Norsk milliardeksport risikerer EU-toll: – Vi har akkurat vært i krisemøte

Det er krisestemning i Næringsdepartementet og NHO fordi Donald Trumps «stålkrig» kan føre til at EU innfører mottiltak som også rammer norsk stålindustri hardt.

STÅLRULL: Illustrasjonsbilde fra ArcelorMittal Dofascos stålverk i Hamilton, Canada. Landet står for halvparten av USAs importerte stål årlig.
Publisert:

– Det har blitt ganske stille i den andre enden når jeg har ringt rundt til bedriftsledere og det går opp for dem hvordan de kan bli rammet, sier bransjedirektør Knut Sunde i NHO-forbundet Norsk Industri til E24.

Fredag ettermiddag sendte Nærings- og fiskeridepartementet ut en pressemelding der de ber norske stålprodusenter melde seg til EU-kommisjonen umiddelbart. Mandag går nemlig fristen ut for å varsle EU om hvordan man vil bli rammet av en straffetoll som kan bli innført, også mot Norge.

Brevet fra EU deiset ned i postkassen midt i påsken.

Norges eksport av stål og bearbeidede stålprodukter til EU er verdt milliarder hvert år, etter det E24 får opplyst, og når EU nå skal gå til mottiltak mot Donald Trumps nye toll på stål og aluminium, kan Norge havne i en skvis mellom de to økonomiske stormaktene.

– Vi går gjennom lister med norske myndigheter og har så langt identifisert 40 reelle industribedrifter som kan bli rammet, altså de som har reell virksomhet og ikke bare stål på et lager, sier Knut Sunde i Norsk Industri og legger til:

Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri. Arkivbilde.

– Vi har akkurat sittet i et krisemøte om dette, og vi jobber som besatt for å ringe rundt til bedriftene, men nesten ingen av de jeg har snakket med har vært klar over dette.

På krisemøtet deltok også representanter for Utenriksdepartementet, Næringsdepartementet og NHO sentralt.

Den pågående opptrappingen av stadig nye tariffer har ikke gått upåaktet hen hos statsminister Erna Solberg. Under hennes landsmøtetale fredag uttalte statsministeren at «USA fremstår som den største trusselen mot frihandel», og advarte sterkt mot en utvikling i retning mer proteksjonisme.

– Dette angår en rekke norske virksomheter direkte, og det kan potensielt påvirke rammevilkårene for å drive næringsvirksomhet i Norge mer generelt. Nå er det viktig å få frem representativ informasjon om eksportvolumer og prisutvikling på EU-markedet, sier statssekretær Roy Angelvik (Frp) i Nærings- og fiskeridepartementet.

– Dette er en høyt prioritert sak for norske myndigheter, fortsetter Angelvik, og understreker at de både jobber tett med NHO og Utenriksdepartementet i saken.

Les også

Øystein Olsen: – Sunn fornuft gjør at vi unngår 1930-tilstander

Hjelper ikke å være EØS-medlem

Knut Sunde i Norsk Industri forteller at det bare er bedriften Celsa som er en tradisjonell stålprodusent i Norge, men at det finnes mange flere bedrifter som produserer såkalte bearbeidede stålprodukter som kan bli rammet.

Det er snakk om alt fra rør, paneler, coiler og andre basisprodukter av stål som brukes i industriproduksjon.

Når EU nå skal komme med mottiltak mot USA, risikerer nemlig Norge å havne på utsiden selv om vi er med i EØS, fordi vi ikke er med i EUs tollunion.

Det kan føre til at det innføres en tariff på et tosifret prosentbeløp på norsk eksport av stål og bearbeidede stålprodukter, etter det E24 får opplyst.

Trump-administrasjonen varslet i starten av mars en toll på 25 prosent på importert stål og 10 prosent på importert aluminium. Et par uker senere ble det klart at Europa og enkelte andre land, men ikke Norge, fikk et midlertidig unntak frem til en permanent løsning ble avklart. Ettersom det endelige utfallet ikke er klart, er det også usikkert hva utfallet til slutt vil bli for Norge.

Les også

Kina klager USAs straffetoll inn til WTO

Spørreskjema fra EU

Årsaken til at EU varsler mottiltak er at man vil unngå at stålprodukter fra andre land flommer inn i EU etter at USA setter opp ståltollen. EU frykter da for konsekvensene for sine egne stålbedrifter.

