«E24 har ikke forstått drosjemarkedene»

Daglig leder i Bytaxi mener prisene vil gå opp, ikke ned med nye drosjeregler.

  • Jarle Kanaris
    Jarle Kanaris
    Daglig leder i Bytaxi AS
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Ansvarlig redaktør og administrerende direktør i E24 Dine Penger AS Gard L. Michalsen mener i E24 den 3. juni at regjeringens forslag til ny drosjeregulering vil medføre lavere drosjepriser.

Utfordringen til Michalsen er at han ikke kan finne forskning eller erfaring fra inn- og utland som kan underbygge påstandene hans om at frislipp vil gi lavere drosjepriser. Erfaring og forskning viser nemlig det motsatte. Senest fra Finland hvor prisene på kort økte med 14 prosent etter dereguleringen i fjor.

Forsker Jørgen Aarhaug fra Transportøkonomisk institutt (TØI) er trolig en av dem som har best oversikt over hvilke virkninger alternative drosjereguleringer har i forskjellige markeder i inn- og utland. Han har tidligere kritisert flere deler av Samferdselsdepartementets forslag til ny regulering. TØI og Aarhaug har nylig levert en rapport som ser på drosjeregulering i norske byer. Oppsummerte funn fra utredningen er blant annet at det er «lite grunnlag for priskonkurranse for turer praiet på gate eller holdeplass, og at dette peker i retning av at kundene er bedre tjent med at det innføres maksimalpriser i disse delmarkedene.»

Les også

Game over for dyre drosjer og dårlig service

Det E24 og markedsliberalistene ikke tar innover seg er at drosjemarkedene består av flere ulike delmarkeder som ikke kan løses ved frislipp. Drosjemarkedet kan enkelt deles inn i tre delmarkeder: (i) Gate- og holdeplassmarkedet, (ii) bestillingsmarkedet og (iii) kontraktmarkedet.

De største utfordringene er knyttet til praiinger fra gate og holdeplass. Disse turene går særlig fra trafikknutepunkt som jernbanestasjoner, flyplasser, båtterminaler og sentrumsområder. Dette markedet utgjør over 50 prosent av alle drosjeturene i Oslo, og omsetningen er på over én milliard kroner hvor omtrent 10-12 prosent er kontantomsetning.

Dette gjør at en samlet regulering av alle delmarkedene vil bestå av en rekke avveininger. Det som er det beste for kundene som praier en drosje fra gata- eller en holdeplass i sentrum er ikke nødvendigvis det beste for en som kjøper drosjetjenester på kontrakt eller bestilling.

Regjeringen har ikke belyst eller hensyntatt disse utfordringene i sitt høringsnotat eller lovforslag. Dette forsterker vår bekymring for den manglende synliggjøringen av konsekvensene som regjeringens endringsforslag vil føre med seg.

Disse bekymringene deles av Regelrådet, som er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og har som formål å bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk, som i sitt høringssvar har konkludert med at Samferdselsdepartementet sin «utredning har svakheter».

Bytaxi ser at konkurranse på mange områder er sunt, også i drosjenæringen. Vi er enig med regjeringen og er positive til tiltak som kan øke kvaliteten og seriøsiteten. Videre er vi positive til utvikling av innovative forretningsmodeller, som kan gi et økt mangfold i tjenestetilbudet.

Jarle Kanaris, daglig leder bytaxi

Derfor stiller vi oss bak regjeringens uttrykte målsetning i høringsnotatet og lovforslaget om å: «legge til rette for velfungerende konkurranse i drosjemarkedet, som skal bidra til gode tilbud for de reisende, sikre et drosjetilbud i hele landet og ivareta de reisendes sikkerhet og bidra til at vi har en ryddig og seriøs drosjenæring».

Selv om dette er en velbegrunnet forventning i et velfungerende marked, vil ikke denne forventningen slå til i markeder som ikke er selvregulerende. I samfunnsøkonomisk perspektiv betyr det at det ikke oppnås en effektiv ressursallokering ved fri konkurranse i markedet.

Dette skyldes at det eksisterer en rekke såkalte «markedssvikter» i drosjemarkedet, dvs. forhold som gjør at det ikke oppstår balanse mellom tilbud og etterspørsel i et fritt marked. Det betyr igjen at vi er avhengig av en effektiv og smart regulering for å sikre kundene et best mulig drosjetilbud i hele landet hele døgnet.

For å bøte på utviklingen de senere årene med økte priser og redusert kvalitet trenger vi ikke mer av det som ikke virker, men en smartere regulering som legger til rette for forutsigbarhet og gode kundeopplevelser.

Regjeringens forslag om frislipp og ingen sentraltilknytning samt erstatte taksameter med en app vil medføre høyere priser og at samfunnsbidraget fra drosjenæringen erstattes med skattesvik(t), trygdejuks, hvitvasking og annen arbeidslivskriminalitet. Ønsker man virkelig det i dagens Norge?

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Isaksen tar app-grep for å gi deg lavere taxi-pris

  2. Uber varsler retur - taxinæringen vil utsette: Omkamp om omstridt frislipp

  3. Rødt ber regjeringen fryse tildelingen av nye drosjeløyver

  4. Regjeringen vil stramme inn igjen på taxinæringen

  5. Konkurransetilsynet mener fjerning av taksameterkravet vil gi lavere taxipriser