Nav tar strømregningen for folk med dårlig råd: Millioner går til gebyrer og omstridte produkter

Da Nav Gamle Oslo dekket strømutgifter på 6,6 millioner for sosialklienter i 2020, gikk 770.000 kroner til fakturagebyrer og utskjelte tilleggsprodukter, ifølge E24s anslag. – Sløsing med offentlige penger, sier Nav-konsulent.

SKJERPER PRAKSIS: Sosialhjelp til strømutgifter fra NAV Gamle Oslo går til fakturagebyr og kontroversielle produkter.
Publisert:

– Jeg tror mange av våre klienter ikke er kjent med hva som står på strømregningen deres, sier Tone Kjørsvik.

Hun er fagkonsulent ved Navs bydelskontor i Gamle Oslo.

I fjor fikk innbyggere i bydelen med mest sårbar økonomi dekket totalt 6,6 millioner kroner i strømutgifter gjennom økonomisk sosialhjelp fra Nav.

Denne uken vedtok Stortinget å øke bostøtte og sosialhjelp for å hjelpe de som sliter med å betale rekordhøye strømregninger. Regjeringen har foreslått en ekstraordinær utbetaling i november på 202 millioner kroner.

Les også

Krever økt bostøtte til de som sliter med strøm­regningen

Men pengene som allerede brukes på dette formålet, går ikke bare til å dekke strømforbruk.

E24 har fått innsyn i 704 anonymiserte strømfakturaer levert fra sosialklienter til Nav Gamle Oslo i 2020. I snitt gikk nærmere 12 prosent av den totale kostnaden til å dekke fakturagebyrer og strømselskapenes tilleggsprodukter.

Flere av de sistnevnte er blitt beskrevet som både «dyre og dårlige» og «lureri» av Forbrukerrådet.

Hvis E24s funn er representative for hele bydelen, innebærer det at nær 770.000 kroner i sosialhjelp ble brukt på slike produkter samt fakturagebyrer i Gamle Oslo i året som gikk.

– Jeg blir overrasket, og tenker at det er en helt unødvendig pengebruk og sløsing med offentlige midler, sier Kjørsvik.

– Særlig når man tenker på at flere bydeler har dårlig råd, samtidig som vi prøver å levere de tjenestene vi skal til brukerne. Tenk på alt vi kunne gjort med de pengene.

– Kommunenes ansvar

E24 får opplyst at Nav Gamle Oslo nå skal sette i gang nye tiltak internt «for å redusere denne type utbetalinger fremover».

Bydelen er Oslos tredje mest folkerike, med nær 59.000 av totalt 688.000 innbyggere. I bydel Søndre Nordstrand, med i overkant av 39.000 innbyggere, utbetalte Nav totalt 3,5 millioner i strømstøtte i fjor.

Avdelingsleder Anne Marie Dyrud sier til E24 at hun antar at nivået på gebyrer og tilleggsprodukter er det samme som for Gamle Oslo. Det innebærer i så fall at 415.000 kroner av Søndre Nordstrands totale støtte gikk til dette formålet.

– Vi har hatt fokus på tilleggstjenestene, og har tilbudt brukere bistand til å si dem opp. Dette arbeidet er imidlertid ikke blitt prioritert under pandemien, med restriksjoner på personlig oppmøte, sier Dyrud.

Nav Grünerløkka utbetalte 4,3 millioner i strømstøtte i 2020. Nav-leder Lise Andersen sier til E24 at man er bevisste på tilleggsproduktene, og gir god veiledning om dette til brukerne.

– Derfor vil muligens vår andel av tilleggsprodukter være lavere enn i Gamle Oslo, sier Andersen.

Hun understreker at forglemmelser i saksbehandlingen likevel kan skje.

– Vi skulle gjerne ønsket at strømleverandører ikke tilbød tjenester som ikke egentlig handler om strøm, da det ikke er alltid at alle forstår hva de takker ja til, sier Andersen.

Mens Nav Stovner opplyser at det ikke gir sosialhjelp til tilleggsprodukter, har Nav Sagene foretatt en stikkprøve av sine fakturaer som viser en betydelig lavere andel gebyrer og produkter på 3,6 prosent.

Seksjonsleder Knut Aagnes ved Nav Sagene sier at kontoret er bevisste på problemstillingen, og har rutiner som medfører at flere ulike tilleggstjenester ikke dekkes via sosialhjelp.

Les også

Strømseier til SV og Høyre: Regjeringen stemmer for strømgrep

Nav har ikke oversikt - peker på kommunene

E24 har innhentet tall fra samtlige 15 bydeler i Oslo som viser at det ble utbetalt totalt 44 millioner i sosialhjelp til strøm i 2020.

Med utgangspunkt i funnene fra Gamle Oslo og Sagene på henholdsvis 11,7 og 3,6 prosent, innebærer det at mellom 1,6 og 5,1 millioner kroner i sosialhjelp går til gebyrer og tilleggsprodukter i hovedstaden hvert eneste år.