Norges eksport av stål- og aluminiumsprodukter til USA er relativt sett ganske liten, og etter det E24 får opplyst vil norske myndigheter argumentere for at det dermed er lite stål og aluminium som vil måtte finne veien fra USA til EU.

Knut Sunde i Norsk Industri roser norske myndigheters hektiske innsats i saken, og støtter dette synet:

– Problemet er visse asiatiske land, ikke Norge. Når USA i praksis stenges for stålimport vil flommen av millioner av tonn måtte finne nye veier, og da er det bare et marked som er stort nok. Det er EU, forklarer Knut Sunde i NHO.

I pressemeldingen fra Næringsdepartementet kommer det frem at reglene til Verdens handelsorganisasjon (WTO) åpner for at EU i dette tilfellet innfører beskyttelsestiltak for å hindre at en sterk økning i importen fra andre land skader egen industri.

Men før EU kan gjøre dette må en rekke vilkår være innfridd, og hvis norske myndigheter klarer å påvise at norsk eksport ikke vil skade EUs industri, kan vi håpe på et unntak. Fra norske myndigheter vil man også forsøke å fremheve de mange EU-bedriftene som er avhengig av import av norske stålprodukter til sin egen produksjon, og at en toll mot Norge dermed også vil skade EU.

EU-kommisjonen har nå sendt ut en spørreundersøkelse som norske bedrifter kan svare på, og norske myndigheter regner med at det kan ta ni måneder før konklusjonen av undersøkelsen er klar i Brussel.

Både i NHO og i Næringsdepartementet er håpet at man klarer å få EU-toppene i Brussel til å forstå at norsk industri må unntas, for å unngå at norske bedrifter rammes hardt av den pågående konflikten.

Mye er ennå uklart fordi EU holder kortene tett til brystet, og fordi det fortsatt ikke er klart hvem som vil bli rammet av USAs varslede stål- og aluminiumstoll. Etter det E24 får opplyst kan EU teoretisk sett innføre midlertidige tiltak som kan ramme Norge før det er gått ni måneder, men ingen vet ennå svaret på hva som vil skje.

Les også

Kommentar: Ingen vil tjene på en handelskrig

Skjedde i 2002

«Stålkrigen» som nå har brutt ut mellom verdens største økonomier har ikke skjedd siden 2002. Den gang forsøkte daværende president George W. Bush og hans administrasjon seg på noe lignende, men affæren ble kortvarig.

For å skjerme egen industri fra en flom av ny import som tidligere gikk til USA, innførte EU også den gangen toll mot Norge.

Foreløpig er det ingen som E24 har snakket med som kan si om vi kan håpe på noe unntak fra EU fordi vi er EØS-medlemmer. En kilde E24 har snakket med forklarer at EU heller ikke ønsker å signalisere om de vil gi Norge et unntak for å ha best mulig kort på hånden.

– Svaret vet vi ikke ennå. Det vi kjenner til er historikken. Vi hadde en tilsvarende situasjon i 2002. Da ignorerte EU Norge og innførte tiltak som et tilsvar på det amerikanerne hadde startet, sier Sunde i NHO og fortsetter:

– Det som skjer nå er tilsynelatende identisk med unntak et av par ting, blant annet at EU nå truer med å svare USA med toll på 300 ulike bearbeidede stålprodukter. Det kan ramme norsk industri mye bredere.

– Hvorfor får vi ingen hjelp av å være et EØS-medlem midt i Europa?

– Jeg kan ikke snakke for norske myndigheter, men vi mener jo at Norge tilfredsstiller statsstøtteregelverket og at vi bli godt overvåket av ESA. Det skiller Norge fra de andre litt slapp overvåkede handelsavtalene som EU har med andre land. Så vi mener at Norge burde bli behandlet som et EU-land i denne saken, sier Sunde.

I Norsk Industri og NHO skal de nå jobbe gjennom og helgen og ha et felles møte mandag morgen for å koordinere responsen fra norsk stålindustri til EU-kommisjonen, opplyser Sunde.

Les også

Godterigiganter bruker «smutthull» i tollgrensen

Les også

Salmar og arrestert kvinne driver selskap sammen

Les også

– Vi liker ikke at det blir innført handelshindringer

Publisert:

Her kan du lese mer om