- Veldig bittert

Skipsreder Jacob Stolt-Nielsen mener Rederiforbundet i realiteten tok stilling til amnestikonflikten da det nektet å skrive en anbefaling for ham til USAs høyesterett.

Publisert:

Det var hovedårsaken til at skipsreder Jacob Stolt-Nielsen i januar overraskende skrev et brev til styret i Norges Rederiforbund og meldte verdens største kjemikalietankrederi ut av forbundet.
- Jeg synes det var veldig bittert, personlig veldig bittert, at vårt eget rederiforbund ikke ville støtte oss i å få tatt opp rederiets amnesti rundt ulovlig prissamarbeid i amerikansk høyesterett, sier Stolt-Nielsen, og viser til at andre organisasjoner ga ham slik støtte.
Andre sa ja.

- Vi fikk nok anbefalinger fra internasjonale shippingorganisasjoner og andre, ikke minst juridiske foreninger, men vi fikk ingen støtte fra vårt eget "laug" Rederiforbundet, sier Stolt-Nielsen.
Skipsrederen mener at Rederiforbundet ved å nekte å skrive en anbefaling faktisk valgte å ta stilling i saken.
Skrev brev personlig.

Det var Stolt-Nielsen som i et brev allerede i 2006 ba Rederiforbundet om bistand for å få amerikansk høyesteretts vurdering av om det amerikanske justisdepartementet kunne trekke tilbake amnestiet som tidligere var gitt Stolt-Nielsen-gruppen.
- Vi ba ikke om støtte og bistand i saken om ulovlig prissamarbeid. Vi ba kun Rederiforbundet om å skrive en anbefaling til USAs høyesterett om å behandle det faktum at det amerikanske justisdepartementet hadde trukket tilbake amnestiet som de tidligere hadde gitt til Stolt-Nielsen, sier rederen.
Slapp fengsel.

Mens Odfjell-ledelsen måtte gå i fengsel og rederiet fikk store bøter på grunn av det ulovlige prissamarbeidet, slapp Stolt-Nielsen fri på grunn av amnestiet. Det var skapt en svært betent situasjon mellom de to rederiene som tidligere sammen hadde innrømmet ulovlig prissamarbeid.
- Men ville det ikke være umulig for Rederiforbundet å ta stilling til en sak hvor også et annet medlem, Odfjell i Bergen, var involvert?
- Å skrive en anbefaling om å ta saken om amnesti til høyesterett, betyr ikke å ta stilling, noe Rederiforbundet aldeles ikke burde gjøre. Men Rederiforbundet burde kunne anbefale høyesterett å høre saken fordi den er av stor prinsipiell interesse, sier Stolt-Nielsen.
Konstituert adm.direktør i Rederiforbundet, Jon Egil Johnsen, ønsker ikke å gå inn i saken og de vurderinger som var knyttet til Rederiforbundets avslag utover at et enstemmig styre mente at forbundet ikke skulle engasjere seg i Stolt-Nielsens forespørsel.

Publisert: