Nav skjerper kampen mot trygdemisbruk

For å forebygge trygdemisbruk har Nav fått adgang til å utveksle informasjon med forsikringsselskaper og til å foreta kontrollbesøk på arbeidsplasser i utsatte bransjer.

Nejad Arash A
  • Christine Jensen
Publisert:,

Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i Nav sier at Stortinget, ved hjelp av en lovendring nylig, har gitt etaten denne muligheten. Dette innebærer at det innføres en plikt for personer som mottar trygdeytelser til å la seg undersøke eller intervjue av sakkyndige eller lege oppnevnt av Nav.

1.299 personer er anmeldt for å ha svindlet trygdesystemet for vel 155 millioner kroner i 2008. Dette er 150 personer færre og 27,2 millioner kroner mindre enn i 2007, opplyser Nav.

Misbruk av attføring

Henholdsvis 673 og 289 personer er for 2008 anmeldt for misbruk av dagpenger og attføringspenger. Anmeldelsene omfatter vel 80 millioner kroner.

Det er en økning i antall anmeldelser for misbruk av attføringspenger – fra 183 personer i 2007 til 289 personer i 2008. I fjor ble det anmeldt misbruk av attføringspenger for 26,8 millioner kroner

– Den store økningen i misbruk av attføringspenger skyldes at vi har fått større erfaring med å avdekke denne type svindel. Vi får gjennomført kontrollene mer effektivt og målrettet enn tidligere, sier Tor Saglie.

Rekordmange ble anmeldt for misbruk av sykepenger – 144 personer og vel 22 millioner kroner. Nav oppgir at den vanligste årsaken til anmeldelsene er at den som har mottatt støtte, har arbeidet svart. Drosjesaken i Oslo inkluderer vel 80 av de anmeldte.

Skjerpet kamp

Den muligheten som Stortingets vedtak om lovendring nå gir Nav, gir nye anledninger til å komme misbruket til livs, mener Saglie.

Alle som kan bidra til oppklaring i en sak, der det er mistanke om misbruk, vil kunne bli pålagt å gi opplysninger. Og Nav er gitt noe utvidede muligheter til å kreve tilbake ytelser som er utbetalt på grunn av misbruk.

De som har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, vil bli pålagt å betale et rentetillegg på 10 prosent av tilbakebetalingsbeløpet. På en annen side er det nå også lovfestet at feilutbetalinger som kreves tilbake fra brukeren kan reduseres i de tilfeller der Nav har skyld i feilutbetalingen, opplyser etaten.

E24-LESER: "For januar 2009 fikk jeg utbetalt min alderspensjon med et kurstap på ca NOK 800,-. Maken har ikke jeg sett før."

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Hipp hurra for SAS!

  2. Seks arrestert for børsvindel på 4 milliarder kroner

  3. Avisfest for 3 millioner

  4. Annonsørinnhold

  5. Flere må gå i Volvo

  6. Ari avslører medierådgiverne