakkekontakt og dialog med operativ drift. I så fall er det alarmerende.», mener han.

Mener tilsynet må heve lønningene

Det YS-tilknyttede Pilotforbundet, med 1500 medlemmer, er litt mindre bastant i sine kommentarer. Leder Oddbjørn Holsether opplyser at hans inntrykk er at tilsynet frem til nå har fungert rimelig godt. Likevel uttrykker han bekymring for at tilsynet ikke klarer å tiltrekke seg ansatte med flyoperativ kompetanse.

– Lønnsnivået til inspektørene ligger på bare litt over halvparten av det en kaptein i SAS eller Norwegian tjener. Da blir det vanskelig å rekruttere inspektører til tilsynet. I tillegg bor nesten ingen av disse i Bodø-området. Da kommer kostnaden med pendling i tillegg.

– Hva bør gjøres?

– Tilsynet må få ressurser slik at de kan tilby et lønnsnivå som kan konkurrere med det å jobbe som pilot.

Luftfartstilsynets ledelse er blitt forelagt synspunktene til de to fagforeningene. Luftfartsdirektør Lars Kobberstad svarer følgende i en e-post:

– Vi registrerer hva Norsk Flygerforbund og Pilotforbundet sier, og dette er ett av flere temaer som vil bli diskutert i vår løpende dialog med dem. Vi er enige med dem i at det er krevende å få besatt enkelte stillinger, men vi har dyktige og kompetente medarbeidere som jobber daglig sammen med aktørene for en sikker luftfart.

Hareide: – Har tillit til at flysikkerheten ivaretas

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) ble etter Aftenpostens artikkel om Luftfartstilsynet torsdag bedt om å kommentere kritikken mot tilsynet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har tillit til at ledelsen i Luftfartstilsynet sørger for at flysikkerheten ivaretas.

Etter at et intervju ble kansellert fem minutter før avtalen, ble han forelagt syv konkrete spørsmål skriftlig. Statsråden svarte med en generell kommentar på e-post – der han unnlot å svare direkte på flere av spørsmålene.

«Når det gjelder fjorårets rapport fra Riksrevisjonen, har jeg blitt orientert om denne etter at jeg kom inn i departementet, og funnene om etats- og virksomhetsstyringen av Luftfartstilsynet er noe jeg tar på største alvor», skriver Hareide.

Han mener tilsynet har klart å opprettholde et faglig kompetansemiljø, men skriver at han er klar over at det til tider derfor kan ta tid før rekrutteringen er på plass.

«Når rekrutteringen er gjort, er det mitt inntrykk at tilsynet får tak i godt kvalifisert fagfolk til de ulike stillingene. Jeg har tillit til at ledelsen sørger for at flysikkerheten ivaretas, som jo er den viktigste oppgaven tilsynet har.», skriver Hareide

Publisert: