Mener Økokrim holdt tilbake bevis

Økokrim hevdet i retten at det var umulig å få kontakt med et vitne. Nå er det kommet fram engelske dokumenter som angivelig beviser at Økokrim faktisk hadde kontakt med vitnet.

Publisert:

Ifølge Dagbladet kan det dokumenteres at Økokrim ikke fortalte sannheten da en straffesak ble behandlet for domstolene. Et av de sentrale vitnene i saken fikk aldri fortalt sin historie, selv om han var villig til å vitne.

- Nødvendig vitne

Advokatene til den tiltalte ekspolitimannen hevdet at den nederlandske forretningsmannen Per Visser skulle ha nye og viktige opplysninger i saken, og insisterte på at det var nødvendig å føre ham som vitne.

Førstestatsadvokat Geir Kavli hevdet under hovedforhandlingene i Oslo tingrett og senere også i Borgarting lagmannsrett at Økokrim ikke hadde klart å få tak i og innstevne Visser.

Men Dagbladet har fått tak i en omfattende korrespondanse mellom vitnet og Økokrim som viser at dette ikke er korrekt, skriver avisen.

Advokat John Christian Elden mener det er svært alvorlig at Økokrim har gitt uriktige opplysninger.

- Vår klient ble dømt, til tross for at et viktig vitne ikke fikk avgitt sin forklaring til retten, sier han. Klienten ble i 2006 dømt til seks års fengsel og sitter fortsatt bak lås og slå.

Ønsker gjenopptakelse

Elden og advokat Kjell Myrland fikk tidligere i år medhold av lagmannsretten i London om at internettselskapet Yahoo måtte utlevere utskrift av all e-post-utveksling mellom Økokrim og Per Visser. Det er disse dokumentene som viser at finansmannen og Økokrim kommuniserte med hverandre både før, under og etter straffesaken.

Nå har Elden og Myrland sendt en begjæring til Gjenopptakelseskommisjonen om at straffesaken mot deres klient blir tatt opp til ny vurdering.

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea avviser på sin side at Økokrim har forledet retten.

- De opplysningene advokatene kommer med, er revet ut av sin sammenheng, sier Schea.

Publisert: