Bekrefter krisepakke-forhandlinger: – Nå er arbeidsløshetsspøkelset tilbake

SV-leder Audun Lysbakken sier de er i forhandlinger med regjeringen for å redde lønnsstøtte til bedrifter som rammes av coronakrisen. Sps Geir Pollestad åpner for kompromiss.

I GANG: SV-leder Audun Solbakken (f.v.) bekrefter at de har begynt krisepakkeforhandlingene med Jonas Gahr Støres Ap og Trygve Slagsvold Vedums Sp.
Publisert:

Men Pollestad er redd for at lønnsstøtte vil gjøre at folk må gå på jobb uten å ha noe å gjøre.

Det foregår en beinhard kamp om hvordan ansatte og bedrifter som rammes av de nye corona-tiltakene skal få økonomisk hjelp.

SV har nøkkelen fordi de først skal forhandle med regjeringen.

Blir Ap, Sp og SV enige har de flertall.

– Jeg kan bekrefte at vi allerede er i gang med samtaler med regjeringspartiene om krisepakkene. Det er en sentral innvending fra oss at de legger opp til en videreføring av en kompensasjonsordning som vi er kritiske til, sier SV-lederen.

– Arbeidsledighetsspøkelset er tilbake

Han sier de har to hovedinnvendinger til regjeringens forslag til kompensasjon.

– Det ene er enkelt: At den legger opp til å betale ut støtte for å stenge ned aktivitet. Det vi trenger er en ordning som stimulerer til å holde folk i jobb.

Han krever nytenkning.

– Nå er arbeidsløshetsspøkelset tilbake for hotell- og restaurantarbeidere og en del andre. Da må det tenkes nytt for grupper som har vært gjennom runde på runde med permitteringer.

– Den andre grunnen til at vi er så kritisk til ordningen, sier han:

– HOVEDMÅL: Audun Lysbakken sier å sikre lønnsstøtte er et hovedmål i forhandlingene.

– Er at den slo veldig urettferdig ut. De store selskapene med rike eiere fikk veldig mye penger, mens småbedrifter ikke fikk så mye.

– Det er mulig å justere?

– Ja, det skal vi være med å se på, men det som forundrer meg er at åpenbare sosiale forbedringer, som utbytteforbud, ikke er med i det regjeringen har sagt til nå. Og det er noe Ap var enige med oss om da de var i opposisjon.

Han sier de vil kjempe for lønnsstøtte.

– En lønnsstøtteordning vil være en god måte å sikre en ordning som slår godt ut sosialt. Det vil være et hovedmål for oss å sikre. Det gir oss kraft inn i forhandlingene at vi har LOs støtte.

– Vil aldri finne en perfekt ordning

En svakhet ved lønnsstøtte som trekkes frem, er at eksempelvis et hotell, som følge av coronatiltakene, risikerer å stå relativt tomt fremover.

– Det betyr at dere vil sørge for at eksempelvis en stuepike er på jobb uten å ha særlig mye å gjøre?

– Du vil aldri finne en perfekt ordning. Vi har litt tid til å jobbe med innretninger og avgrensninger. Det vil tross alt holde folk på jobb, det vil gjøre at de som i bølge etter bølge har blitt permittert har større sjanse til å slippe unna.

BALANSEVURDERING: Lysbakken erkjenner at det er nedsider ved lønnsstøtteordningen, men at det får man tåle.

Han legger til:

– Det motsatte; ensidig kompensasjon vil kunne stimulere til permitteringer. Det er verre enn de eventuelle nedsidene som måtte finnes ved lønnsstøtte.

Regjeringen planlegger en generell ordning hvor bedrifter som rammes får penger fra en nasjonal og lokal kompensasjonsordning.

Men LO og de fleste andre organisasjonene i arbeidslivet presser kraftig på for at det også skal innføres en lønnsstøtte, som bedriftene kan få for ikke å permittere ansatte.

– Skeptisk

Pollestad sitter i Stortingets finanskomite og er nestleder i Sps stortingsgruppe.

Han jobber tett med Finansdepartementet, som er skeptisk til lønnsstøtte, men hvor sjefen hans, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er finansminister.

Pollestad sier de har et hovedfokus:

– Vi er opptatt av å få på plass treffsikre ordninger for de delene av næringslivet som nå rammes; ordninger som treffer og som kan gjennomføres raskt.

Han sier de er skeptisk til å innføre to ordninger som kan komme til å overlappe.

– Vi har vurdert lønnsstøtte og hatt kontakt med partene i arbeidslivet om det, men har pr. nå konkludert med at vi går for en kombinasjon av nasjonal kompensasjonsordning og en lokal. Vi mener det treffer bedre.

Han legger til:

APNER DØREN: Geir Pollestad åpner for et kompromiss.

– Så vil vi jobbe videre med partene for å drøfte lønnsstøtte videre.

Han åpner for et kompromiss hvor lønnsstøtte kombineres med den nasjonale kompensasjonsordningen.

– Hvis det er mulig å gjøre på en god måte, så er det noe vi skal vurdere når ordningen skal oppdateres frem mot januar. Vi ønsker primært at bedriftene skal beholde de ansatte, altså ikke permittere dem.

Han sier de frykter at pengestøtte for å holde ansatte, eksempelvis på et hotell, i jobb, når hotellet eventuelt står tomt, ikke er nødvendig.

– Det er bedre at de blir permittert i stedet for å være på jobb uten å ha noe å gjøre?

– Utfordringen med lønnsstøtte er å vite når det er behov for den - og når den kan fjernes. Det er en utfordring om de ansatte faktisk har noe å gjøre når de er på jobb, bekrefter han.

– Lavere omsetningsfall-prosent

I ordningen som ble innført da coronaen rammet Norge i 2020, ble det etterhvert satt som krav at støtte skulle utløses til bedrifter med omsetningsfall på 40 prosent eller mer.

Pollestad sier at kravet til den nye kompensasjonsordningen vil bli satt lavere.

– Rundt 30 prosent?

– For november til desember så må det kravet ned, men jeg vil foreløpig ikke tallfeste hvor mye det skal ned, for å treffe dem som eksempelvis rammes av avbestilling av julebord. Mange hadde en god november og en god start på desember, da blir 40 prosent for høyt.

Publisert: