Enger dømmes til tre års fengsel

Her er dommen i norgeshistoriens største korrupsjonssak.

Publisert:,

Dommen mot de fire tidligere Yara-toppene Thorleif Enger, Daniel Clauw, Kendrick Wallace og Tor Holba er klar:

Samtlige dømmes for grov korrupsjon.

  • Thorleif Enger dømmes til tre års fengsel. Økokrim la ned påstand om seks års fengsel. Oppdatering: Engers forsvarer opplyser til E24 at dommen vil ankes.
  • Daniel Clauw dømmes til to års fengsel. Han frifinnes for Libya-forholdet (se lenger nede i saken). Økokrim la ned påstand om seks års fengsel. Oppdatering: Clauws forsvarer opplyser til E24 at dommen vil ankes.
  • Ken Wallace dømmes til to år og seks måneders fengsel. Økokrim la ned påstand om syv års fengsel.
  • Tor Holba dømmes til to års fengsel. Økokrim la ned påstand om tre års fengsel. Oppdatering: Holbas forsvarer opplyser til E24 at dommen vil ankes.

Dermed er det den tidligere toppsjefen, Thorleif Enger, som får den hardeste dommen av de tiltalte.

– Ansvaret hos Enger

Ken Wallaces forsvarer, Arild Dyngeland, har ennå ikke besvart E24s henvendelser.

Økokrim prosederte for strengest straff for Wallace, ettersom han selv er en erfaren jurist, og la ned påstand om syv års fengsel.

Imidlertid mente retten i formildende retning at Wallace ikke var den som ga ordren, men var «den gode soldat, som fulgte ordre».

Han dømmes til to og et halvt års fengsel.

Retten sier i stedet at ansvaret lå hos Enger.

«Hans godkjennelse av den korrupsjonen han visste foregikk, var en nødvendig forutsetning for at korrupsjonen ble begått. Ansvaret for å forhindre korrupsjonen lå til syvende og sist hos Enger».

– Sterkt uenig

Alle fire var tiltalt for grov korrupsjon. Samtlige nektet straffskyld.

– Vi er sterkt uenig i dommen og i rettens vurdering av bevisene. Vi anker selvsagt, sier Ellen Holager Andenæs, forsvarer for Thorleif Enger, til E24 minutter etter at dommer er kjent.

Hun vil ikke kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.

ØKOKRIM:- Viktig signal om at toppledere må stå ansvarlig

– Svært skuffet

– Tor Holba er svært skuffet over domfellelsen, og stiller seg uforstående til rettens vurdering av bevisene, sier Holbas forsvarer, Nadia Christina Hall, til E24.

Han er den eneste som fortsatt er ansatt i gjødselselskapet. Holba har hele tiden hevdet at det var han som varslet om korrupsjonen i Yara.

– Bevisene i saken underbygger at han ikke er skyldig i korrupsjonsanklager. Saken vil bli anket, sier Hall.

– Skal kjempe videre

Daniel Clauw var siktet for grov korrupsjon knyttet til både India- og Libya-forholdet (se lenger nede i saken).

Han blir i dommen frifunnet for Libya-forholdet. Dette er den eneste frifinnelsen i dommen. Han dømmes for India-forholdet

– Vi mener det er en feil vurdering av selve fakta, men det er også en feil rettslig anvendelse av korrupsjonsbestemmelsen. Nå ser vi fremover og skal kjempe videre i neste instans, sier Fredrik Berg, forsvarer for Daniel Clauw.

Han mener frifinnelsen av Libya-forholdet er riktig, og i tråd med det Clauw har sagt

Les også

Nå kommer i dommen i Norges største korrupsjonssak

Sterke ord

I dommen heter det blant annet:

«Sammen har de tiltalte, etter rettens oppfatning, bidratt til at verdien av selskapets antikorrupsjonsarbeid ble sterkt forringet. Det har liten betydning å iverksette antikorrupsjonsarbeid for Yaras 8.000 ansatte, hvis konsernledelsen ikke selv forholder seg til eget regelverk» heter det i begrunnelsen for straffeutmålingen.

«Det er karakteristisk ved korrupsjon at den foregår svært fordekt, noe faktum i denne saken også viser. Både den aktive og passive bestikker legger ressurser i å skjule sine handlinger. Oppdagelsesrisikoen er derfor liten. Høyesterett uttalte i Rt-2001-2007, hvor en avdelingsleder i Statoil ble dømt for korrupsjon, at hvor oppdagelsesrisikoen er liten, tilsier allmennpreventive hensyn at de tilfellene som avdekkes, straffes strengt.»

«Retten finner at det må legges vekt på i straffeskjerpende retning for alle de tiltalte at de var en del av selskapets konsernledelse», heter det i dommen.

Dette var de tiltalt for:

Rettssaken dekker to tilfeller av mistenkt korrupsjon:

** Bestikkelse av sønn av en tidligere oljeminister i Libya.

** Bestikkelse av sønnen til en indisk statssekretær.

Libya: Enger, Wallace, Holba og Clauw er tiltalt for å ha medvirket, på ulikt vis, til at ministersønn Mohamed Ghanem fikk 1,5 millioner dollar på en sveitsisk konto disponert av ham selv.

Betalingen til Ghalem skjedde mens Yara forhandlet med hans far, Shukri Ghalem, som på vegne av libyske myndigheter skulle ta stilling til Yaras ønske om å etablere seg i landet.

India: Enger, Wallace og Clauw er tiltalt for å ha medvirket, på ulikt vis, til at Yara betalte en million dollar til Gurpreetesh Singh Maini, sønn til en høytstående embetsmann i et indisk departement.

Beløpet ble satt over på en konto i Hongkong som tilhørte et selskap registrert i skatteparadiset De britiske jomfruøyer. Selskapet var i navnet til ektefellene til sønnen og tjenestemannen.

Alvorlig

Saken er beskrevet som norgeshistoriens største korrupsjonssak.

– Dette er den mest alvorlige korrupsjonssaken vi har hatt i Norge så langt. Det gjelder både korrupsjonens art og beløpets størrelse, sa aktor Marianne Djupesland i Økokrim da hun presenterte sin påstand i Yara-saken i midten av mars.

Les også

Økokrim: - Sender et viktig signal om at også toppledere må stå strafferettslig ansvarlig