Undersøkelse: Norske lederes frykt for korrupsjon minker

Selv om Økokrim mener trusselen for korrupsjon er noe økende, synker frykten for det, ifølge norsk lederundersøkelse.

KRISE: Markedene over hele verden slet tungt da finanskrisen slo til i 2008. Nettopp finanskrise er en av fryktene norske ledere har på topp tre, ifølge en ny undersøkelse.
Publisert: Publisert:

Økokrim rapporterer at korrupsjonstrusselen er økende, og Transparency International melder at Norge er det mest korrupte landet i Skandinavia, selv om vi fortsatt er blant verdens minst korrupte land.

Men korrupsjon og misligheter er ikke det norske ledere frykter mest.

Dette kommer frem i BDOs årlige risikoundersøkelse blant 1.500 ledere og toppledere i private og offentlige virksomheter.

Rangering

De har listet opp ti trusler, der lederne skulle rangere hvor stor de anså hver trussel for å være.

Øverst på listen er dataangrep, konjunkturnedgang og finanskrise, mislighold og korrupsjon er rangert som nummer åtte, med naturkatastrofer og terrorangrep på niende- og tiendeplass.

Det er i beste fall korttenkt, men i verste fall kan det få helt katastrofale følger for virksomheten, sier BDO-advokat og gransker Henrik Dagestad.

På spørsmålet om hvor kritisk lederne vurderer risikoen for korrupsjon, endte svaret på 1,65 på en skala fra 1 til 4, der 1 er lite kritisk, og 4 er svært kritisk.

Dette er lavere enn det har vært tidligere år.

Undersøkelsen viser også at en av fire ledere sier at deres virksomhet ikke er godt nok rustet til å takle en situasjon hvor korrupsjon eller mislighold oppstår.

Kan påvirkes

I Økokrims trusselvurdering skriver de at de venter at trusselen for økonomisk kriminalitet er økende.

– Undersøkelsen tyder på at norske ledere mener korrupsjon og mislighold er en trussel som kan ramme dem, sier Anna Haugmoen Mo, avdelingsleder for blant annet korrupsjonsteamene i Økokrim, til E24.

Avdelingsleder Anna Haugmoen Mo i Økokrim.

Hun påpeker at denne kategorien, i motsetning til flere av de andre truslene på listen, er noe bedriftene kan påvirke.

– Det gjøres mye godt antikorrupsjonsarbeid i norske virksomheter, men undersøkelsen viser at flere kan bli bedre. Det samsvarer med inntrykket vi har gjennom sakene vi har behandlet og kontakten vi har med næringslivet, sier avdelingslederen.

I styrerommet

Hun sier at det er viktig å være klar over at det viktige antikorrupsjonsarbeidet skjer i bedriftene og på styrerommene.

– Vi vet at vi bare kan ta toppen av isfjellet, sier Mo og legger til at de jevnlig får henvendelser fra bedrifter om hvordan de kan bedre sitt arbeid med korrupsjon.

– Bekjempelsen av korrupsjon krever en god dialog mellom alle i samfunnet, herunder påtalemyndigheten og næringslivet. Det forsøker vi på ulikt vis å bidra til, blant annet ved å være med på å arrangere en årlig antikorrupsjonskonferanse som fant sted forrige uke, sier Mo.

Les også

Norske ledere mangler strategier for cybersikkerhet

Les også

Toppsjefer: Foretrekker ansatte som driver med ekstremsport

Les også

– Viser det er mulig å produsere tradisjonelle ting i høykostnadsland

Publisert:

Her kan du lese mer om