- Slutten på oljeeventyret er nær

Neste uke møtes menigheten som tror oljealderens slutt er nær.

  • Anna Sandvig Brander
Publisert:

"I nær fremtid vil verdens oljeproduksjon toppe seg, for deretter å avta kraftig. Dette vil gi depresjonstilstander og føre til forverrede tilstander over hele kloden."

Slik lyder "worst-case"-scenarioet for tilhengerne av "peak oil"-teori som enten tror at oljeproduksjonen allerede har toppet seg, eller kommer til å gjøre det senest om et par år.

En liten, men voksende gruppe eksperter tror at oljeproduksjonen vil følge "peak oil"-teorien, og mener industrien vil kollapse fullstendig om få år. Resultatet kan bli verre tilstander enn det var under depresjonen, skriver CNN Money.

Hva som følger avhenger av hvem man snakker med, men flere støtter skrekkscenarioet til peak oil-teoretikerne. Mange tror på en noe mindre avskrekkende variant, med oljepriser rundt 200 dollar fatet i en fase der samfunnet går over til andre energikilder.

Tror bildet rosemales

De fleste peak oil-tilhengere tror rett og slett ikke på tallene som presenteres av oljeindustrien og regjeringen; de mener bildet rosemales betraktelig.

Ifølge Energy Information Agency (EIA) vil verden produsere 118 millioner fat olje per dag i 2030, en økning fra dagens nivå på 85 millioner fat per dag.

Det tilsvarer en økning på nesten 40 prosent, som er det ekspertene tror vil være etterspørselen om knappe 25 år.

- Det kommer aldri til å skje, sier Richard Heinberg, forsker ved Post Carbon Institute og forfatter av tre bøker om peak oil, til CNN Money.

Heinberg mener at verdens produksjon av vanlig råolje toppet seg allerede i mai 2005. Han tror også at produksjonen i 33 av verdens 48 viktigste oljeproduserende land er avtakende, og at verdens oljefunn toppet seg i 1964.

Han påstår videre at funnene i Midt-Østen, hvor EIA spår at de fleste nye funnene vil komme, er "systematisk overdrevet".

I 2015, spår Heinberg at produksjonen vil avta med aksellererende fart, i takt med at felt etter felt går tørre, uten at nye felt oppdages. I 2030 må verden klare seg med en oljeproduksjon på 30 millioner fat dagen.

- Det kommer til å bli et enormt sjokk for verdensøkonomien, sier Heinberg.

- Vi snakker depresjonstilstander, kanskje verre, legger han til.

Fryktpropaganda

- Dette er fryktpropaganda og sensasjonsstoff, sier Fadel Gheit, senior energianalytiker hos Oppenheimer.

Gheit mener det er nok av olje, den må bare nå til det prisnivået der det er lønnsomt å utvinne den.

- Så langt i historien har vi konsumert en billion fat olje, sier Gheit, og henviser til et amerikansk, geologisk studie fra 2000. Her ble det gjort utregninger basert på stigende oljepriser, teknologifremgang og antatte funn basert på eksisterende felt.

Ifølge disse beregningene er det betydelige mengder olje som ennå ikke er utvunnet:

- Det er tre billioner fat igjen, hevder Gheit.

I motsetning til Heinberg sier han at oljemengden som kan utvinnes med gjeldende teknologi til dagens priser beviselig har økt hvert år de siste 30 årene.

- Ikke støtte for påstandene

Heller ikke Dag Harald Claes, oljeekspert og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, har tro på peak oil-teoretikerne.

- De baserer seg på teoretisk svake resonnementer, og har ikke empirisk støtte for påstandene. Det er heller ikke gjort noen reelle undersøkelser av verdens oljeforekomster som skulle tilsi at de var mindre enn det vi trodde før, sier han.

- Vi vet ikke den presise størrelsen på det som er igjen. Men det vi vet er at de er veldig store i forhold til det vi produserer i dag, forteller professoren.

Hvis Opec-landene rundt Persiabukta hadde produsert oljen de hadde påvist, ville oljeprisen ligget på mellom 5 og 10 dollar fatet, tror Claes.

- Dermed er det naturlig at landene velger å ikke lete mer, sier han.

De store mengdene har gjort at de viktigste oljeproduserende landene har bedrevet minimalt med undersøkelser for å påvise den korrekte størrelsen de siste 30 årene.

Uenighet

Det hersker dermed stadig større uenighet om oljens fremtid, og om hvorvidt de tallene som foreligger er riktige.

Den kommende uke vil by på nok en mulighet for ekspertene til å diskutere temaet.

Da skal et tidligere styremedlem i oljegiganten Royal Dutch Shell snakke på en peak oil-konferanse i Irland, i tillegg til den tidligere amerikanske energiministeren James Schlesinger.

Les flere nyheter på E24.

Publisert:

Flere artikler