Her er NHOs dom

Jens Stoltenberg har tatt en reformpause i offentlig sektor, mener NHO-sjef Finn Bergesen. SV og Senterpartiet får noe av skylden.

Publisert:

- I sin første regjering hadde Jens Stoltenberg stort fokus på reformer i offentlig sektor. Det fokuset synes jeg har falt bort!
Adm. direktør Finn Bergesen jr. i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har hatt sitt første hele år under den rødgrønne regjeringen. På tampen av året har han gjort opp status for Regjeringens arbeid, og delt de politiske vedtakene inn i "negativt" og "positivt". Selvsagt målt ut fra næringslivets interesser.

Flere nyheter på E24
Det har vært et meget godt år for norsk næringsliv. Bergesen ser likevel flere negative trekk i tiden.
- Av politiske årsaker har det kommet en reformpause i offentlig sektor. I sin politiske plattform har denne regjeringen lagt vekt på andre ting, sier han.
- Skyldes det Senterpartiet og SV?
- Nye partier har kommet inn i regjeringskontorene, samtidig som det innad i Arbeiderpartiet er motsetninger når det gjelder organiseringen av offentlig sektor.
- Hvilken rolle spiller LO?
- Organisasjonene i LO som representerer offentlig ansatte stritter mot forandringer. Hvis vi skal få en mer effektiv offentlig sektor, så må vi bruke konkurranseutsetting. Men regjeringen trekker tilbake planer om å bruke dette som et virkemiddel for å få bedre og billigere offentlige tjenester, sier Bergesen.
Men i Bergesens oppsummering ligger det også flere politiske beslutninger i kurven merket "positivt".
- Pensjonsreformen er positiv, og det er bra at Regjeringen og opposisjonen jobber mot et bredt forlik. Satsingen på samferdsel er også bra. Våre medlemsbedrifter fører samferdsel på topp når det gjelder behovet for økte offentlige bevilgninger.
Bergesen er enig i at 2006 har vært et meget godt år for næringslivet.
- Vi er tilfredse når det går bra. Vi må likevel peke på ting som kan endre seg. Ting kan fort snu, slik det gjorde i 2002. Da bidro sterk kronekurs til at industrisysselsettingen sank med 16 000 personer, sier han.
Han peker på skatteøkninger og satsingen på forskning og utvikling som to av de sakene som har skuffet ham mest under den rødgrønne regjeringen.
- Norske skatteregler endrer seg i gal retning. Mens resten av Europa senker skattene, så hever Norge skattene. Særlig økt formuesskatt på kapital i bedriftene er et steg i gal retning, sier han.
Bergesen er lite fornøyd med det forskningsbudsjettet for 2007 som kunnskapsminister Øystein Djupedal kalte "et hvileskjær".
- Skøyteløpere kan ta et hvileskjær, men Norge kan ikke gjøre det i satsingen på forskning. Høykostlandet Norge kan bare klare seg ved å bygge kompetanse inn i produktene. Både selve bevilgningene til forskning i statsbudsjettet 2007 og innstrammingen i SkatteFUNN-ordningen er steg i gal retning, sier Bergesen.
SkatteFUNN gir bedrifter skattekutt når de bruker penger på forskning i bedriften.

Publisert: