Mobilkonkurrenter lever i skyggen av Telenor: – Har problemer med å ha en fornuftig inntjening

Konkurransetilsynet har varslet at de trolig vil gi Telenor en klekkelig bot for misbruk av markedsmakt. Mobilutfordreren Chili mener det er vanskelig å leve i skyggen av mobilgigantene i Norge.

I TENKEBOKSEN: Telenor har frem til 1. mars på å komme med et tilsvar til Konkurransetilsynets foreløpige konklusjon om at selskapet har misbrukt markedsmakten sin. Bildet er fra hovedkontoret på Fornebu.

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix
  • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

Onsdag annonserte Konkurransetilsynet at de foreløpig har besluttet å gi Telenor en bot på 906 millioner kroner for å misbruke markedsmakten sin i Norge. Boten er historisk høy i norsk sammenheng, gitt at den blir endelig vedtatt.

Teleselskapet har nå frem til 1. mars på å gi et tilsvar før tilsynet tar en endelig beslutning.

Varselet kommer fire år etter at norske og europeiske konkurransemyndigheter gikk til aksjon på hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Allerede den gang hadde en rekke konkurrenter kommet med påstander om hvilke metoder konkurrentene mente Telenor brukte for å skvise dem.

Det norske mobilmarkedet domineres i dag av Telenor og Telia, og deres mange datterselskaper som Djuice, Chess, OneCall og Talkmore.

Konkurrentene skiller seg i to lag, med Ice som bygger ut sitt eget 4G-nett på den ene siden, og alle de andre aktørene som må leie nettilgang på den andre siden. Chili Mobil er sammen med Hello blant de mest kjente konkurrentene uten eget nett. Begge disse leier i dag hos Telenor.

Administrerende direktør Lars Ryen Mill i Chili Mobil sier at boten fra Konkurransetilsynet trolig har mest å si for Ice, siden de bygger eget nett.

Han er mest opptatt av at Nkom (Naskonal kommunikasjonsmyndighet, tidl. kjent som Post- og teletilsynet) fortsetter å føre en streng regulering av Telenor i grossistmarkedet (Marked 15) der de leier seg inn.

– Selv vi, som er størst blant «de minste», har problemer med å ha en fornuftig inntjening med dagens modell, sier han til E24.

– Et samfunnsproblem

Les også

Derfor ble Telenor-boten så stor: – Tar hensyn til alvorligheten av misbruket

Thomas Sandaker, administrerende direktør i Hello, er ikke overrasket over Konkurransetilsynets konklusjon, gitt at de europeiske konkurransemyndighetene, gjennom ESA, tidligere år kom til at Telenor har misbrukt sin dominerende markedsposisjon. Telenor avviste de påstandene.

– Dette er kjempealvorlig. Vi står i et marked der to aktører i realiteten har delt markedet mellom seg. Konsekvensen av dette er at norske forbrukere har betalt altfor mye i årevis, og det er et samfunnsproblem, sier Sandaker til E24.

– Er teletilsynet Nkoms innskjerping av reguleringen nok eller bør politikerne vurdere å dele Telenor?

– Å løse opp i reguleringen, som Telenor vil, er i hvertfall ikke løsningen. Men man bør nok vurdere å dele opp Telenor i et mobilselskap, og et nettverksselskap som spiller med åpne kort med like spilleregler for alle, sier Sandaker.

Hello-sjefen synes dagens uttalelser fra Telenor kan tolkes som at de ikke forstår alvoret i anklagene, og han mener Nkom og Samferdselsdepartementet nå må jobbe bedre sammen for å gjøre noe med den situasjonen han mener det norske mobilmarkedet har havnet i.

Mener de må få en «fair» sjanse

Les også

Konkurransetilsynet vil gi Telenor 906 mill. i bot

Sjefen i Chili Mobil hevder at småaktørene tidligere opplevde å bli diskriminert på to måter, gjennom pris og kvalitet.

Han mener prisdiskrimineringen skjedde gjennom at de som leietager måtte ut med en del faste utgifter til netteier før kundene hadde brukt mobilen i det hele tatt. Kvalitetsdiskrimineringen refererer til påstanden om at de som leier inn ikke får samme fart i nettet som Telenors egne kunder. Dette er en påstand OneCall også kom med før de ble kjøpt opp av Telia.

Telenor har avvist dette og pekt på at de har tatt betalt for ekstra fart, på samme måte som de har gjort det til egne kunder.

AVVISER: Administrerende direktør i Telenor Norge Berit Svendsen og Telenors konsernsjef Sigve Brekke avviser at de har brutt konkurranselovgivningen. Her er de fotografert i forkant av en kvartalspresentasjon tidligere i år.

Terje Bendiksby

Situasjonen i markedet nå har endret seg en del, blant annet fordi Telenor og Telia kjører «fri fart»-kampanjer i nettene sine, som konkurrentene som leier tilgang også får nytte av.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidl. Post- og teletilsynet) har også strammet inn på reguleringen av Telenor fra i sommer, slik at de nå ikke kan ta faste avgifter av konkurrentene som leier seg inn, men må fakturere etter kundenes bruk, forklarer Chili-sjefen.

