To av tre kjenner trygdesvindlere

To av tre nordmenn sier de kjenner noen som har misbrukt ulike trygdeytelser. Likevel ser mange mindre alvorlig på juks med konkrete ytelser som for eksempel sykmeldingen.

UNDERSØKTE HOLDNINGER: – Folks holdning synes å være at det er mindre alvorlig å snyte gjennom offentlige ordninger enn å ta fra private. En dag hjemme uten å være syk, er å ta 2.000 kroner fra arbeidsgiveren. De samme menneskene ville ikke finne på å ta 2.000 kroner ut av arbeidsgiverens lommebok. Men det er faktisk det samme, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Erlend Aas
  • NTB
Publisert: Publisert:

En holdningsundersøkelse fra Arbeids- og velferdsetaten Nav viser at 85 prosent mener trygdemisbruk er svært alvorlig, og 97 prosent mener svindelen må bekjempes, skriver Aftenposten.

Videre mener 58 prosent at det er meget alvorlig å jobbe svart mens man er sykmeldt, og 67 prosent mener det er meget alvorlig å bo sammen med barnefaren mens man mottar forbrukerstønad. Bare 38 prosent ser meget alvorlig på å tjene mer enn fribeløpet uten å melde fra til Nav, mens 37 prosent mener det er meget alvorlig å være hjemme fra jobb med egenmelding selv om man ikke er syk.

– Folks holdning synes å være at det er mindre alvorlig å snyte gjennom offentlige ordninger enn å ta fra private. En dag hjemme uten å være syk, er å ta 2.000 kroner fra arbeidsgiveren. De samme menneskene ville ikke finne på å ta 2.000 kroner ut av arbeidsgiverens lommebok. Men det er faktisk det samme, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) til avisa.

Hun mener folks ukritiske forhold til denne typen misbruk bidrar til å legitimere de grove svindlene i trygdesystemet.

Publisert:

Flere artikler