Dette har Kina betydd for Norge de siste ti årene:
– Vi hadde ikke hatt råd til den levestandarden vi har i dag

Kina er blitt en stadig viktigere aktør i verdensmarkedet de siste ti årene. For oss i Norge har Kinas fremvekst betydd atskilling billigere varer.

HØYTEKNOLOGISKE: Professor Torger Reve ved BI peker på at Kina er i ferd med å gå over fra å produserer tekstiler til høyteknologiske varer. Mens landet omstiller seg, vil veksten være noe lavere.
Publisert: Publisert:

Stempelet «Made in China» er noe alle som vokste opp de siste ti årene, husker å ha sett på baksiden av leker, klær og spill. I løpet av de siste ti årene har Kinas BNP femdoblet seg, og landet har gjort seg dominerende i verdensøkonomien.

For neste generasjon blir «Made in China» trolig enda mer fremtredende, mener professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI.

– Kinesiske produkter er over alt, og vi ser at kinesiske selskaper er i ferd med spre seg til andre steder i verden, både gjennom produkter og gjennom oppkjøp av blant annet norske selskaper. Opera-oppkjøpet er siste eksempel på dette. Jeg tror vi kommer til å se mer av dette fremover, sier Reve.

Denne uken fyller E24 ti år. I en artikkelserie ser vi på hvordan Norge og verden har endret seg og oss fra 2006 til i dag. Se også vår spesial her!

Reve legger til at i fremtiden vil vi ikke bare se kinesiske produkter med «Made in China» på baksiden, men vi vil få se kinesiske brands og kinesiske multinasjonale selskaper over hele verden. Huawei innen telekommunikasjon er et godt eksempel.

– 40 prosent av verdens økonomiske vekst kommer fra Kina, derfor er landet blitt svært viktig de siste årene. Veksten i Kina vil fortsatt vært så høy at Kina og USA også i årene fremover vil være de to viktigste økonomiene i verden, sier Reve.

SYNKENDE I KINA: Grafen viser hvor Norge importerer klær fra. Den røde grafen er Kina. Den blå er Bangladesh og den grønne er Vietnam. De siste årene har importen fra Kina avtatt noe.

Betyr mye for Norge

– Hadde det ikke vært for produksjon av varer i Kina, ville vi ikke hatt råd til den levestandarden vi har i dag. Produksjon av varer i Kina har gjort dem mye billigere enn om de hadde vært produsert her i Norge, samtidig har Norge kunnet selge eksportvarer til Kina. Vi er et av landene som har tjent mest på Kinas vekst, understreker Reve.

Ifølge BI-professoren er det særlig elektronikk en kan se denne utviklingen på.

Les også:
Slik ble Kina verdens nest største økonomi

Ifølge Statistisk sentralbyrå er klær varen hvor eksponeringen mot Kina har hatt mest effekt, mens mange varer har blitt dyrere, har prisen på klær og sko i Norge sunket de siste ti årene. Billig produksjon i Kina er den direkte årsaken til denne utviklingen.

– Satt litt på spissen har vi vært et av de landene som har tjent mest på Kinas fremgang. De varene vi har eksportert mye av, har hatt en solid prisvekst, og de varene vi har importert, har hatt lav til negativ prisvekst, sier makrostateg Ole André Kjennerud i DNB.

– Bytteforholdet har økt, og gjort at vi har kunnet ha en lønnsvekst som til tider har vært vesentlig høyere enn produktivitetsveksten.

FALLENDE: Siden Kina tok over som verdens produsent av tekstiler på starten av 90-tallet har prisen på klær i Norge var fallende.

Barneklær

Reve og Kjennerud er ikke alene om å påpeke at Kinas fremvekst har hatt mye å si for Norge. Professor Merete Lie ved NTNU mener de billige varene fra Kina har ført til at nordmenn kan konsumere mye mer enn før.

– Kina tok rollen som verdens fabrikk. Fra 1960-70 tallet av flyttet industrien ut fra vesten til lavkostland i Asia, samt Sør- og Mellom-Amerika. Fra rundt 2000 var det Kina som tiltrakk seg industrien ved å kunne tilby ikke bare lavere kostnader, men også stabile politiske og sosiale forhold, samt rask utbygging av industriområder og transport.

– Kina har preget Norge både ved import av billige varer som har ført til at vi kjøper mye mer enn før, lettest å se på den enorme mengden klær, for eksempel barneklær, sier hun.

Les også

Kina ba USA om hjelp til å takle børskrise

Men Lie tror Kina vil få en annen rolle fremover da andre lavkostland har tatt opp konkurransen med verdens nest største økonomi.

– Kina har fått konkurranse fra land hvor man kan produsere enda billigere, men vil kunne holde på mye av den virksomheten som er etablert der. De multinasjonale selskapene er også avhengig av hverandre fordi ingen produserer hele produktet, men baserer produksjonen på underleverandører, det vil si at de produserer elementer for hverandre, sier hun til E24.

STORT PROBLEM: Kinas voldsomme vekst de siste årene har også brakt med seg mye forurensning. Dette blir en av landets viktigste utfordringer de neste ti årene.

Vil prege Norge

Alle ekspertene er enige om at Kina vil prege Norge også de neste ti årene, men på en annen måte. Mens landet de siste ti årene utviklet seg til å bli en av verdens største produsenter vil de nå bli mer spesialisert på høyteknologiske varer, fremfor klær og sko som tidligere var dominerende.

– Overgangen mot et middelklassesamfunn vil prege Kina de neste ti årene. Det byr på muligheter globalt, men også en del utfordringer. Muligheter, fordi kineserne neppe vil fortsette å produsere en like stor andel av eget forbruk som de gjør i dag. Og utfordringer fordi et middelklassesamfunn normalt betyr økt biltetthet, høyere energiforbruk og dermed også mer press på miljøet, sier Kjennerud.

– Hvordan vil Kina prege Norge de neste ti årene?

Mulighetene i Kina er mange, men vi må omstille oss. Vi kan ikke belage oss på at Kina skal dra råvareprisene opp til gamle nivåer. Vi må i stedet utnytte at Kina ønsker norsk laks og norsk fiskeolje.

– Vi gjør det allerede, men jeg tror mulighetene er mye større. Vi må utnytte den voldsomme veksten i kinesisk turisme, og tilby hele fullstendige opplevelser til dem som reiser hit. Og vi må dra nytte av at vi har en enorm kompetanse innenfor mange sektorer som Kina skal utvikle fremover, blant annet fornybar energi og kapitalforvaltning, sier Kjennerud.

Publisert: