Kreditorene tapte 150 millioner på Roxel-konkursen

Kravene etter konkursene i Roxel AS og Roxel Group AS i august 2020 kom på 170,7 millioner kroner. Bare Sparebanken Vest fikk tilbake pengene sine, et lån på 18,3 millioner.

Store tap på flere prosjekter gjorde at Roxel-konsernet veltet.
Publisert: Publisert:

Dette kommer fram i sluttredegjørelsen etter konkursene i de to Roxel-selskapene. Det er advokat Leif Inge Håland i Bull Årstad som har vært bostyrer i begge konkursene. Det var også han som håndterte de tidligere konkursene i Roxel Energy og Roxel Solutions.

– Konkurser i entreprenørbransjen utløser ofte svært høye krav, og noen av disse er direkte knyttet til selve konkursen, sier bostyrer Håland til Aftenbladet/E24. - Når et entreprenør går konkurs midt i byggeperioden, må byggherren eller hovedentreprenøren erstatte det konkursrammede selskapet med en eller flere andre leverandører. Da påløper det nye kostnader, og disse fremmes som krav mot konkursboet.

Konkursbehandlingen avdekket ikke noen uregelmessige eller mulige straffbare forhold i Roxel-selskapene, og heller ingenting som kunne føre til erstatninger.

Konkursene skyldtes store tap på flere prosjekter som Roxel-gruppen engasjert seg i.

Advokat Leif Inge Håland i Bull Årstad har behandlet flere av konkursboene i Roxel-selskapene.

Entreprenør-krav

Det høyeste uprioriterte kravet mot konkursboet til Roxel AS var på 52,3 millioner kroner og kom fra Consto Eide AS. Det er en større entreprenør på Østlandet. Consto Eide var totalentreprenør i et stort byggeprosjekt der Roxel skulle levere elektro- og rørleggingstjenester. Totalt ble det fremmet uprioriterte krav (altså krav som ikke er sikret med pant eller på annen måte) på 77,2 millioner kroner i konkursen i Roxel AS. I utgangspunktet var selskapets kasse tom.

Men datterselskapet Roxel Infra ble solgt til Stavanger-investorene Rolf Hodne og Arne Incoronato kort tid etter konkursåpningen i 2020. Dermed fikk konkursboet inn 20 millioner kroner. Mesteparten av disse pengene gikk til dekning av et pantesikret lån på 18,3 kroner til Sparebanken Vest.

De andre kreditorene fikk stort sett ingen dekning for sine krav. Unntaket er de som hadde lønnskrav, som fikk utbetalt ca 60 prosent av kravet sitt.

Les også

Roxel Group er konkurs: – En naturlig oppfølger når et av livsgrunnlagene ryker

Les også

Stavanger-selskapet Roxel Energy er konkurs

Dividende på 4 pst

I konkursboet til Roxel Group AS kom det inn krav fra kreditorer på 91,5 millioner kroner. Her var det ikke pantesikrede krav, og etter at Skatteetaten hadde fått sine 10.000 kroner, ble det bare utbetalt 394.000 kroner til kreditorene.

Kreditorene fikk dermed bare utbetalt fire prosent av kravet sitt.

Den desidert største kreditoren var Tryg Garanti, med et krav på 87,3 millioner kroner. Dette kravet oppsto fordi Roxel Group hadde opprettet garantiforsikring i Tryg Garanti før konkursen. Dermed var det Tryg Garanti som fikk ansvaret for Roxel Group sine forpliktelser. Disse kostnadene meldte forsikringsselskapet inn som krav til konkursboet.

Grundig behandling

Advokat Leif Inge Håland sier at det har vært en grundig bobehandling i Roxel-konkursene.

– Det var nok midler i boene til å gjennomføre en grundig bobehandling. Vi kunne engasjere en borevisor som undersøkte om det hadde skjedd noe ureglementert i selskapene før konkursen, sier han.

Flere Roxel-selskaper har gått over ende de siste årene, men Roxel Infra driver fortsatt. Selskapet hadde oppdrag i Ryfast-tunellen, og var også med på et stort tunellprosjekt på Færøyene. Høsten 2021 fikk Roxel Infra et større oppdrag på E6 fra Ranheim til Værnes i Trondheim.

Publisert:

Her kan du lese mer om