Les også

Wærsted: – Ledelse bør gi mer prestisje

Selv om Nkoms innskjerping av reguleringen slik at Chili slipper å betale den faste simkortavgiften, for eksempel, så mener Mill at prisene de må betale til Telenor fortsatt er for høye til at det er mulig å drive med god nok margin, og til å kunne investere i nye tjenester og innovasjon.

– Det er viktig at Nkom følger opp reguleringen slik at både Ice, vi og andre har en «fair» sjanse.

Chili Mobil-sjefen peker på at konkurransen i Norge ikke er god nok, og illustrerer poenget med at Banzai nylig ble lagt ned og at Phonero nå er kjøpt opp av Telia.

Han mener vi i Norge bør vurdere å innføre et klarere skille mellom mobilnett og mobiloperatørene, slik som man har gjort i Sverige. Samtidig er han optimistisk for at konkurransen kan bli bedre hvis Ice lykkes med å etablere seg som det tredje nettalternativet.

– Jeg mener resultatet av konkurransesituasjonen er at vi i Norge har mindre innovasjon og færre nyvinninger og tilbud enn i andre land, sier Chili-sjefen.

Thomas Sandaker i Hello mener innskjerpingen i sommer ikke har gjort situasjonen bedre:

– Samlet sett er prisene dyrere i grossistmarkedet nå enn før. Det må jo være et problem for både myndighetene og det norske samfunnet at det kan bli slik i markedet, sier han.

Konkurransetilsynet får støtte av teletilsynet

Både Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Konkurransetilsynet fører tilsyn med Telenor, men basert på ulike regelverk.

Mens Konkurransetilsynet har ansvaret for å følge opp at forbudet mot misbruk av dominerende stilling i konkurranseloven er fulgt og ettergår i ettertid om det er begått regelbrudd, skal Nkom regulere dominerende aktører løpende og fremover i tid.

I Norge i dag er det bare Telenor som er kategorisert som en dominerende aktør.

– Nkom støtter Konkurransetilsynets beskrivelse om at det har vært betydelige konkurranseutfordringer i mobilmarkedet i denne perioden, sier assisterende direktør i Nkom, Elisabeth Aarsæther, til E24.

Hun sier at vilkårene for konkurrenter som var leietagere i Telenors mobilnett fra 2010 til 2014, var et tilbakevendende tema i reguleringen av markedet. Det har bidratt til at Nkom i dagens reguleringsperiode har skjerpet reguleringen av Telenor i det som kalles Marked 15.

Det omfatter grossistmarkedet der mobilselskaper kan leie tilgang i offentlige mobilnett. Endringene trådde i kraft per 1. juli i år, men er påklaget av Telenor og ligger nå til behandling hos Samferdselsdepartementet.

Må la konkurrentene slippe til

Aarsæther påpeker at de og Konkurransetilsynet jobber med ulikt regelverk i tilsynet med markedet. Hun peker også på at Norge er et av svært få land i Europa som har en sterk regulering av en dominerende aktør i mobilmarkedet, som i Norge altså er Telenor.

Tilsynet mener en slik regulering av Telenor er helt nødvendig for å sikre en god konkurranse over tid.

– Da vi fastsatte reguleringen i den forrige perioden, baserte vi den på de konkurranseutfordringene som var aktuelle og som potensielt kunne oppstå, sier Aarsæther.

Les også

Telenor og Telia krangler om millionregning

– Situasjonen blir alltid evaluert underveis, og i dette markedet har vi mottatt flere klager på Telenors atferd som vi har fulgt opp. Målet er alltid å friskmelde og fjerne reguleringen i et marked, men her så vi at det var behov for å skjerpe reguleringen ytterligere og det gjorde vi.

I begrunnelsen for en skjerpet regulering skriver Nkom at Telenor sitter med 52 prosent av kundene og 58 prosent av omsetningen i det norske mobilmarkedet. Regner man med alle som bruker Telenors nett, er 58 prosent av norske mobilbrukere i Telenors nett.

Telenor har krav på seg om at de må gi tilgang til aktører uten eget mobilnett som vil leie seg inn hos dem. I tillegg har de krav på seg til å gi slike konkurrenter like muligheter som Telenors egen virksomhet (vilkår) slik at de kan konkurrere om kundene på lik linje med Telenor selv.

Innskjerpingen går blant annet på at Telenor har et eksplisitt krav om å ikke sette konkurrenter i marginskvis. Det betyr at Telenor må sette sine leiepriser på et nivå som gjør at konkurrerende mobilselskap kan tilby tilsvarende produkter som Telenor gjør og oppnå positiv margin.

Les også

– Dette er litt som keisernes nye klær

Les også

Nye kutt i Telenor: Ansatte raser

Les også

Analytiker tror Telenor dropper India

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Telenor
  2. Konkurransetilsynet

Flere artikler

  1. Fikk nei i departementet: Skal fortsatt detaljreguleres

  2. Telenor må kutte leieprisene til konkurrentene

  3. Telenor kuttet leieprisene til konkurrenter: Får grønt lys av myndighetene

  4. Annonsørinnhold

  5. Anklages for ulovlig «kundekapring»

  6. Kommentar: Verdiløs regulering av Telenor