SAS-toppene har gitt avkall på bonus fra 2021

Et beløp fra kriseåret 2021 har vært satt av på egen konto for toppledelsen i SAS, men pengene blir aldri utbetalt, ifølge selskapet.

SAS ønsker ikke selv å si hvilke toppledere som deltar i incentivlønnssystemet, og norgessjef Kjetil Håbjørg avviser samtidig at pengene blir utbetalt. Her avbildet i juli i år.
Publisert:

Rundt 30 toppledere og nøkkelpersoner i det kriserammede flyselskapet har på papiret hatt muligheten til å motta ekstra utbetalinger fra 2021 – dersom myndighetene konverterer gjeld til aksjer.

SAS-bonusene stammer fra coronaåret 2021, og er en del av det årlige incentivsystemet, kalt Annual Incentive System (AIS), som har eksistert siden 2018, ifølge årsregnskapene fra flyselskapet.

Programmet har siden da åpnet for at et beløp tilsvarende 10–20 prosent av rundt 30 topplederes årslønn kan reserveres for senere utbetaling, dersom SAS oppfyller visse vilkår, blant annet et om kontantstrøm og et bærekraftsmål.

Les også

SAS et steg videre i rettsmaraton – fikk rettens ja til å betale utgifter

For 2021 endte beløpet kun på 1–2 prosent av årslønnen til mottagerne.

Nå opplyser flyselskapet at pengene ikke vil bli utbetalt, noe topplederne i programmet også har signert på.

SAS-sjef: – Helt unaturlig

Konsernet omtaler selv utbetalingene som «variabel lønn», og sier beløpet fra 2021 er reservert utelukkende av regnskapsmessige formaliteter.

– For 2021 er beløpet reservert og kan utbetales dersom EU-reglene følges. Det reserverte beløpet tilsvarer 10 prosent av mulig AIS, som for de AIS-berettigede er cirka 1–2 prosent av årslønnen, skrev IR-direktør Louise Bergström i SAS i en e-post til E24 mandag denne uken.

SAS Norge-sjef Kjetil Håbjørg opplyser onsdag at pengene fra 2021 ikke vil bli utbetalt.

– Med situasjonen som SAS er i nå, er det helt unaturlig at ledelsen i SAS tar ut en sånn type lønn. Vi jobber hardt for å redde selskapet og å redde grunnlaget for et konkurransedyktig SAS i fremtiden, sier Håbjørg.

Norgessjef Kjetil Håbjørg i SAS.

Også pressesjef Tonje Sund har fått en rekke spørsmål om pengene vil bli utbetalt, enten i 2022 eller ved en senere anledning, dersom SAS kommer seg helskinnet gjennom konkursprosessen i New York.

– Beløpet kommer ikke til å bli utbetalt, og dette har alle involverte signert på, skriver Sund i en e-post.

Hun opplyser samtidig at deltagerne i programmet signerte på dette for flere måneder siden.

Les også

SAS om bonuser til toppledelsen: – Helt uaktuelt

Betinget at statlig gjeld konverteres

Den norske stat ga under pandemien krisestøtte til SAS på 1,5 milliarder kroner. Regjeringen åpnet tidligere i år for at gjelden kan omgjøres til aksjer.

De samme signalene kom fra den svenske og danske staten, som sitter på atskillig større gjeldsposter i det kriserammede flyselskapet.

Og nettopp dette var nøkkelen for at topplederne kunne få utbetalt de potensielle bonusene.

I årsregnskapet for 2021 slås det fast at AIS ikke skal utbetales før minst 75 prosent av de statlige lånegarantiene er innfridd.

«AIS-godtgjørelsene vil bli satt av og ikke distribuert før 75 prosent av de statlige lånegarantiene, som en del av restruktureringen fullført i oktober 2020, har blitt innfridd eller solgt».

Les også

11. august er datoen for eventuell ny SAS-streik

Må be konkursdomstol om grønt lys

Onsdag ettermiddag ble den fjerde høringen i SAS’ Chapter 11-sak i konkursdomstolen i New York gjennomført.

Prosessen gir SAS konkursbeskyttelse og gjør det mulig for SAS å gjennomføre finansielle restruktureringer, samtidig som de holder flyene på vingene og selskapet i drift.

Blant punktene som onsdag fikk den amerikanske dommerens godkjenning, var utbetaling av alminnelig lønn til de ansatte.

Også AIS var omtalt i dokumentene, men her gjorde SAS det klart at selskapet «imidlertid ikke søker lettelser med hensyn til det årlige incentivsystemet (...) på dette tidspunktet.»

Søknaden forsikrer samtidig domstolen i New York om at SAS først vil søke tillatelse fra dommeren dersom de har til hensikt å foreta slike utbetalinger i løpet av chapter 11-saken.

Les også

SAS får 100 mill. av staten etter klagesak

E24 har de siste dagene forsøkt å få svar fra SAS på om det vil bli aktuelt å søke om en slik tillatelse fra domstolen i New York, eller om AIS-pengene fra 2021 kan bli utbetalt på et senere tidspunkt.

Variabel lønn, ikke bonus

Louise Bergström, IR-direktør i SAS skrev mandag i en e-post at det blir et spørsmål for ledelse og administrasjonens kompensasjonskomité om det vil være aktuelt for SAS å søke domstolen i New York om å få utbetale slike bonuser.

Hun understreker at de potensielle utbetalingene ikke ville vært bonus, men heller «variabel lønn». Topplederne i programmet har allerede gått med på lønnsfrys fra 2018 til 2026, presiserer flyselskapet.

SAS ønsker ikke å dele hvilke personer som inngår i AIS, men det er på det rene at konsernsjef Anko van der Werff ikke er en del av programmet.

I løpet av de siste dagene har pressesjef Tonje Sund i SAS også mottatt en rekke spørsmål om AIS-beløpet fra 2021, blant annet om pengene tenkelig kan utbetales på et senere tidspunkt.

Onsdag kveld bekrefter altså Sund at samtlige deltagere i AIS-programmet har gitt avkall på pengene.

Leder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund.

Flygerforbundet: – Skulle bare mangle

Leder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund mener det er helt på sin plass at disse utbetalingene nå er stoppet.

– Vi registrerer at ledelsen avstår fra bonusutbetalinger. Det anser vi som naturlig, og helt nødvendig for at man skal beholde tilliten overfor de ansatte, som man nå har bedt om vesentlige innrømmelser fra, sier Wasland.

Han viser til den nylig avsluttede pilotstreiken, hvor partene etter rekordlange forhandlinger kom frem til en enighet.

– Etter et pilotoppgjør som innebar 25 prosents reduksjon i pilotenes betingelser, skulle det bare mangle at ikke ledelsen også avstår fra en potensiell lønnsøkning, sier Wasland.

Publisert:
Gå til e24.no