FORBEREDER ELDREBØLGEN: Sentralbanksjef Øystein Olsen tror Europas vekstproblemer og den forestående eldrebølgen, vil holde avkastningen på Oljefondet nede. Derfor bør handlingsreglen senkes til 3 prosent, mener han. Her planlegger Olsen og sekretæren Solveig Østbøll bordsettingen til årsmiddagen.

TROND SOLBERG, VG
Kommentar

Gjør seg klar til Europas forgubbing

Sentralbanksjef Øystein Olsen forbereder Norge på overgangen fra oljealderen til alderdommen.

  • Per Valebrokk
    Tidligere ansvarlig redaktør og administrerende direktør i E24 Dine Penger.
Publisert:

Sentralbanksjefer er ikke kjent for sine friske fraspark. Siden den første årstalen til Norges sentralbanksjef ble holdt i 1922, har talen først og fremst vært en god anledning for Norges maktelite til å se og bli sett.

Sjefen selv har kunnet overvære megetsigende nikking i salen, for deretter å invitere til en bedre middag.

Ta en titt på E24s årstaleguide. Her kan du lese samtlige årstaler fra 1922 og frem til i dag

Sentralbanksjef Øystein Olsen gjør et unntak fra denne tradisjonen på årstalens 90-årsdag.

Olsens oppfordring om å senke handlingsregelen fra 4 til 3 prosent, er en bombe i debatten om statens bruk av oljepenger.

Kveldens tale kommer trolig til å prege den politiske debatten i flere år fremover.

Det er to hovedgrunner til at bruken av oljepenger må reduseres, mener Olsen:

  1. Vi må ikke legge oss til en velferdsstat vi ikke har råd til på lang sikt
  2. Det er vanskeligere enn før å ha høy avkastning på oljeformuen

Fortrenger næringslivet

Norges oljeavhengighet bekymrer Norges Bank. «Innfasing av oljepenger gjennom offentlig sektor,» mener Olsen, «fortrenger det konkurranseutsatte næringslivet. Selv om oljeinntektene fases inn gradvis, kan vi ikke være sikre på at industrien og andre deler av privat sektor fases ut like jevnt».

BI-professor Hilde C. Bjørnland gjorde et poeng av nettopp dette på NHO-konferansen nylig. Ifølge Bjørnland har antallet offentlige arbeidsplasser vokst med 45.000 siden finanskrisen i 2008. I samme periode har antall arbeidsplasser i privat sektor falt med 20-30.000.

Slik har det ikke vært i tidligere nedgangskonjukturer. Da har det vært næringslivet som har dratt ledigheten nedover. Forskjellen fra da og nå er oljepengene.

Olsen advarer mot en for høy bruk av oljepenger over tid: «Hele industrigrener kan bli borte. Hvis det viser seg at vi har brukt for mye, kan slike omstillinger være vanskelige eller umulige å reversere».

Svakere vekst og eldrebølge

Olsens andre poeng er at avkastningen ikke kommer like lett som før. Med en stor andel av Oljefondets investeringer i et kriserammet Europa, er ikke handlingsregelens forventning om 4 prosent realavkastning (avkastning utover inflasjon og forvaltningskostnader) lett å nå.

Siden 1998 har faktisk gjennomsnittlig realavkastning i Oljefondet vært på kun 2,5 prosent.

De lange trendene i internasjonale finansmarkeder lover heller ikke godt. I 2001 var forventet realavkastning på statslån på 3 prosent. I dag ligger den på mellom 0 og 1 prosent. Lite tyder på at dette vil endre seg med det første, mener Olsen. Den akutte gjeldskrisen i Europa vil legge en demper på veksten i mange år fremover.

Og sakte, men uvergelig, vil eldrebølgen slå kraftig inn over kontinentet. «Den demografiske utfordringen vil bli enda større fremover,» mener sentralbanksjefen. «I noen av landene vil det etter hvert være nesten like mange pensjonister som yrkesaktive.

Grunnlaget for økonomisk vekst er dermed svekket betydelig. Vi må regne med lav avkastning i mange år fremover, tror sentralbanksjefen.

Tvinger seg gjennom

Olsens budskap er kort sagt dette: Et aldrende Europa vil gjøre det stadig vanskeligere for Norges Bank og Oljefondet å finansiere et aldrende Norge hvis vi legger oss til for fine vaner.

Regjeringen komme neppe til å hastverk med å redusere handlingsregelen til 3 prosent. Heller ikke på høyresiden vil det være full jubel. Særlig ikke i FrP, som misliker handlingsregelen og synes selv 4 prosent kan være for lavt.

Det kan ta flere år før Olsen får viljen sin. Trolig vil den likevel tvinge seg gjennom til slutt.

Verden av i morgen er en helt annen enn verden av i går. Forgubbingens tidsalder er kommet til Norge og Europa.

Her kan du lese mer om