John Carews forsvarer ber om at han dømmes til samfunnsstraff

OSLO TINGRETT (E24): John Carews forsvarerteam mener den tidligere fotballstjernen bør dømmes til samfunnsstraff.

ERKJENT: John Carew har innrømmet skyld. Det burde derfor vært ført en tilståelsessak, mener hans forsvarer.
Publisert:

Onsdag ba påtalemyndigheten om at den tidligere fotballstjernen, eiendomsinvestoren og skuespilleren skulle dømmes til to års fengsel.

Torsdag, på rettssakens siste dag, ba forsvarerne om at Carew ble ansett på mildest mulig måte, og redegjorde for hvorfor de mener samfunnsstraff vil være en riktig straffereaksjon.

– Det er ikke gitt samfunnsstraff i en sak som denne før. I denne saken er det så mange særegne forhold, at man kan spørre seg hvem som blir avskrekket av at det idømmes en ubetinget fengselsstraff, sier medforsvarer Marthe Holm i sin prosedyre til retten.

Hun viste til at de senere årene har vært en utvikling med mer utstrakt bruk av samfunnsstraff.

FORSVARERTEAM: Berit Reiss-Andersen (til venstre) og Marthe Holm har representert John Carew under rettssaken.
Les på E24+

Slik bygget Carew opp sitt eiendomsimperium

– Flere formildende omstendigheter

Mens påtalemyndigheten mener det ikke foreligger noen formildende omstendigheter i saken, mener forsvarerteamet at «mangelfull og feilaktig rådgivning» fra Carews tidligere agent og advokat Per A. Flod, samt at staten som fornærmet ikke har tapt noen penger i saken, må få betydning i formildende retning.

Videre mener forsvaret at Carew må få en større tilståelsesrabatt enn det påtalemyndigheten la til grunn i sin prosedyre. Aktoratet ville gi Carew en tilståelsesrabatt på 15 prosent.

– Vi mener den må være høyere, sier Holm.

Tiltalt fordi han er kjent?

– Denne saken burde gått som en tilståelsessak. Og jeg sier det selv om jeg i utgangspunktet har respekt for at påtalemyndigheten kan ha et annet syn på skyldgraden, slik det kommer til uttrykk i tiltalebeslutningen, sier forsvarer Berit Reiss-Andersen idet hun innleder sin prosedyre.

Carew har sittet på tiltalebenken de siste to ukene i Oslo tingrett. Han er tiltalt for å ha unndratt 5,4 millioner kroner i skatt mellom 2014 og 2019. I perioden 2017 til 2019 mener Økokrim at Carew unndro skatten med forsett.

Carew har erkjent å uaktsomt ha unndratt skatt, men han nekter for å ha gjort det med vilje. Han sier han har fått dårlig rådgivning av sin tidligere agent og advokat Per A. Flod, og har sagt at han ønsker å betale sin skatt og gjøre opp for seg.

KRITISK: Berit Reiss-Andersen mener det er unødvendig at hun har tilbrakt de siste to ukene i retten.

Carew forklarte at han ble overrasket da han hørte at Økokrim ville føre en full rettssak mot ham, etter at han hadde innrømmet forholdet han på det tidspunktet var siktet for. Reiss-Andersen mener dette er fordi han har et kjent navn.

Jeg mener at det er grunn til å reise spørsmålet: Hadde dette vært en anonym pensjonist som bodde i Spania og hadde misforstått opplysningsplikten, om saken da hadde vært kjørt i samme dimensjoner, sier Reiss-Andersen.

– Jeg undrer meg over hvorfor man har valgt en ressurskrevende hovedforhandling. Jeg har tenkt, som jeg mer enn antydet innledningsvis, at det er for å statuere et eksempel overfor en person som er et forbilde for mange, og som har mye oppmerksomhet i samfunnet vårt. Det synes jeg ikke er riktig. Jeg synes likebehandling skal innebære nettopp likebehandling, sier hun videre.

