Kreditorene fikk regningen for Remøys siste krill-tokt

Borevisor stiller spørsmål om Stig Remøy-selskap burde dratt på tokt da selskapet var faretruende nærme skifteretten. 

OMSTRIDT TOKT: Stig Remøy fotografert på kaia hjemme i Fosnavåg på Sunnmøre.
Publisert: Publisert:

I slutten av mars 2016 dro tråleren Juvel på tokt til Antarktis for å fiske krill.

På det tidspunkt hadde Kjell Inge Røkke-selskapet Aker Biomarine saksøkt selskapet med påstander om brudd på patentrettigheter.

Søksmålet førte til store vansker for å få solgt krillproduktene som Juvel produserte.

Det var medvirkende til at utsiktene til at Juvel skulle kunne gjennomføre lønnsomme tokt var små. Tvisten med Aker Biomarine førte til at amerikanske krillkjøpere sluttet å kjøpe krill-produkter fra Remøys selskaper.

Les mer: Supply-raider Aker patentkrangler med supply-reder

– Nødvendig

«Styret begrunnet gjennomføringen av det siste toktet med at det var nødvendig for å beholde kompetansen og arbeidskraften, og at man uten denne ikke ville kunne lykkes med verken restrukturering eller nye salg,» skriver borevisor Helge A. Østvold i sin revisorrapport om konkursboet til Juvels forrige eier Emerald Fisheries.

Regningene for toktet ble, ifølge revisorrapporten, ikke fullt ut betalt.

Blant annet viser revisor til at det ble bunkret drivstoff for 672.968 dollar på Gran Canaria og i det sørlige Atlanterhavet som er meldt som krav til boet.

Emerald Fisheries startet gjeldsforhandlinger 20. september 2016. Da disse ikke førte frem ble selskapet slått konkurs i februar i år.

– Insolvent i april

Borevisor mener imidlertid at selskapet skulle startet gjeldsforhandlinger eller slått seg konkurs på et langt tidligere tidspunkt.

«Basert på ovennevnte drøftelser av tidspunktet for insuffiens og illikviditet, er det min vurdering at selskapet ble insolvent senest i løpet av april 2016,» heter det i borevisors rapport.

Når driften likevel fortsatte, innebar det at selskapet drev for kreditorenes regning. Men andre ord at det ikke var realistiske utsikter til at regningene ble betalt.

Likevel blir ikke likevel ikke ledelsen og styret i Emerald Fisheries dømt nord og ned av borevisor.

Borevisor viser til at styret hadde utsikter til at man skulle klare å komme seg ut av den vanskelige økonomiske situasjonen og at toktet var et ledd i denne prosessen.

«Styrets beslutning om å gjennomføre det siste toktet fremstår i lys av dette ikke som åpenbart uforsvarlig,» skriver borevisor.

Remøy uenig

Stig Remøy har valgt å besvare E24s spørsmål i saken med å oversende de kommentarene han har sendt til borevisor om rapporten.

Der fremkommer det at at han er uenig med revisor i spørsmål om når insolvens oppstod.

E24 har tidligere skrevet at bobestyrer Thore Heggen har oversendt revisorrapportene knyttet til konkursboene Emerald Fisheries og MJ Eigedom til panthaverne.

De må vurdere og finansiere videre prosedyre på de spørsmål som reises i revisorrapportene.

Nordea og Innovasjon Norge er de to største panthaverne, og de har ikke ønsket å kommentere saken.

Les også

Røkke kapret Remøys krilltråler

Les også

Aker blir beskyldt for trusler om krill-båt

Les også

Remøys krillselskap slått konkurs

Publisert:

Her kan du lese mer om