Nortura skal investere 1,4 milliarder i ny teknologi

Selskapet anslår at mellom 200 og 300 ansatte kan bli berørt de neste fire årene.

Konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen .
  • Hanna Ghaderi
  • Kristine M. Stensland (Stavanger Aftenblad)
Publisert:

Nortura-administrasjonen har lagt fram en rammeplan for konsernstyret som svarer ut årsmøtets krav om en ny industristruktur, selskapet vil i perioden fram mot 2025 investere mellom 1,1 og 1,4 milliarder kroner i ny infrastruktur.

Samtidig sier Nortura at de neste fire årene vil mellom 200 og 300 ansatte berøres.

– Jeg forstår planen kan skape uro blant ansatte, men omleggingen er nødvendig for å sikre fremtidige arbeidsplasser i Nortura. Jeg kan forsikre at vi vil samarbeide nært hver og en som settes i omstilling, både gjennom vårt eget Team Personal og med tillitsvalgte for en best mulig omstilling for den enkelte som blir berørt. Målet er at flest mulig finner nye jobber i Nortura eller i andre virksomheter, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen .

Investeringen er beregnet til å styrke konsernets lønnsomhet med mellom 3- og 400 millioner kroner i året.

Storsatsing på Jæren

Ett av forslagene i den ferske industriutviklingsplanen er å etablere et nytt anlegg for slakting i Rogaland, innenfor en investeringsramme på cirka 600 millioner kroner. Nortura skal utrede muligheten for å plassere dette i næringsområdet Kviamarka i Hå kommune på Jæren. De har allerede et anlegg her, i et nabolag med store næringsmiddelaktører som Tine, Miljøgartneriet og Den Stolte Hane.

– Vi kjøpte dagens bygg og tomt på Kviamarka i 2014. Allerede da pekte Nortura på dette som en destinasjon for en satsing. Vi er ikke på jakt etter andre tomter. Dersom vi går for denne planen, vil vi utvide det bygget som står der i dag, sier Lisbeth Svendsen, som er direktør for produksjon i Nortura.

Hun presiserer at ingenting er avgjort, og at beslutningene vil bli tatt etter grundige vurderinger i løpet av de kommende fire årene.

– Det er litt tidlig å si noe om hvor mange årsverk vi vil samle der. Men det blir en stor satsing på fagarbeidere innen slakting.

Ifølge investeringsplanen er det i første rekke småfe og gris de ønsker å slakte på dette anlegget. Men de vurderer også å samle slakting av storfe der. I dag blir storfe slaktet på anlegget i nabokommunen Egersund, der det i dag er cirka 100 ansatte.

Slik ser Nortura for seg at anlegget på Kviamarka kan bli. I bakgrunnen ligger meieriet til Tine.

Usikker framtid for Forus

I planen foreslår Nortura også å overføre produksjon fra Forus til andre anlegg. Her er det i dag 550 ansatte, som slakter cirka 22.000 tonn gris og 3.200 tonn småfe i året. Slaktingen kan komme til å bli flyttet til Kviamarka, en drøy halvtimes kjøring lenger sør, dersom planene der blir realiserte. Men de ansatte på Forus driver også med skjæring og foredling av kjøttprodukter. De produserer 11.500 tonn pølser i året, en virksomhet som ikke inngår i planene for Kviamarka.

– Var dette kjent for de ansatte på Forus før meldingen som kom i dag?

– Jeg tror ikke det er en stor overraskelse at Kviamarka er valgt som en destinasjon. Vi prøver å være så åpne som overhodet mulig, og vi har gjort vurderinger helt siden vi kjøpte anlegget på Kviamarka. Men jeg vil tro at det er medarbeidere på Forus som hadde håpt at vi ville legge mer enn slakting til Kviamarka. Vurderinger vi har gjort, viser at det kan være lønnsomt å samle pølseproduksjonen i Tønsberg. Men vi skal gjennom en detaljutredning for hvert steg. Inntil videre fortsetter Forus som før. Dette er en helhetlig plan med mange brikker, sier Svendsen.

Anlegget på Forus ble bygd på 60-tallet, i det som den gang var landlige omgivelser. I dag ligger derimot slakteriet i et nærings- og boligområde, og Nortura vil derfor se på muligheten for å gjøre dette området om til nærings- og boligtomter.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Nortura
  2. Omstilling
  3. Infrastruktur

Flere artikler

  1. Nortura vil kutte 126,5 millioner på skjæring av gris

  2. Kjøttskjærer fikk trist beskjed om jobbkutt

  3. Stavanger-ordføraren åtvarar Nortura mot å flytta arbeidsplassar austover

  4. 147 ansatte i Nortura mister jobben: – Nedslående

  5. 30 Nortura-ansatte i Målselv mister jobben