I perioden han er tiltalt for skattesvik, skal han ha unnlatt å opplyse om 11,4 millioner kroner i inntekt og formue i utlandet. I Norge har han betalt skatt gjennom sine selskaper John Carew AS og JC Productions.

John Carews økonomi 2014–2019

Samme strafferamme

Reiss-Andersen påpeker at Carew har erkjent hele innholdet i tiltalen, og at strafferammen for de to lovparagrafene Carew er tiltalt for, har samme strafferamme.

Grovt uaktsomt skattesvik har i utgangspunktet en strafferamme på ett år, men i de groveste tilfellene strekkes strafferammen til seks år. Det er også rammen for grovt forsettlig skattesvik.

Reiss-Andersen mener saken burde vært løst med én dag i retten, der Carew ga en full tilståelse, og at det har vært unødvendig å gjennomføre en full rettsrunde.

– Altså: Man kunne prosedert en straffeutmåling innenfor den rammen. Jeg mener det er relevant å reise spørsmålet, sier hun.

Les også

Flere vitner støtter Carew: – Oppfattet aldri at han ville gjemme penger

– Ikke så enkelt

Påtalemyndigheten har beskrevet skattereglene straffesaken berører som «helt elementær». Forsvareren mener at fremstillingen er feil.

– Et bakgrunnsteppe er: Hvor enkelt er dette da? Vi har hørt om begrepet skattemessig emigrasjon. Jeg regner med at de fleste – i alle fall meddommerne og på pressebenken – ikke har hatt et klart begrep av hva det innebærer før de begynte på denne saken, sier Reiss-Andersen.

Politiadvokat Ragna Flækøy Skjåkødegård (foran) og førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim vil sende John Carew i fengsel i to år.

Forsvareren sier videre at hun synes det er «ganske spesielt» at Økokrim sendte ut pressemelding 2. juni 2020, samme dag som de gikk til aksjon mot John Carews leilighet på Skillebekk i Oslo for å beslaglegge bevis i saken.

– Påtalemyndigheten skal ikke bidra til presseomtale av en som er siktet. Det stiller jeg meg kritisk til, sier Reiss-Andersen.

Les også

Carews agent og venn: – John kastet meg under bussen, men jeg bebreider ham ikke

– Har lagt repet rundt sin egen hals

Forsvareren mener påtalemyndigheten ikke har bevist, utover enhver rimelig tvil, at Carew har unndratt skatt med viten og vilje.

– For å dømme ham etter tiltalen, må retten være sikker på at John Carew unnlot å gi opplysninger til tross for at han visste eller holdt det for overveiende sannsynlig at han hadde opplysningsplikt.

Reiss-Andersen sier hun reagerer på at påtalemyndigheten utelukkende «støtter seg på skriftlige bevis, fortolker dem i sitt bilder, og ser bort i fra det Carew og alle vitner i saken har forklart».

– Jeg reagerer også på at en som har samarbeidet såpass mye med politiet, og langt på vei bidratt til å legge repet rundt sin egen hals ved å frigi dokumenter, får sin forklaring annulert. Jeg håper retten går inn i saken med et litt mer åpent sinn enn som så, sa forsvareren, med klar adresse til aktoratet.

To års fengsel

Onsdag ba Økokrim om at Carew straffes med fengsel i to år, og en bot på 540.000 kroner.

Aktoratet sa i sin prosedyre at de mener det ikke foreligger noen formildende omstendigheter, og as at Carew har utvist «bevisst uvitenhet».

– Loven gjelder for alle, også for de som er ålreite, som Carew, sa aktor Marianne Bender i Økokrim i sin prosedyre.

De mener, tvert imot det som er forsvarets oppfatning, at Carew har hatt enhver mulighet til å ta kontakt med skattemyndighetene, men at han bevisst har unngått å gjøre det.

– Carew har hatt mange, mange muligheter til å korrigere opplysningene som er gitt til skattemyndighetene, sa politiadvokat Ragna Flækøy Skjåkødegård i Økokrim, da hun redegjorde for påtalemyndighetens påstand om straff.

Publisert: