NHO spår sterkere eksportvekst neste år

Men utsiktene til en større handelskrig mellom USA og Kina er en risikofaktor i anslagene.

POSITIVE EKSPORTUTSIKTER: Høyere offshoreinvesteringer globalt vil bidra til å trekke eksporten fra oljeleverandørene opp i perioden fremover, tror NHO.

Foto: Marit Hommedal NTB scanpix
  • Ingvild Sagmoen
Publisert:,

NHO anslår en økning i tradisjonell vareeksport i Norge på 2,7 prosent i år, og enda noe sterkere vekst neste år.

Det går frem av det ferske barometeret Økonomisk overblikk, hvor NHO kommer med sine prognoser for norsk økonomi og for verdensøkonomien i perioden 2019–2021.

Bredt basert oppgang

NHO peker på at det var nedgang i fastlandseksporten i perioden fra 2015 til 2017.

I 2017 tok eksporten seg opp, men det var samtidig sterk nedgang i den store varegruppen verkstedprodukter. Det som dro opp i fjor, var en kraftig vekst i eksport av petroleumsprodukter.

Så langt ligger vareeksporten an til å øke i 2018.

Les også

SSB venter sterkere krone og oljevekst i norsk økonomi

De første tre kvartalene viser en samlet volumvekst på over 2 prosent år over år fra samme periode i fjor.

Oppgangen har vært relativt bredt basert. Samtidig ble den kostnadsmessige konkurranseevnen kraftig forbedret i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014.

«Bedret kostnadsmessig konkurranseevne vil vri etterspørselen mot norske bedrifter og norsk eksport. Likevel har utviklingen i norsk eksport til utlandet vært svak i perioden,» skriver NHO i rapporten.

Usikker effekt av kronesvekkelsen

Det påpekes at tradisjonell vareeksport fortsatt er lavere enn i 2015, og at handelsunderskuddet utenom olje og gass har økt.

«Utviklingen reiser spørsmål om hvilken effekt kronesvekkelsen har hatt på eksporten i perioden, og om sammenhengen mellom eksporten og kronekursen er svakere nå enn tidligere,» skriver NHO.

Ifølge Norges Bank ville utviklingen i eksporten vært enda svakere uten forbedringen innen konkurranseevnen. Altså at eksport av produkter som for eksempel olje ville falt enda mer om ikke kronen hadde svekket seg.

Handelskrig er uromoment

Nå tror NHO at eksporten fra fastlandet fremover vil øke. Organisasjonens eksportrettede medlemsbedrifter melder om klare forventninger til vekst fremover.

Det påpekes at høyere offshoreinvesteringer globalt vil bidra til å trekke eksporten fra oljeleverandørene opp.

Les også

Våpenhvile i handelskrigen mellom USA og Kina: – Grunnlag for aksjerally

Eksporten vil også få drahjelp av en fortsatt svak krone.

Samtidig påpeker NHO at usikkerheten knyttet til situasjonen mellom USA og Kina er den største risikofaktoren i anslagene.

En større handelskrig vil trekke ned den globale veksten, påpekes det.

«Som en liten, åpen økonomi vil det bli merkbart for oss, først og fremst gjennom svekket etterspørsel etter norske varer og tjenester fra våre handelspartnere. Det kan bety lavere eksportvekst enn anslått,» skriver organisasjonen.

– Norge spesielt utsatt

NHO har ikke utarbeidet noen krisescenarioer for hvordan Norge vil bli rammet av økt global uro i form av opptrapping av handelskrigen kombinert med usikre utfall av brexit.

Men sjeføkonom Øystein Dørum nevner at både IMF og OECD har forsøkt å beregne effekten av en handelskrig. Legger man til grunn at USAs president Donald Trump gjennomfører den varslede innføringen av 25 prosent toll på enda flere kinesiske varer, og Kina svarer med samme mynt – og med svekket fremtidstro blant bedriftene og høyere markedsuro på toppen av det – kan verdensøkonomien miste 0,8 prosent av verdiskapingen.

Det er ikke nok til å knekke norsk økonomi, mener Dørum. Men det er nok til at Norge vil merke det.

De sprikende anslagene for brexit er heller ikke, isolert sett, nok til å knekke norsk økonomi, mener han.

Men kombinerer man handelskrig og en brexit som i verste fall kan føre til ti prosent lavere verdiskaping i Storbitannia, er Norge et spesielt utsatt land, sier Dørum.

– Vi er et lite land, og vi er avhengig av at verdensøkonomien fungerer. Tenker man at uroen brer om seg som følge av en større handelskrig og brexit-usikkerhet, da er Norge spesielt utsatt. Vi har ikke laget krisescenario, men det går an å gjøre det, sier han.

SSB tror på økt vekst i eksport

Statistisk sentralbyrå la forrige uke frem siste utgave av rapporten «Konjunkturtendensene». Der kommer det frem at SSB nå anslår litt lavere eksportvekst fremover enn de gjorde for et kvartal siden.

«Politisk uro og handelsrestriksjoner medfører at vi forventer svakere internasjonal markedsvekst og dermed noe lavere vekst i etterspørselen etter norske eksportvarer og -tjenester,» skriver SSB i rapporten.

Samtidig legger statistikkbyrået til grunn en økende vekst i olje- og gasseksporten, som først vil øke reelt når det store feltet Johan Sverdrup begynner produksjonen mot slutten av 2019.

Det vil bidra til å holde veksten i samlet eksport oppe, skriver SSB.

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Spår rekordsvak krone til jul

  2. Mørke skyer ute og lavere oljeinvesteringer: Mener Norges Bank bør gjøre renteretrett

  3. Kronen faller til det svakeste mot euro siden 2008

  4. Annonsørinnhold

  5. SSB tror rentetoppen er nådd

  6. Norges Bank spår sterkere krone