- Umulig å fortsette

Mobbeanklager gjorde at Eli Arnstad i går trakk seg fra sjefsjobben i statens energispareorgan Enova. Hverken styret eller Arnstad kjenner det konkrete innholdet. De ansatte holder kjeft.

¿ Når beskyldningene først er rettet, så er det for meg personlig så handlingslammende at det er best å si opp, sier Eli Arnstad til Aftenposten.
Publisert:

Mobbeanklager fra én person. Mobbeobservasjoner fra "minst fire" personer. Det er grunnlaget for at tillitsvalgte og verneombud i styret anklaget Arnstad for mobbing.
- Det har kommet frem beskyldninger om at jeg har mobbet én eller flere i Enova. Jeg kjenner meg ikke igjen. Slike beskyldninger er handlingslammende og ødeleggende. Derfor har jeg etter noen uker med områdinger funnet ut at jeg sier opp, sier Arnstad til Aftenposten.
- Er det ikke litt rart å gå av på grunn av noe du sier ikke er konkretisert eller dokumentert?
- Det er sånn at når tillitsvalg og verneombud sier dette, så må jeg gå ut fra et de har dokumentasjon. Selv har jeg begrensede opplysninger om dette. Når beskyldningene først er fremsatt overfor styret, er det umulig å fortsette i jobben.
- Du har ikke vurdert å ta permisjon og få oppklart påstandene før du eventuelt går av?
- Styret vil gå inn i dette, og får arbeidet med å belegge dette. Når beskyldningene først er rettet, så er det for meg personlig så handlingslammende at det er best å si opp. Jeg har ikke vurdert permisjon som noe alternativ, sier hun
- Føler du deg mobbet ut av jobben?
- Nei, det er ikke et spørsmål om dette. Jeg tar stilling til det som er situasjonen. Jeg kjenner meg ikke igjen i beskyldningene, og da virker det mer handlingslammende å fortsette. For meg personlig er dette alvorlige anklager, og det er umulig å fortsette, sier Arnstad, som kommer fra en profilert familie i norsk næringsliv.
Tvillingsøsteren er fungerende styreleder i StatoilHydro-styret, Marit Arnstad. Kusinen, Ellen Arnstad, er profilert redaktør i kvinnebladet Henne.
Ingen sluttpakke.
Enova-styret uttrykker tillit til Eli Arnstad, men aksepterer oppsigelsen.
- Dette er en dårlig dag for Enova, sier styreleder Jørn Rattsø.
Arnstad har ikke bedt om sluttpakke, men får lønn i seks måneder. Etter eget ønske er hun fritatt for arbeidsplikten i denne perioden.
Det er tre uker siden de tillitsvalgte møtte Enova-styret. Der fremsatte de generelle beskyldninger om at Arnstad hadde mobbet ansatte.
- Styret tok dette alvorlig, og tilbød en åpen kanal for å legge frem sakene til et underutvalg i styret. Hittil har ingen meldt seg, sier styreleder Jørn Rattsø i Enova.
- Hvilken refleksjon gjør du deg rundt dette?
- Det kan enten bety at de ansatte ikke har tillit til styret eller at de mangler sakene, sier han.
Omplassert.
Etter det Aftenposten kjenner er det i Enova personer som er misfornøyde med omplasseringer. Det er også noen som mener at Arnstad har brukt for mye tid på eksternt arbeid og vært for lite til stede innad i organisasjonen.
Det har også vært uenighet om i hvilken grad ressursene og kreftene skal brukes på informasjon eller på tiltak som gir konkrete resultater i form av spart energi og ny alternativ energi.
Brekkstang?
Kilder i miljøet rundt Enova sier arbeidsmiljøundersøkelsen kan ha blitt brukt som brekkstang i konflikter som egentlig dreier seg om personalpolitikk og prioriteringer i pengebruken. Dette avviser tillitsvalgt Anne Guri Selnæs.
- Det er klart at dette handler om personalhåndtering. Men det er ikke personalpolitikken som sådan det handler om. Det er mer måten den er utført på, sier hun.
- Hvorfor har dere etter tre uker ikke meldt inn de konkrete sakene til styret?
- Det er fordi rammene rundt for hva som skulle til for å bli trodd, og hvilken kompetanse som sitter i underutvalget var veldig uklare. Derfor har vi ikke anbefalt folk å gå dit med sakene sine. Ansattes representanter har foreslått en uavhengig faktaundersøkelse som skal få tingene på bordet, sier hun.

Ansatte ga tillitsvalgte munnkurv
Da verneombudet og tillitsvalgt møtte i styret, var påstanden at Arnstad var direkte involvert i flere mobbesaker. Men de ansatte som var involvert hadde gitt de tillitsvalgte munnkurv når det gjaldt å være konkret.
Tillitsvalgt Anne Guri Selnæs i Enova kan heller ikke nå være konkret.
- Vi har en medarbeiderundersøkelse, men vi har ikke bevis utover det. I undersøkelsen er det én som sier at vedkommende er mobbet, mens det er flere personer som har observert mobbing, sier hun.
Etter de tillitsvalgtes syn har det forekommet brudd på arbeidsmiljøloven.
- Jeg kan ikke konkret nå gå inn på hva dette innebærer, sier Selnæs. Årsaken er at det vil avdekke hvem det gjelder.
- Eli Arnstad sier at dette ikke er en organisasjon med "store eller særegne problemer knyttet til arbeidsmiljø". Er du enig?
- Jeg vet ikke hva sammenligningsgrunnlaget er. Men loven sier at mobbing og trakassering ikke skal skje. Det er loven som er streng. Hva som er normalt, har vi ikke sett så nøye på, så lenge noen sier at mobbing har forekommet, sier Selnæs.

Publisert: