Applauderer Folketrygdfondet

Det er bra at Folketrygdfondet markerer at den statlige eiermakten ikke er konsentrert bare hos de rødgrønne, mener Lars Sponheim.

Publisert:

–Det er interessant at Folketrygdfondet velger å forlate det selskapet som den rødgrønne regjeringen med en politisk begrunnelse har valgt å gå aktivt inn i, sier Venstre-leder Lars Sponheim.

Protest
I går skrev Aftenposten at Folketrygdfondet har dumpet alle sine aksjer i Aker Solutions, i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen i morgen. Salget tolkes av mange som en klar protest mot de omstridte Aker-transaksjonene, og mot strategien til Aker Solutions.
–Det er viktig å spre den statlige eiermakten, det er godt at ikke all den statlige eiermakten er rødgrønn, sier Sponheim.
Han mener fondet slik markerer at deres eierskap ikke er politisk begrunnet, og langer ut mot Regjeringen.
–Oppkjøpet av Aker Kværner i 2007 og alt det har ført med seg er den største politiske skandalen i denne regjeringsperioden, sier Sponheim.

–Delikat
Høyres næringspolitiske talsmann Torbjørn Hansen mener Regjeringen ikke kan være uberørt av det han tolker som en protest fra Folketrygdfondet.
–Dette er en veldig klar markering av uenighet når det gjelder de økonomiske effektene av Aker-transaksjonene. Det som er det delikate for de rødgrønne her, er at staten nå tilsynelatende med stor entusiasme støtter handlene mellom Aker og Aker Solutions, ved at de stemmer for på generalforsamlingen, sier Hansen.
Han mener staten dermed bidrar til at handler som resten av aksjemarkedet er helt uenige i, og at staten dermed er med på å overkjøre småaksjonærene i Aker Solutions.
–Det er en veldig rotete og uryddig struktur, hvor staten overfører kontroll til Aker-systemet, sier Hansen.

Les også:

Les flere nyheter på E24

Publisert:
Gå til e24.no