LO: Tilliten til kontantstøtteordningen er svekket

Partene i arbeidslivet roper etter tydeligere ordninger til bedriftene som blir rammet av innstrammingen. LO sier at tiden for kontantstøtte til bedrifter er forbi, mens NHO ber regjeringen koble dem tettere på.

Onsdag møter næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) arbeidsgiverorganisasjonen NHO og Virke, og arbeidstagerorganisasjonen LO. Bildet er fra en pressekonferanse forrige uke.
Publisert:

Støre-regjeringen presenterte tirsdag økonomiske tiltak til bedrifter som blir rammet av smitteverntiltak. Regjeringen gjeninnførte blant annet den statlige kontantstøtten for næringslivet.

Videreføringen har noen justeringer fra ordningen som ble brukt tidligere, blant annet sier regjeringen at kravet til omsetningsfall blir lavere og at den maksimale utbetalingen vil bli lavere.

Roger Bjørnstad, sjeføkonom i arbeidstakerorganisasjonen LO, sier de egentlig ikke har ønsket seg en videreføring av kompensasjonsordningen for næringslivet:

– E24 har avdekket en rekke saker hvor vi ser at pengene ikke har gått til det formålet de skulle, og da blir tilliten til ordningen svekket, sier han.

E24 har kartlagt hvordan det gikk med bedriftene som fikk støtte i 2020, der halvparten av bedriftene gjorde det bedre i 2020 enn året før.

Bjørnstad sier LO var usikre på ordningen da den ble innført våren 2020, men endte med å støtte den fordi de var redd for at pandemien skulle føre til unødvendige konkurser.

– Vi tenker at tiden for denne ordningen nå er forbi, men vi vil ta frem listen vår med ønske om å forby utbytte og bonuser, og en rekke andre krav, dersom den blir videreført, sier sjeføkonomen.

Bjørnstad sier LO ønsker en lønnsstøtteordning som skal holde ansatte i jobb gjennom innstrammingene.

Roger Bjørnstad er sjeføkonom i LO. Bildet er ved en tidligere anledning.

Forventer klargjøring

Så langt har ikke regjeringen offentliggjort detaljene om hvordan de nye støttetiltakene for næringslivet vil se ut. Heller ikke partene i arbeidslivet har blitt orientert om detaljene.

– Jeg er nok overrasket over at vi ikke er koblet tettere på. Vi får håpe at det var en glipp, og at vi neste gang blir tettere involvert, sier viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie.

Hauglie var tidligere statsråd i Solberg-regjeringen og politiker for Høyre.

Onsdag ettermiddag møter næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) arbeidsgiverorganisasjonen NHO og Virke, og arbeidstagerorganisasjonen LO.

NHO vil der ha tydeligere svar fra næringsministeren.

– Jeg forventer i alle fall at Vestre presenterer skissen til hvordan regjeringen har tenkt, og at de presenterer detaljene i forslagene. Vi må nesten legge til grunn at de nå har tenkt gjennom hvordan støtteordningene skal bli, sier Hauglie.

– Om de ikke har gjort det vil vi tape enda mer tid. Hver dag som går uten klarhet er én dag for lenge nå. Vi kan ikke holde på med kollokvie i ukevis. Vi begynner ikke med blanke ark, og vi vet hvordan disse tiltakene slår ut.

Anniken Hauglie er viseadministrerende direktør i NHO, og krever klarhet fra Støre-regjeringen.

NHO ønsker blant annet å få vite detaljene om videreføringen av kompensasjonsordningen for næringslivet. NHO er også enig med LO og vil ha en lønnsstøtteordning for bedrifter som blir rammet av smitteverntiltakene.

– Det vi trenger umiddelbart er lønnsstøtte for å unngå permitteringer slik at vi holder kompetansen i bedriftene.

Innførte nye tiltak

Tirsdag presenterte Støre-regjeringen en rekke nye tiltak for å hindre den raske spredningen av corona-varianten omikron. Smittetallene i Norge har vært svært høye de siste dagene, og sykehusinnleggelsene er på samme nivå som i starten av pandemien.

Regjeringen videreførte også kontantstøtten for næringslivet. I 2020 alene ga denne ordningen over ni milliarder kroner til norske bedrifter.

Fredag møtte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) (t.v.) partene i næringslivet. Onsdag møter han dem igjen, med en gjeninnføring av kontantstøtten på bordet.

Det har kommet skarp kritikk mot den statlige kompensasjonsordningen som har vært gjeldende fram til utgangen av oktober i år. Flere økonomer har blant annet ment at ordningen har vært lite treffsikker, har flyttet for mye risiko over fra næringslivet til staten, og har favorisert kapitaleiere på bekostning av skattebetalerne.

Kritikken har blant annet vært utøst av E24s kartlegging av hvordan det gikk med bedriftene som fikk kontantstøtte i 2020. Kartleggingen har vist at:

  • Halvparten av bedriftene som fikk støtte, fikk et bedre årsresultat i 2020 enn i 2019.
  • Over halvparten av bedriftene som fikk støtte i 2020, kunne tilbakebetalt hele støttebeløpet og fortsatt unngått tap.
  • Totalt kunne over to milliarder kroner vært tilbakebetalt, uten at selskapene som mottok støtte ville endt i minus.
  • E24s kartlegging har også vist at minst 722 millioner kroner er sendt i utbytte til utenlandske eiere, fra bedrifter som mottok støtte fra den norske staten for å komme seg gjennom pandemien.

Tidligere finansminister Jan Tore Sanner (H) har forsvart ordningen han var med å innføre. Han har tidligere sagt til E24 at ordningen reddet norske arbeidsplasser, og ga bedriftene trygghet i en tid med enorm usikkerhet. Sanner har også vist til at ordningen ble laget under stort tidspress .

Gleder seg over gjeninnføringen

Virke, som er hovedorganisasjon for mange bedrifter i handels- og tjenestenæringen, sier de har jobbet hardt for en gjeninnføring av kompensasjonsordningen.

– Det vi trenger er raskest mulig avklaring av detaljene og at det blir tydelig for næringslivet hva som gjelder. Det vil være vårt tydelige krav, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, før møtet med næringsministeren.

Listen over bedrifter som har fått støtte fra staten gjennom den nasjonale ordningen har gjennom pandemien vært offentlig tilgjengelig. Det mener Kristensen bør fortsette:

– Vi har hele tiden vært klare på at når man har en nasjonal støtteordning bør det være åpenhet knyttet til denne, slik at man kan se hvem som har fått støtte og hvordan de gjorde det, sier han.

Også Virke vil ha en lønnsstøtteordning så raskt som mulig.

– Nå har mange bedrifter fått tilbake ansatte som har kompetanse, og de må nå bestemme om de skal permittere eller gå til oppsigelser. Får man en lønnsstøtteordning er dette med på å sørge for at bedrifter holder folk i aktivitet.

Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, er glad kontantstøtten for næringslivet videreføres.
Publisert:
Gå til e24.no