Oslo hadde 20.181 mottagere av økonomisk sosialhjelp i 2020. På landsbasis var det 124.364 mottagere, ifølge SSB, hvorav 49.000 med sosialhjelp som eneste inntektskilde. Totalt 6,8 milliarder kroner ble utbetalt gjennom ordningen i fjor.

Nav fører ikke en oversikt sentralt over hvor mye av sosialhjelpen som går til strømstøtte. Avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien i Nav viser til at sosiale tjenester er et kommunalt ansvar.

– Vi har ingen forutsetninger for å kommentere regnestykket, og om det er rimelig å anta at det er korrekt. Videre er det den enkelte kommunen som må svare på hvordan de vurderer strømutgifter, hvilke utgifter som dekkes, og hvilke råd og veiledning de gir til personer for å redusere utgifter, skriver Grundtjernlien i en e-post til E24.

Les også

Anklager om prisjuks i strømbransjen: Tina Bru har kalt inn til oppvaskmøte

Kontroversielle produkter

Da Forbrukerrådet gikk gjennom strømbransjens salg av forsikring mot uventet arbeidsledighet, der man dekker strømregningen en periode hvis kunden mister jobben, konkluderte de med at slike forsikringer var «dyre og dårlige».

I tillegg oppdaget de at det var blitt forsøkt solgt til pensjonister og uføretrygdede.

– Dette er ikke bare lureri, det er også temmelig hjerterått og en praksis vi ber strømselskapene om å stoppe umiddelbart, sa forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket til Nettavisen i fjor sommer.

PÅ KRIGSSTIEN: Forbrukerrådet og direktør Inger Lyse Blyverket har rettet hard kritikk mot strømbransjen det siste året.

I E24s oversikt inneholder en tredjedel av fakturaene slike produkter, med en fastpris på 45–49 kroner per måned.

Over 21 prosent av fakturaene hadde garantier om fornybar strøm til 62 kroner måneden, et produkt Forbrukertilsynet i sommer konkluderte med var villedende og ulovlig markedsført.

Les også

Ti strømselskaper brøt loven ved å garantene at strømmen var fornybar

Hos Nav Gamle Oslo er Kjørsvik klar på at de som får dekket strømregningen gjennom Nav ikke har behov for forsikringsprodukter mot høye strømpriser, arbeidsledighet eller garantier om helt fornybar strøm.

Hun forteller at de har vært bevisste på problemstillingen i flere år, og tilbyr en tjeneste der de tar kontakt med strømleverandøren på vegne av klienten for å kutte unødvendige produkter.

– Men de tallene du skisserer viser jo at vi fortsatt har et stort potensial for å spare penger på dette området, sier Kjørsvik.

63 prosent av fakturaene i E24s oversikt hadde gebyr for papirfaktura. Kjørsvik understreker at ingen trenger dette for å søke om sosialhjelp til strømutgifter, da søknaden kan sendes digitalt.

– Men det forutsetter at man har Bank ID, samt den tekniske kunnskapen til å lagre fakturaen digitalt og sende den til oss, sier Kjørsvik.

Fakturagebyrene i E24s utvalg varierer mellom 59 og 69 kroner per måned, og utgjør dermed en kostnad på 708 til 828 kroner per år for hver klient.

Les også

Mistenker prisjuks hos strømselskaper: – Umulig å si hvor mye kundene har tapt

Strømkrigerne

Mathias Nilsson har bakgrunn som strømselger hos flere av landets største strømselskaper og driver nå Facebook-gruppen Prismatch Strøm, som skal hjelpe medlemmer med å kutte egne strømutgifter.

– Vi ser definitivt et mønster i at Nav-klienter har mer gebyrer og tilleggsprodukter på fakturaen enn andre strømkunder, sier Nilsson.

Les også

Norges første strøm-influenser: – Vi tapper Fjordkraft og Norgesenergi for millioner

Sammen med en annen aktiv deltager i gruppen, tidligere strømselger Kristoffer Normann, har han bistått E24 med å registrere og systematisere fakturaene fra Nav.

– Hver gang jeg så slike fakturaer med masse gebyrer og produkter på, tenkte jeg umiddelbart at nå får jeg et salg. Når vi spør folk om de ønsker å fortsette å betale alle disse gebyrene, svarer de aller fleste tvert nei. De fleste vet jo ikke engang at de er der, eller hva de betyr for noe, sier Normann.

«STRØMNERDER»: Mathias Nilsson (t.h.) og Kristoffer Normann hjelper tusenvis av nordmenn med å kutte sine strømutgifter på Facebook-gruppen «Prismatch Strøm».

I sin periode som dørselger av strøm la han særlig merke til en forskjell mellom områder med åpenbare inntektsforskjeller.

– De med fine hus hadde som regel bedre avtaler og mindre gebyrer, mens de som bodde i en blokkleilighet på 20 kvadrat hadde vanligvis ekstremt mye gebyrer og tilleggsprodukter, sier Normann.

Les også

Mener strømkunder er lurt for milliarder: – Lønner seg å bryte forbrukernes rettigheter

Les på E24+

Derfor har vi rekordhøy strømpris

Publisert:
Gå til e24.no