Venstre snuser på boligskatt

To ukers angrerett ved boligkjøp og skatt på primærboliger. Det er to av forslagene i programutkastet til Venstre, som nå vil beholde en form for formuesskatt og utrede en ny arveavgift.

SKATTELETTEPARTI? – Folk kan lett få inntrykk av at vi er et avgiftsparti, men vi er like mye et skatteletteparti, sa lederen i Venstres programkomité, Terje Breivik, da han presenterte utkastet til nytt partiprogram torsdag ettermiddag. Bildet viser Venstre ledertrio Ola Elvestuen, Trine Skei Grande og Terje Breveik under partiets sommerpressekonferanse i juni

Foto: Heiko Junge NTB scanpix
  • NTB
Publisert:

– Folk kan lett få inntrykk av at vi er et avgiftsparti, men vi er like mye et skatteletteparti, sa komiteens leder Terje Breivik i Venstre da han presenterte utkastet til nytt partiprogram torsdag ettermiddag.

Breivik siktet til all oppmerksomheten om diesel- og bensinavgiftene, avgifter Venstre krever økt i forhandlingene som pågår med regjeringen om det såkalte grønne skiftet. Hans poeng er at skjerpede miljøavgifter skal utlignes av skattelettelser til bedrifter og vanlige folk.

Boligskatt

Men i programutkastet åpner Venstre for å innføre samme skatt på primærboliger som andre kapitalobjekter er underlagt i dag. Det gamle kravet om å fjerne formuesskatten er nemlig borte – i stedet skal den reduseres kraftig, hovedsakelig gjennom økt bunnfradrag. Til gjengjeld vil Venstre utrede en ny type arveavgift, som bidrar til omfordeling.

Programkomiteens nestleder Guri Melby er åpen for å skattlegge folks hjem, men understreker at hun ikke har konkludert. Breivik er på sin side motstander av forslaget, som i programutkastet er et av to sidestilte alternativer til endringer i formuesskatten.

– Det er en spennende debatt, men jeg tror tidspunktet er svært uheldig for å innføre dette nå. Mange av dem som nettopp har kommet inn på boligmarkedet har boliglån som er helt på kanten av hva de kan håndtere. Hvis de da risikerer skatt på toppen, kan det bli skummelt, sier han.

Les også

Så sterk er frykten for boligboble blant boligtoppene

Angrerett

En samlet programkomité vil ha 14 dagers angrerett ved boligkjøp, med mindre boligselger kan framlegge en grundig og kvalifisert tilstandsrapport.

– Det er et paradoks at du er veldig dårlig beskyttet som forbruker når det er snakk om den største investeringen du gjør i løpet av livet. Vi vil også utrede en ordning som ansvarliggjør meglerne i større grad, sier Breivik.

I likhet med boligskatt er barnetrygd gjenstand for åpen debatt i Venstre fram mot landsmøtet neste år. En samlet komité vil behovsprøve dagens ordning, men den er delt i synet på om den skal kuttes. Et alternativ tar nemlig til orde for å bruke to tredeler av midlene som brukes på barnetrygd, i alt ca 15 milliarder kroner årlig, til å gjøre barnehage og SFO gratis for alle. Den siste tredelen skal fortsatt gå til barnetrygd, men da bare til lavinntektsfamilier.

Les også

Boligtopp frykter SVs forslag kan trigge en boligkollaps

Kontantstøtte

Venstres programkomité går også inn for å fjerne kontantstøtten og erstatte den med ventestøtte for familier som ikke har fått tilbud om barnehageplass. I tillegg vil komiteen fjerne skatteklasse 2, som særlig kommer familier med én hjemmeværende til gode og ta bort K'en i KRLE-faget.

De tre forslagene er like lite populære hos samarbeidspartner KrF som forslaget om å gjøre det lettere for asylsøkere å få arbeidstillatelse er i Frp eller kutt i oljebransjens såkalte skattesubsidier hos Høyre.

Terje Breivik, som ved siden av å lede programkomiteen er nestleder i Venstre, mener det er bra at uenighetene på borgerlig side trer klart fram hos velgerne.

Guri Melby håper på sin side at Arbeiderpartiet vil være like prinsippfast i sin motstand mot kontantstøtten som Venstre nå er. Men hun tviler.

– Jeg er redd for at Ap i sin iver etter å tekkes KrF går bort fra sitt ønske om å fjerne kontantstøtten, sier Melby, som beskriver ordningen som en «idé fra 90-tallet".

Les også

Eie sluker meglerkonkurrent

Les også

Boligbyggelag ser voldsom vekst i medlemstall

Les også

Obos-prisene i Oslo har steget med 23 prosent

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Boligmarkedet
  2. Eiendom Norge
  3. Privatøkonomi
  4. Finanstilsynet
  5. Venstre (V)
  6. Skatter og avgifter

Flere artikler