NORDMENN IKKE SÅ NEGATIVE TIL SKATTER OG AVGIFTER: Får økt støtte til nye avgiftshopp

Nordmenn er jevnt over mer positivt innstilt til å betale ulike skatter og avgifter nå enn for to år siden. Så mange som 3 av 10 mener tobakksavgiften er for lav.

Publisert:

Opphetede skatte- og avgiftskrangler er en gjenganger i debatt-Norge, og mange roper sin nød over en skattebelastning og et avgiftsvelde som tynger privatøkonomien.
Men på tross av dette, og på tross av sommerens bensin- avgiftskrangel, så betaler nordmenn sin skatt med mer glede i dag enn for to år siden, viser en undersøkelse Skattebetalerforeningen har fått gjennomført.
Tåler det utrolige

- Det er utrolig hvor høye skatter man tåler bare man blir vant til det, sier administrerende direktør Jon Stordrange i Skattebetalerforeningen.
Men han er ikke helt med på at skattevilligheten øker over hele linjen
- Det er ingen markant endring i holdningene til inntektsskatten. Jeg tror det er ganske tilfeldig at andelen som synes den er for høy, synker. Vi må også huske på at ingen svarer at inntektsskatten er for lav, sier Stordrange.
Her er noen av hovedtrekkene i undersøkelsen:
* Andelen nordmenn som mener de ulike skattene og avgiftene er for høye, har falt eller er uendret, og det gjelder for samtlige enkeltskatter og-avgifter som Skattebetalerforeningen har kartlagt.
* I tillegg har andelen som synes tobakksavgiften er for lav, steget betraktelig. Andelen som synes formuesskatten, toppskatten, alkoholavgiften og bensinavgiften er for lav, øker også.
* Nybilavgiften, bensinavgiften og dokumentavgiften inntar uansett pallen som de mest forhatte avgiftene i landet.
Flommer over
Finansminister Kristin Halvorsen svarer slik når hun blir spurt om hvorfor skatteviljen har økt:
- Vi har hatt fire år med den sterkeste økonomiske veksten siden 1960-tallet, og reallønnsveksten har vært svært høy, sier Halvorsen.
Finansministeren mener de nye tallene viser at det viktigste for folk nå er gode sosiale ordninger.
- Folk setter helse og omsorg, skole og eldre foran skattelettelser når de skal prioritere hva som er viktig.
- Åpner dette for en økning av skattene og avgiftene?
- Det blir en viktig diskusjon i partiene. Da legger vi til grunn at det er bred aksept for det skatte og avgiftsnivået vi har i dag, sier Halvorsen.
Finansministeren vil ikke øke tobakksavgiften, selv om så mange som 28 prosent mener den er for lav. Hun mener at høyere priser på røyk og snus kan føre til mer smugling og kriminalitet.
Halvorsen tror ikke skatt blir en sak for valgkampen:
- Høyresiden har en dårlig sak dersom de ønsker å gjøre skattelette til en valgkampsak fremover, sier hun.
Avgifter er verre

Stordrange i Skattebetalerforeningen mener tallene ikke gir grunnlag for å heve skattene, og i alle fall ikke avgiftene.
- Folk er mer opptatt av - og negative - til avgifter enn av de ulike inntektsskattene. Avgiftene er usosiale fordi de er uavhengige av folks inntekter og skatteevne. Dermed rammer de grupper med lav og middels inntekt hardest, sier han, og legger til:
- Politikerne fokuserer i liten grad på avgifter, og er dermed ikke på bølgelengde med folk flest.
En skatt skiller seg kraftig ut:
- Det er verdt å merke seg at bare 31 prosent oppfatter kapitalskatten som for høy. Dette kan ha sammenheng med de siste ukers fokus på "rikingene" og deres lave skatt, sier Stordrange.

Publisert: