Kommentar

Gjedrems trange dressjakke

- Arbeidsmarkedet er som en trang dressjakke. Slankekuren er høyere rente denne høsten, sier Olav Chen.

Olav Chen
Journalist
Publisert:

Etter stor spenning foran rentemøtet onsdag, ble resultatet nok en heving. Som vi lenge har ventet i Storebrand Kapitalforvaltning. Rentetoppen ble heller ikke varslet nådd. Hva må skje for å stoppe renteoppgangen?

Høy inflasjon ble av sentralbanken trukket frem som viktigste argument for å heve renten. Høyere bensin- og matvarepriser som allerede biter, bidrar til høyere inflasjon og dermed rentehopp. Dobbel påkjenning og ekstra urettferdig, vil mange mene. Det er jo ikke fordi vi bruker mer bensin eller spiser mer som fører til høyere priser, men globale forhold som driver opp dette. Når norsk rentenivå uansett ikke vil påvirke globale priser, er frustrasjonen berettiget (noen ”sinte” politikere prøver selvfølgelig bokstavelig talt å helle mer bensin på målet, men er i realiteten helt bak mål i sitt forsøk å slå politisk mynt på dette..). Problemet er at det ikke bare er mat og bensin som stiger i pris, men mange andre varegrupper også som følge av høy etterspørsel.

Ledigheten må faktisk øke og folk miste jobber

Etterspørselen har ligget for lenge over tilbudet og resultert i økte priser. Tilbudet, eller produksjonsnivået, har et tak og potensial som er begrenset av en gitt mengde arbeidere. Overstiger etterspørselen dette potensialet, har vi et positivt produksjonsgap som gir høyere priser siden folk overbyr hverandre i pris for varer. Produksjonsgap er likevel et begrep som er vanskelig både å begripe og beregne, sistnevnte også for Norges Bank. Heldigvis har vi en noe mer håndfast og observerbar proxy for dette - et "fattigmanns-produksjonsgap" - som er arbeidsledigheten (professor Nymoen har en bedre inflasjonsmodell og bruker arbeidsledighet i stedet) En tommelfingerregel er at produksjonsgapet er lik null når ledigheten er på et nivå som ikke gir lønnspress (NAIRU) og dermed tiltagende inflasjon.

Dagen etter rentehevingen kom tallet som nesten ikke fikk noe oppmerksomhet. Arbeidsledigheten kom på rekordlave 1.5% og er på det laveste på 20 år. Selv om jeg ikke vet akkurat hvor nivået på ledighetsraten-som-ikke-gir-lønnspress er, er jeg overbevist om at vi ligger klart under det nivået i dag. Derimot tyder det på at 1.5% kanskje er bunnen på hva som er praktisk mulig å få ledighetsraten. Friksjonsledighet vil alltid eksistere som følge av forskjeller i tilbudt og etterspurt kompetanse, samt regionale preferanser.

Når de som kraftig protesterer, klager og mener at sentralbanken gjør feil ved å heve renten fordi det kan føre til at arbeidsplasser går tapt, er det ironiske at det er nettopp det som er hensikten! Det er kanskje politisk ukorrekt å si det, men det er dessverre sånn at den rekordlave ledigheten i dag ikke er opprettholdbar hvis man ikke vil ha flere rentehevinger eller lavere renter. Ledigheten må faktisk øke og folk miste jobber hvis man vil stagge lønnsvekst og dermed inflasjon. Rentemedisinen skal ikke smake godt (og det er det her populistiske politikere bør snakke om i stedet)

Selv om veksttoppener passert må altså økonomisk aktivitet dempes ytterligere for å gi et slakkere arbeidsmarked. Stramheten i arbeidsmarkedet kan sammenliknes med en for trang dressjakke på en for stor person (les: økonomien). Du klarer ikke å røre på deg uten at det ikke blir ubehagelig noen steder på kroppen. Enten må ledigheten øke og folk oppleve at jobber går tapt, ellers så vil lønnsveksten og inflasjonen tilta ytterligere og gi høyere renter. Tiden med lave renter, lav inflasjon og høy vekst er uten tvil forbi. Slankemedisinen er høy rente og slankekuren er så vidt begynt.

Storebrand Kapitalforvaltning mener fortsatt at rentetoppen ikke er nådd. Mange rentehevinger er levert og mesteparten er unnagjort, men risikoen ligger fortsatt på oppsiden. Vårt base-case er likevel at vi trolig får en ny renteheving i oktober, hvoretter renten vil ligge høyt en god stund. Deretter må man bare se an om dressjakken har begynt å passe bedre eller ikke.. .